Kuba potřebuje IT specialisty, ale i řemeslníky

Text Aneta Psotová Foto Kamila Abramčuková Publikováno
thumbnail Kuba

Na festivalu latinskoamerické gastronomie a hudby, pořádaném v pražské Stromovce, jsem se před dvěma lety náhodou seznámila s Robertem, mladým kubánským IT specialistou, který se rozhodl z Kuby emigrovat a dostal se na své cestě až do České republiky. Jeho profese i vystudovaný univerzitní obor mne velmi zaujaly, neboť jsem si myslela, že počítače a moderní technologie v evropském slova smyslu jsou Kubě i v 21. století zapovězeny. Vlastně i díky tomuto setkání jsme vloni s kamarádkou Kubu navštívily. Roberto nám zprostředkoval ubytování v jedné z „casas particulares“ v Santiagu de Cuba. Jako bonus jsme získaly také skvělou průvodkyni, Robertovu bývalou vysokoškolskou učitelku Yadisbel, která se věnuje problematice IT na Universidad de Oriente, ovšem vedle toho si přivydělává jako recepční, protože výborně ovládá angličtinu. Ta v mnoha ohledech nabourala naše mylné představy o této ostrovní zemi. O její pohled na vzdělávání v oblasti IT se rádi podělíme se čtenáři TRADE NEWS.

Studenti se k informacím dostanou sami

Učíte na univerzitě budoucí generaci IT specialistů, a to v zemi, která je informačně omezovaná, internet doma je spíš výjimkou. Jak dokážete držet krok se současným vývojem ve světě IT?

Studium technických oborů má na Kubě relativně dlouhou tradici. Mnoho prvních IT specialistů studovalo v bývalém Sovětském svazu, poté se začaly otevírat IT obory také na kubánských univerzitách v Havaně a v Las Villas, kde vystudovalo mnoho kvalitních odborníků. Základem těchto oborů je rozvoj logického myšlení, které je nezbytné pro programování a oblast umělé inteligence jako takové, nespecializujeme se úzce na konkrétní technologie. Tento přístup, respektive takto nastavené studium, umožňuje pružněji reagovat na aktuální vývoj.

Využívání internetu na Kubě bylo původně především odborné, což znamená, že na univerzitách a ve vědeckých centrech pedagogové, výzkumníci a studenti měli možnost připojení k internetu, a to už v 90. letech. Druhou otázkou je však rychlost připojení a blokování přístupu na některé servery, nikoli však ze strany Kuby. Nicméně studenti jsou poměrně vynalézaví a zpravidla najdou způsob, jak se k novým informacím dostat, ať už je to prostřednictvím blogů nebo kontaktem s jinými IT odborníky; výměna a sdílení informací jsou mezi IT speciality běžné.

Jaké uplatnění vaši studenti mají po ukončení studia?

V dnešní době je mnohem jednodušší u nás studovat IT, než tomu bývalo dříve, protože se původně jednalo o studijní obory s několika málo studenty nadanými na matematiku a programování. Ke změně došlo z důvodu potřeby digitalizace společnosti – otevřely se studijní obory IT v provinciích po celé zemi, byla dokonce založena Univerzita informačních technologií, jež má velmi dobré výsledky v oblasti vzdělávání IT specialistů. Je zde široká nabídka možností specializace v závislosti na potřebách země a v závislosti na projektech, které se realizují například pro Venezuelu a další státy Latinské Ameriky. Samozřejmě nesmíme zapomenout také na projekty zaměřené na podporu rozvoje vzdělávání a zdravotnictví na Kubě.

IT specialisté mohou po ukončení studia pracovat v jakékoli instituci jako administrátoři, ve výzkumných centrech nebo v centrech zaměřených na vývoj softwaru. Díky postupným změnám v ekonomickém modelu naší země si mnozí z nich také založí vlastní firmu zaměřenou například na opravu mobilních telefonů a vývoj aplikací pro mobilní telefony, na opravu počítačů, instalace softwaru, což je pro společnost jako celek velmi přínosné, neboť se jedná o poskytování služeb, které dříve nebyly dostupné.

A jak taková soukromá firma na Kubě funguje?

Spíše než firma je to vlastně živnost zaměřená na konkrétní oblast. Často bývá skupinová, kdy si ji zřizuje několik lidí dohromady, i když každý pak pracuje sám na sebe a sám si platí i odvody a vše s tím spojené. Takto na Kubě „soukromě podnikají“ rovněž řidiči taxi, pronájemci vozů nebo ti, co poskytují služby v cestovním ruchu, například ubytování.

Daří se udržet mladé IT specialisty na Kubě?

V naší zemi se nacházíme v období rozvoje využití moderních technologií a potýkáme se také s překážkami, jako je například nedostatek finančních prostředků. Motivace studentů k tomu, aby hledali uplatnění na Kubě, tak zůstává spíše na osobní úrovni.

Chybí zedníci, ševci i instalatéři

Evropa bojuje s nedostatkem technicky vzdělaných lidí, děti ztrácejí manuální zručnost. Jak je na tom Kuba?

Na Kubě mezi lety 2000 až 2010 došlo k zevšeobecnění odborné přípravy a příprava kvalifikovaných dělníků a pracovníků se středoškolským vzděláním byla odsunuta na druhou kolej, což také vedlo ke ztrátě manuální zručnosti a úpadku řemesel. V současné době je citelná snaha o záchranu odborného vzdělávání, neboť společnost zůstala bez řemeslníků, jako jsou zedníci, ševci či instalatéři, a nejen ti.

K úplné ztrátě manuální zručnosti nedošlo jen díky tomu, že je spjatá s rodinnou tradicí. V rodinách se například dívky stále učí vyšívat, šít a plést a chlapci si vyrábějí své vlastní vozíky nebo papírové draky, protože většina zde nemá k dispozici mobilní telefony, tablety a počítače, aby se zabavili ve volném čase. Podobným způsobem jsou vedeni také žáci na základních školách v předmětech jako pracovní výchova, kde se také klade důraz na rozvoj manuální zručnosti.

V Evropě je běžné, že se studiu univerzitních oborů zaměřených na IT věnují téměř výhradně muži. Jaká je situace na Kubě? Mají kubánské ženy zájem o studium IT oborů nebo se také jedná spíše o výjimky?

V kubánské společnosti, ačkoli je hodně machistická, neboť je latinskoamerická, se žena aktivně podílí na svém rozvoji, a to ve všech oblastech. Kubánské ženy jsou od přírody inovativní a dost podnikavé. Rozvoj technických věd před několika lety byl téměř výlučně spojen s muži, nicméně ani to neznamenalo, že by se na něm ženy nijak nepodílely. I dnes studuje obory zaměřené na IT více studentů než studentek, ale zaznamenali jsme značný nárůst zájmu u žen, které informační technologie zajímají a studují je.

Letos se v Evropě slaví 30. výročí programu Erasmus zaměřeného na studentské pobyty a pracovní stáže, tedy na podporu mobility v rámci evropských zemí, a po celou dobu realizace se těší velkému zájmu. Jaké možnosti zahraničních stáží jsou dostupné studentům na Kubě?

Na Kubě je tento typ stáží určen především postgraduálním studentům. Tyto stáže jsou financovány zejména z Evropy, ale také zeměmi jako Brazílie, Chile, Argentina nebo Ekvádor. Nějaké možnosti mají také studenti magisterského a doktorandského studia, nicméně vše je podmíněno financováním institucí a dostupností projektů, které umožní stážistům pobyt mimo Kubu.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2017 na straně 32—33.

Štítky Kuba, Informační technologie, Vzdělávání

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.