Tomáš Krajča: Oběhová ekonomika se vehementně hlásí ke slovu

Text Věra Vortelová Foto archiv ELKOPLAST CZ Publikováno
thumbnail Indie

Když zemědělský inženýr Ladislav Krajča zakládal v devadesátých letech minulého století svou společnost, začal globální obchod s vysokou zátěží pro životní prostředí teprve dramaticky nabírat na obrátkách, ale po tématu cirkulární ekonomika ještě nebylo ani vidu, ani slechu. Za třicet let se však situace radikálně změnila. Byznys s odpadem a s ním i firmy, které vyrábějí techniku pro jeho chytré využití, jsou na vzestupu.

S tím, jak na planetě přibývá lidí, roste i množství odpadu a naléhavost otázky, jak ho efektivně využít. Stále více firem se tak na odpad dívá především jako na novou surovinu, která se dá dál zhodnotit.

Některé firmy již recyklují a znovu využívají přes 90 procent odpadu s ambicí dostat se až na sto procent, jako například jeden z klientů firmy ELKOPLAST CZ, společnost Lego. A takových podniků stále přibývá. Jiné firmy navíc nezužitkovávají jen vlastní odpad, ale přímo z odpadů vytvářejí nové suroviny, které prodávají dál. Těžko si lze představit, že za takové situace by se obor, jímž je vývoj a výroba produktů pro odpadové hospodářství, dostal do krize.

Svědčí o tom i kontinuální růst produktového portfolia a tržního podílu společnosti ELKOPLAST CZ v České republice i v zahraničí. Kromě centrály se sídlem ve Zlíně má firma hned několik zastoupení v Evropě (Německo, Nizozemsko, Belgie, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko a Gruzie), kde se nachází 84 procent exportních destinací. Dalších sedm procent připadá na Severní Ameriku, pět procent na Asii a čtyři procenta na Jižní Ameriku.

Odpad ve smart cities

„Současný vývoj ve svozu odpadů ovlivňují především nároky klientů na výkon, rychlost, kvalitu a cenu. Čím dál víc se ale rozšiřují různé nové technologie, počínaje identifikací přes vážení až po inovativní řešení pro smart cities neboli chytrá města,“ konstatuje jednatel zlínské společnosti ELKOPLAST CZ Tomáš Krajča.

Proto také v portfoliu firmy najdeme ucelenou škálu techniky na svoz odpadu. Počínaje menšími nádobami na třídění v interiéru, především však klasickými nadzemními, ale i polopodzemními kontejnery, které stoupají na oblibě, nebo kontejnery zcela zapuštěnými v zemi, i velkoobjemovými kontejnery pro přepravu jak komunálních, tak průmyslových odpadů. Bohaté portfolio této společnosti zahrnuje také nástavby na svoz odpadů s možností integrovaného dynamického vážení.

Hlavní činnosti společnosti, jako je rotační odlévání, výroba ze sklolaminátu a kovovýroba, jsou lokalizovány v závodech v Ostratě, Bruntále, Supíkovicích a polském Opole. Dopravu firma zajišťuje pomocí kamionů a do zámořských lokalit rovněž loděmi.

„S novými požadavky pro systémy smart cities se setkáváme čím dál víc i v našem oboru – technice a technologiích pro odpadové hospodářství. Zmínil bych mimo jiné moderní technologie pro sledování naplněnosti kontejnerů, řešení pro optimalizaci tras, navigaci včetně instrukcí pro obsluhu, kde se nádoba nachází, zda byla přistavena nebo není poškozena, až po evidenci naplněnosti nádoby nebo zjištěného nebezpečného odpadu. V každém druhu poptávky se odráží míra péče o městské prostředí, podpora udržitelného a ekonomického rozvoje a současně starost o kvalitu života obyvatel,“ zdůrazňuje sílící trend současné doby vedoucí obchodu pro střední a východní Evropu Michal Forman.

Základem je stabilita

Velkorysá inovativní strategie vyžaduje nejen kvalitní technické a personální zázemí, ale i finanční stabilitu firmy. V této souvislosti Tomáš Krajča zmiňuje především Komerční banku. „Spolupracujeme s ní od roku 2009. Mimo běžné produkty, jako jsou bankovní účty a krátkodobé úvěry, využíváme i služeb dlouhodobého úvěrového financování, hypotečního financování, revolvingových úvěrů, provozního financování velkých zakázek a obchodování s cizí měnou. Kromě spolupráce s Komerční bankou využíváme i služeb některých dceřiných společností, a to v oblasti poskytování leasingů.

S Komerční bankou jsme velmi spokojeni, a to zejména díky osobnímu přístupu bankovních poradců, kteří důvěrně znají naši společnost a snaží se vždy navrhnout řešení vhodné pro naše potřeby. Ceny produktů jsou přiměřené a realizace řešení je vždy rychlá a bezproblémová,“ poznamenává ke spolupráci s přední finanční institucí jednatel zlínské firmy ELKOPLAST CZ.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv ELKOPLAST CZ

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 46-48.

Štítky Cirkulární ekonomika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.