Elektrárny stavíme, vlastníme a provozujemeProto přesně víme, co můžeme nabídnout

Text Jana Jenšíková Foto archiv Portivy Publikováno

Víte, kde stojí nejvyšší větrná elektrárna v Česku? A že ze všech větrníků u nás ročně produkuje nejvíc elektřiny? Byla postavena před pěti lety ve Vítězné nedaleko Dvora Králové v nadmořské výšce 560 metrů a ohromuje svými úctyhodnými rozměry: je vysoká 175 metrů a jen její jedna lopatka měří 56 metrů. S výkonem 3 MW vyrobí ročně více než 6000 MWh, což je energie zhruba pro 4000 domácností. Navíc ji spoluvlastní i lidé z Vítězné a okolí. Je to jedna z prvních občanských větrných elektráren v ČR. O investicích do energetiky si povídáme s Pavlem Svoreněm, členem představenstva a výkonným ředitelem skupiny Portiva.

Pionýrské občanské větrné parky

„Jsme pravděpodobně jediní v České republice, kdo provozuje tzv. občanské parky. Umožňujeme, aby do našich elektráren prostřednictvím nákupu drobného akciového podílu zainvestovali i ti, kteří žijí v jejich okolí. Je to trend, s nímž se budeme setkávat častěji,“ konstatuje Pavel Svoreň.

S nápadem přišla před lety společnost Eldaco, která je nyní součástí skupiny Portiva a tvoří její energetickou divizi. Tehdy se jako první pustila do projektů, které jsou v zahraničí obvyklé. První občanskou větrnou elektrárnu, ve které umožnila lidem zhodnocovat jejich prostředky, postavila v Rozstání u Vyškova. Protože se koncept osvědčil a podle svého závazku vyplácela dividendy, na Vítězné byl zájem o akcie mezi lidmi daleko větší. „Pokud bychom přišli s dalším podobným projektem, jsem přesvědčený, že by měl u obyvatel ještě větší ohlas. I proto jsme se rozhodli pro zájemce o investici do obnovitelné energetiky připravit další investiční produkt,“ vysvětluje výkonný ředitel Portivy.

Eldaco jako jeden z pilířů Portivy

Portiva je poměrně mladá, vznikla teprve v červnu 2018, kdy zastřešila všechny aktivity a aktiva své majoritní akcionářky Ivy Šťastné, zakladatelky společnosti Eldaco. Ta vznikla už v roce 1995 s posláním vybudovat ryze českou firmu, která bude projektovat a realizovat větrné elektrárny a dokončené zdroje dlouhodobě provozovat. Po patnácti letech přidala do svého portfolia i fotovoltaiku.

„Díky tomu dnes Portiva vlastní a spravuje 14 větrných a solárních zdrojů o celkovém výkonu 30 MW, 17 MW ve větrné energetice a 13 MW ve fotovoltaice. To nás řadí na špičku mezi provozovateli a vlastníky obnovitelných zdrojů v České republice. Ve větru patříme mezi naprosté lídry trhu,“ charakterizuje Pavel Svoreň investiční skupinu. Všechny jejich zdroje ročně vyrobí téměř 60 GWh elektřiny, a pokryjí tak spotřebu přibližně 55 tisíc domácností. A i když je energetika pro Portivu v současné chvíli nejdůležitější, je nutno dodat, že skupina se rychle rozvíjí i v dalších směrech. Jsou jimi komerční nemovitosti, oblast automotive a finanční služby.

První energeticko-nemovitostní fond svého druhu v ČR

V prosinci si Portiva připsala na své konto další prvenství. Založila vlastní energetický fond, který otevřela již od výše vkladu jeden milion korun. „Umožníme investovat do energetiky a nemovitostí s ní spojených daleko širšímu okruhu investorů. Jsme také jediným fondem v Česku, který spojuje tyto dvě oblasti. Obojí jsou dlouhodobě stabilní a důvěryhodná aktiva sama o sobě, u nás však můžeme zaručit, že na investice dohlížíme od samotného počátku a staráme se i o jejich rozvoj. Jsme akcionáři, kteří budují dlouhodobá partnerství. V první fázi do fondu převádíme naše dvě větrné a dvě solární elektrárny. Postupně k nim přibudou další obnovitelné zdroje a nemovitosti,“ informuje Pavel Svoreň a slibuje přitom cílový výnos ve výši 6 procent.

„Když jsme zvažovali, kterou banku zvolit pro náš fond jako depozitáře, rozhodli jsme se na základě dlouhodobé spolupráce pro Komerční banku. Je lídrem trhu s obnovitelnými zdroji a patří mezi naše hlavní financující instituce. Dlouhodobě spolupracujeme s jejím Energy Finance týmem, neboť jeho lidé problematice opravdu rozumějí, jsou kooperativní, otevření debatě a mnohokrát nám dokázali velmi dobře poradit,“ chválí Pavel Svoreň specialisty KB.

Ze dvou miliard na pět

Založení butikového fondu pro kvalifikované investory s minimální investicí jeden milion korun je také důkazem, že Portiva energetice rozumí a chce být v této oblasti dále aktivní. „Jsme přesvědčeni, že obnovitelná energetika zažije v České republice další rozvoj. S jejím globálním rozmachem se stává ekonomicky soběstačnou a více než konkurenceschopnou konvenčním zdrojům. Chceme využít našeho zkušeného energy týmu a být součástí dalšího rozvoje,“ konstatuje výkonný ředitel skupiny a prozrazuje ambiciózní plány: „Při svém založení měla Portiva jako konsolidovaný celek aktiva kolem dvou miliard korun. Cílem bylo v horizontu pěti let dosáhnout na úroveň pěti miliard současně s odpovídajícím růstem obratu, EBITDA i zisku po zdanění. Zároveň chceme udržovat konzervativní úroveň zadlužení. V tuto chvíli jsme překročili třímiliardovou hranici, takže plán rozvoje plníme.“

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Portivy

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 62-63.

Štítky Energetika, Environment, Investice, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.