Když neexperimentujete, neděláte chyby, ale nic nevyvinete

Text Věra Vortelová Foto Archiv Ekopanely CZ Publikováno

Není běžné, aby malá firma s omezeným kapitálem postavila své podnikání hned od začátku na vývoji. Je to totiž proces zdlouhavý, drahý a nese s sebou riziko slepých cest. Přesto se však společnost Ekopanely do odvážného projektu pustila.

Původně chtěl její zakladatel Jan Bareš starší instalovat ve své firmě technologii na výrobu panelů z přírodních materiálů. Inspiroval se u britské firmy Stramit International Ltd., která po druhé světové válce průmyslově vyráběla finančně a materiálově snadno dostupné slaměné panely pro stavebnictví. Zakoupil část know-how od majitele licence a za třetinové náklady vyvinul a uvedl do provozu vlastní výrobní zařízení.

Namísto půl roku tři léta

Nedlouho poté s ním vytvořil tandem jeho syn Jan. „S tátou nás baví vynalézat, zkoušet nová řešení. Ale musí se vydržet, každý vývoj se ubírá po trnité cestě, je extrémně finančně náročný a nikdy nevíte, zda a kdy dorazíte k cíli. Původně jsme počítali s tím, že se k němu dospěje tak do šesti měsíců, ale nakonec to trvalo tři roky. Ekonomika naší společnosti v průběhu vývoje byla hodně napjatá a léta jsme museli projekt dotovat z jiných činností. Peníze, které vyděláme, neinvestujeme do spotřeby, ale především do vývoje a výroby,“ popisuje Jan Bareš mladší tisíce hodin práce, při níž z několika typových výkresů vyvinuli unikátní zařízení na lisování desek z vláken obilné slámy. „Dlouho jsme si lámali hlavy nad tím, jak desky vyrobit, jak sladit jednotlivé funkce stroje, jak ho obsluhovat, jaká lepidla a další stavební segmenty použít. Je to jako v autoškole, dostanete základy, ale jezdit se musí naučit každý sám.“

Firemní tým tvoří kolem dvaceti pracovníků, z nichž většina to s majiteli táhne od založení podniku. Ve výrobní divizi se dvěma výrobními linkami pracují kromě mistra a servisního technika dvě čtveřice na každé. Srdcem podniku je vývoj, na němž se podílejí otec a syn Barešové a technici. „Dokážeme odhalit princip, ale na konstruování strojů potřebujeme specialisty. Třetí divizi pak představuje vlastní stavební skupina. Snažíme se vyloučit co nejvíc mezičlánků a není to jen kvůli marži. Češi jsou přemýšliví a takových ‚koumáků‘ u nás běhá víc než jinde na světě. Ekopanely však nejsou vhodné do volné distribuce. Jejich aplikace sice neklade žádné zvláštní nároky na odbornost stavebníka, ale některé zásady je nezbytné dodržovat. Přesvědčili jsme se, že prodejci nejsou moc spolehliví v poskytování informací. Slabá místa má i naše stavebnictví, které často zaměstnává nevyučené pracovníky nebo lidi s živnostenským oprávněním bez odpovídající kvalifikace. Na nás potom je, abychom řešili případné problémy způsobené neodbornými postupy,“ vysvětluje Jan Bareš mladší, proč firma preferuje přímé kontakty s investory nebo dodávky staveb tzv. na klíč včetně instruktáže investora a záručního a po- záručního servisu.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2013 na straně 58—59.

Štítky Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.