David Formánek: Banka musí být pro své klienty korábem, který ustojí i plavbu na rozbouřeném moři

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

Podle ekonomů Komerční banky (KB) má tuzemská ekonomika z pohledu své výkonnosti to nejhorší za sebou a po loňském poklesu si letos polepší. Růst to ovšem bude hodně mírný a patrnější až ve druhé polovině roku. „I tak se ukázalo, že ekonomika naší země je robustní, a když se na ni budeme dívat jako na celek, představuje velkou loď, která i na rozbouřeném moři dokáže držet směr. Jsem rád, že stabilita a síla naší banky této skutečnosti napomáhá,“ říká David Formánek, člen představenstva KB zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví.

Read in English

Vaši ekonomové nazvali situaci tuzemské ekonomiky příznačně ospalým rozjezdem, kdy po loňském předpokládaném poklesu reálného HDP o 0,4 procenta by měla jít letos křivka výkonnosti pomalu nahoru, a to o 0,8 procenta. Odrazila se tato čísla za minulý rok nějak výrazně v chování vašich korporátních klientů?

Z našeho pohledu se žádný krizový stav nekonal, vidíme to v nákladech na riziko, které dosáhly naprosto zanedbatelné výše. Ovšem celý loňský rok byl ve znamení zvýšené opatrnosti a ekonomická stagnace tento trend podpořila. Investiční apetit byl nižší zejména u středních firem, některé bojovaly a dodnes bojují s vyššími cenami energií, řešily změny svých byznys modelů, potýkaly se s narůstajícími personálními náklady, s vyššími úrokovými sazbami a tak podobně. Věřím, že pokud letošek přinese pozitivní impulzy, jak předpokládáme, zvýší se investiční aktivita podniků, což by podpořilo ekonomiku samotnou.

Udržitelnost a energetická bezpečnost jako základ

Co považujete za stěžejní předpoklad k většímu investičnímu apetitu firem?

Všechno se točí kolem energií. Základem prosperity a konkurenceschopnosti je podle mého názoru dostatek energií za rozumnou cenu. Musíme brát na zřetel, že jsme jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropy, takže pro nás je to větší téma než pro jiné ekonomiky. Jsem rád, že se podařilo dosáhnout společenského konsenzu o jaderné energii a o tom, že náš budoucí energetický mix by měla tvořit jaderná energie kombinovaná s obnovitelnými zdroji doplněná plynem jako přechodovým médiem, jež může později nahradit například vodík. Dosáhnout tohoto stavu bude vyžadovat obrovské částky a realizaci náročných projektů, která se protáhne na desítky let. Pro zdárný výsledek bude tedy především nutné zachovat kontinuitu.

Na stránkách TRADE NEWS informujeme o projektech, které svědčí o tom, že vaše banka je v procesu ochrany životního prostředí a budování energetické bezpečnosti dlouhodobě velmi aktivní. Díky unikátnímu know-how poskytujete firmám kompletní služby od poradenství po udržitelné financování.

Ano, díky specialistům naší společnosti ENVIROS jsme jedinou bankou s takto komplexním balíčkem služeb, kdy umíme podnikatelům poradit v oblasti ESG problematiky, energetiky a obnovitelných zdrojů, pomoci s dotacemi i výběrovým řízením a nastavit celkově dlouhodobě udržitelné podnikání. V této souvislosti vždy zdůrazňuji, že přitom nejde jen o úspory, ale hledání nových inovativních řešení a podnikatelských příležitostí. Čekají nás obrovské změny v mnoha sektorech, a především malé a střední firmy mohou z této situace těžit.

Jsou si toho vědomy? Prohloubil se zájem firem o tyto vaše služby?

Narůstající zájem rozhodně pozorujeme, a to i v souvislosti s přípravou firem na reporting ESG. Větší společnosti už se tím zabývají delší dobu, ale co mě zvlášť těší, že se o problematiku udržitelnosti začínají stále více zajímat menší firmy, které ji v minulosti neřešily. Čím dál častěji pozorujeme, že mnohé přijaly tento trend za svůj a je součástí jejich nové firemní filozofie, což je skvělý posun oproti předchozím letům, kdy se cítily být v tomto směru v převážné míře tlačeny ke zdi.

Nové technologie jako pomocník

Před necelým rokem jste odstartovali Novou éru Komerční banky. Vyslali jste poselství, že jde o zásadní technologickou přeměnu, stavbu nové banky třetího tisíciletí. Co se vám dosud podařilo vybudovat?

Více než 200 000 našich individuálních klientů už využívá naši novou aplikaci KB+, která je velmi moderní, rychlá a uživatelsky přívětivá. Dále na tomto řešení pracujeme a počítáme s tím, že do konce letošního roku nabídneme služby Nové éry bankovnictví jednomu milionu klientů. Zároveň s tím jsme zahájili práce na stavbě nové korporátní banky, které budou postupně probíhat několik příštích let.

Naši klienti si na KB nejvíc cení dvou věcí – erudice bankovních poradců a značky.

Snad to nebude znamenat přesun korporátního bankovnictví pouze do online prostředí a konec vašich bankovních poradců z masa a kostí.

To určitě ne. Pravidelně monitorujeme spokojenost s našimi službami a z těchto informací jednoznačně vyplývá, že naši klienti si na KB nejvíc cení dvou věcí – erudice bankovních poradců a značky.

V budoucnu si však dokážu představit, že nové technologie a umělá inteligence dodají našim službám zcela novou přidanou hodnotu. Žijeme totiž ve světě přemíry informací a k tomu, aby náš bankovní poradce dokázal korporátního klienta správně nasměrovat, vyřešit mu problém, poradit s investicí, musí nejen dobře znát jeho firmu, ale především obrovský kontext dalších souvisejících informací. Dostáváme se do stavu, že už nemůže být v jeho silách všechno obsáhnout a vyhodnotit – a zde mu může velmi pomoct umělá inteligence. Pokud to takto dokážeme smysluplně propojit, bude výsledná služba pro klienta znamenat obrovskou hodnotu. Je to zatím budoucnost, ale ne tak vzdálená.

Davidem Formánkem hovořila Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2024 na straně 60-61.

Štítky Rozhovory, Finance, Ekonomika, ESG, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.