Radka Turková: Na „zelené cestě“ jsme všichni společněPojďme najít správný směr

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

„Víte, že v Mladé Boleslavi budou brzy jezdit autobusy na plyn vyrobený ze zbytků z kuchyně?“ překvapila mne svou otázkou hned na začátku našeho povídání o „zelené energetice a environmentu“ Radka Turková, výkonná ředitelka pro korporátní a municipální bankovnictví v KB. V Mladé Boleslavi totiž zrovna slavnostně poklepali na základní kámen nové bioplynové stanice. A Komerční banka byla samozřejmě u toho, protože podpora smysluplných „zelených projektů“ je již dlouho zakořeněna v její DNA.

Když už jste to nakousla, v čem ještě je tento projekt zajímavý?

Postupně by tam mělo vzniknout jedno z největších a nejmodernějších center ekologického využití odpadu u nás. V první fázi půjde o bioplyn, na který budou jezdit městské autobusy. Dalším výstupem bude biologické hnojivo pro zemědělství. Bioplynová stanice, která se začala stavět, by měla už za dvanáct měsíců umět zpracovat až 25 tisíc tun biologického odpadu ročně, a vyprodukovat tak přibližně 2,5 milionu kubíků bioplynu za rok. Navíc se počítá s tím, že přebytky biometanu, který se získá díky speciální technologii, budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn. U základního kamene však primátor Mladé Boleslavi uvedl, že to je jen první krok. Během tří let chtějí bioplynku rozšířit o třídicí linku, čističku a plničku. Potom se do stanice bude svážet i bioodpad, který je součástí komunálního odpadu. Je skvělé, jak to město, společnost Compag, která je jako člen České asociace odpadového hospodářství investorem projektu, a dodavatelská firma Syner komplexně uchopily. Takové projekty je radost podporovat!

Určitě to není jediný podobný projekt, u něhož jako banka stojíte.

Je to jeden z těch, které „myslí“ technologicky nejdál. V České republice je více než 570 bioplynových stanic produkujících bioplyn, který se následně spaluje v kogeneračních jednotkách a vzniká elektřina a teplo. Nyní se začínají aplikovat technologie upravující bioplyn na biometan. Ten má vlastnosti srovnatelné se zemním plynem a může se bez problémů využívat v rámci plynárenské distribuční soustavy. Přitom existuje mnoho bioplynových stanic v rozumné vzdálenosti od plynovodu, a těm nabízíme možnost financovat technologii na přípravu biometanu.

Jako banka, která stojí po boku našim klientům v energetické transformaci, jsme samozřejmě stále velmi aktivní ve financování obnovitelných zdrojů. Loni se nám například podařilo refinancovat jednu z největších fotovoltaických elektráren v Česku o výkonu 35,1 MW a momentálně s klienty řešíme financování projektů v oblasti větrných a vodních elektráren nebo rozsáhlé instalace střešních fotovoltaických elektráren.

Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost.

- Dalajláma

Solární elektrárna za korunu

V souvislosti se zdražováním energií jsou nyní právě solární elektrárny na střechách provozů a firemních budov velkým tématem. Zaujala mne služba Fotovoltaika za korunu, do které může podnikatel jít, aniž by měl vstupní kapitál. Jaké jsou její další přednosti?

Tuto službu nabízíme ve spolupráci se Société Générale Equipment Finance (SGEF) a ČEZ ESCO. Máte pravdu, podnikatelé si díky ní mohou pořídit na své firemní objekty střešní fotovoltaické panely bez jakýchkoli vlastních investic. O nic se nestarají, zpracujeme jim projekt na klíč a „elektrárnu“ jim nainstalujeme a zprovozníme. Následně se staráme i o její provoz a servis, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí, dotací, licencí, pojištění a tak dále. Nemusí se přitom jednat pouze o firmy, ale stejnou nabídku mohou využít i municipality. Důležité je říct, že investiční náklady splácejí následně v cenách za odebranou elektřinu v měsíčních platbách. Garantujeme, že tato cena je minimálně stejná nebo nižší než při klasickém odběru, a to díky absenci síťových poplatků. Benefitem je tedy také fixace ceny – ochrana před trendem rostoucích cen energie.

Zákazník od vás dostane všechno na stříbrném podnose? Nemá žádnou povinnost?

Jediná jeho povinnost je mít právo výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše budovy, ve které sídlí či podniká.

Aby udržitelnost a environment nebyly strašákem

Tlak na to, aby firmy snížily svou ekologickou zátěž, se stále zvyšuje. Nejde jen o odklon od uhelných zdrojů, ale o vytváření podmínek a využívání příležitostí, která tato energetická a vlastně i společenská transformace přináší a do budoucna ještě přinese. Jak k tomu v Komerční bance přistupujete?

Jako banka, která je součástí skupiny Société Générale, máme svou ESG strategii a zveřejňujeme na webu nefinanční zprávu o dopadech naší činnosti na životní prostředí. Uvědomujeme si velmi dobře nezastupitelnou roli bank, které mohou se svými firemními klienty diskutovat a ovlivňovat podobu nových investičních záměrů, a díky tomu podporovat ty bez negativních dopadů na okolí. Skutečnost, že téměř polovina korporátních firem v České republice je našimi klienty, o to více zavazuje.

A tyto aspekty budou dříve či později řešit všechny firmy. Víte, že již dnes musí největší korporace reportovat o dopadech své činnosti na životní prostředí včetně svého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Bez schopnosti vyčíslit uhlíkovou stopu už není možné dodávat řadě zahraničních firem, což pak vede ke ztrátě významných zakázek a ohrožení byznys plánu. Další zpřísnění přijde od roku 2023, kdy nastane povinnost pro všechny firmy nad 250 zaměstnanců reportovat o dopadech jejich činnosti na životní prostředí. Tyto firmy, ale i města pak také budou muset každé čtyři roky udělat energetický audit celého podniku. A s tím vším jim chceme pomoci, proto jsme mimo jiné jako jediná banka na trhu vybudovali unikátní poradenský servis pro financování a technickou přípravu udržitelných projektů v podobě společnosti KB Advisory.

Dokážete jim i v tomto směru dodat komplexní službu na klíč?

Přesně tak. Na začátku jim zdarma ověříme, zda má pro ně skutečně smysl zamýšlený projekt zpracovávat. Pomůžeme jim najít místo, kde hledat úspory, navrhneme konkrétní kroky, provedeme energetický management, pomůžeme získat veřejnou podporu až po financování jejich záměru. Naši klienti od nás získají všechno pod jednou střechou, opíráme se o kvalitní odborný tým.

O úspěšnosti našeho dotačního poradenství svědčí i to, že jsme pro klienty již získali dotace z EU přesahující 4 miliardy korun, řešené investiční záměry v součtu přesahují 12 miliard korun a úspěšnost podaných dotačních žádostí činí 94 procent.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2021 na straně 52-53.

Štítky Environment, OZE, ESG, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.