Indický sektor SME skrývá obrovský potenciál i pro české firmy

Text Martina Hošková Foto archiv společnosti Raja Capital Publikováno
thumbnail Indie

„Současný růst Indie a technologická úroveň České republiky nás vedou k vzájemně prospěšné spolupráci,“ říká Raja Arjun, ředitel pro strategii indické realitní společnosti Raja Capital. Pod jeho vedením prochází nyní tradiční rodinná firma transformací v korporátní společnost s moderní vizí budoucího životního stylu v Indii.

„Potenciál spatřujeme v městské výstavbě a zaměření se na mikroprostory. Naše značka Pixel Homes označuje malé byty budované v městských centrech a cílící na realitní investory a uživatele z řad mileniálů. Pixel se stane značkou moderního životního stylu a jejím ústředním motivem bude nové chápání minimalistického bydlení.“

Rodinná firma stojí na pevných základech. Svou činnost zahájila v roce 1993 pod vedením Arjunova otce Raji Udayshankara, prezidenta a generálního ředitele skupiny, a na seznamu jejích aktivit najdete pozemkové bankovnictví, stavitelství, realitní služby, automotive i technologie. Síla společnosti pramení z vlastnictví více než 300 akrů půdy rozprostřených v různých oblastech jižní Indie, jichž firma využívá ke strategické monetizaci za účelem další expanze.

Od obchodníků ke špičkovým developerům

„V sedmdesátých letech byla naše rodina známá jako obchodníci, v letech osmdesátých jsme patřili k průkopníkům v prodeji automobilů a v letech devadesátých se z nás stali špičkoví developeři velkých celků. Sídlíme v Bengalúru, kde jsme již v oblasti bytové výstavby vybudovali přes dvě tisícovky domovů,“ provází nás Raja Arjun stručně padesátiletou historií rodinné firmy. Ta se od skromných začátků vypracovala ve zkušenou realitní společnost s aktivitami napříč celou jižní Indií, včetně významných měst, jako je Bengalúru, Čennaí, Hajdarábád a Mumbaí. Za dobu své existence již v Raja Capital vymysleli, vyprojektovali a vybudovali přes 10 milionů čtverečních stop komerčních, rezidenčních i maloobchodních ploch, prostor pro pohostinství, služby, vzdělávání či průmyslových skladů. Do roku 2025 plánují finančně zhodnotit investice do výstavby v rozsahu dalšího milionu čtverečních stop.

Pro Raja Capital pracuje tým sedmdesáti špičkových projektantů, kteří vymýšlejí a navrhují projekty přímo pro společnost samotnou či pro její prémiové klienty napříč Indií. Další projektové a stavební služby jsou nabízeny dvěma firmami v jejím portfoliu, sesterským koncernem ACE Group Architects a společností OCD. ACE Group patří mezi největší hráče v oblasti vzdělávání a v rámci celé Indie a nyní i v zahraničí již vybudovala přes 85 základních škol, 50 vyšších škol a dvě univerzity. OCD nabízí služby klientům v oblasti pracovních prostor, maloobchodních prostor a prostor pro pohostinství, opět po celé Indii.

„V průběhu času jsme již investorům dokázali, že své závazky plníme a dosahujeme stálé návratnosti,“ bilancuje Raja Arjun. „Do budoucna plánujeme rozšířit své služby do oblasti správy nemovitostí, což nám umožní dosáhnout maximálního zhodnocení nemovitostí svých i našich klientů.“

V Raja Capital se chtějí soustředit na investice do podnikání, které využívá propojení technologií a reálných prostor nemovitostí. Nová firma v jejich portfoliu, Brand New Spaces, je ukázkou toho, jak lze propojit on-line maloobchodníky s off-line prostory, což vnáší do procesu nákupu a distribuce malých maloobchodních značek v Indii zcela nový prvek.

Spolupráce s českými rodinnými firmami

Další novou vertikálou společnosti Raja Capital je firma Makebot Turnkey vytvořená v roce 2019 se záměrem zajišťovat prodej, marketing a uzavírání smluv v oblasti komerčních interiérů a jejich vybavení. Prostřednictvím této firmy byla navázána spolupráce s českou společností LIKO-S s cílem propagovat a realizovat projekty vyžadující využití hliníkových příček.

„Naše spolupráce s rodinnou firmou Libora Musila je stále pevnější a my bychom rádi našli možnosti, jak začít spolupracovat s dalšími rodinnými firmami v České republice,“ říká Raja Arjun. „Zjistili jsme, že indické rodinné firmy fungují velice podobně jako ty české a mnohé z nich také hledají cesty k rozšiřování a růstu své základny stejně jako my. Indie a Česká republika mají úzké vazby již od dvacátých let minulého století, od doby tak plodných společností jako Baťa a Jawa. Jsme přesvědčeni, že je zde ještě obrovský potenciál, který čeká, až jej firmy z obou zemí využijí. Můžeme ho rozkrýt sdílením našich myšlenek a příležitostí.“

Proto se ostatně již v roce 2018 sešla společná mezivládní komise pro obchodní spolupráci mezi Indií a Českou republikou. Během jednání se obě země domluvily na tom, že budou pracovat na zlepšení bilaterálních hospodářských vztahů, které mají potenciál vzájemné prospěšnosti pro obě země. Komise projednala i další důležité otázky, například výdej dlouhodobých studentských víz a posilování obchodního a investičního vztahu mezi oběma zeměmi.

„Česká vláda tehdy prohlásila, že Indii považuje za jednu z dvanácti nejprioritnějších zemí, co se týče zlepšení vzájemných hospodářských, obchodních a investičních vztahů,“ připomíná Raja Arjun. „Navíc bylo řečeno, že mnoho českých firem by mělo zájem spolupracovat s firmami v Indii. Doufáme, že vlády obou zemí dále pracují na tom, aby menším rodinným firmám ulehčily spolupráci, neboť v tomto sektoru lze v Indii odkrýt obrovský růstový potenciál.“

Text: Martina Hošková

Foto: archiv společnosti Raja Capital

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 34-35.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.