Jan Juchelka: Přebírám banku v době, kdy je silná

Text Jana Jenšíková Foto archiv Komerční banky Publikováno
thumbnail Německo thumbnail Česká republika

Nový generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka říká, že přebírá žezlo v době, kdy banka dlouhodobě potvrzuje svou vůdčí pozici v českém finančním sektoru a je silná. A hned dodává, že za její dobrou kondicí vidí spokojené prosperující klienty a profesionální práci zaměstnanců. První Čech v této funkci od doby, kdy Komerční banku koupila francouzská Société Générale (SG), použil během našeho rozhovoru pro TRADE NEWS spojení „spokojený klient“ ještě několikrát.

V srpnu jste prohlásil, že máte radost, že se po pěti letech vracíte zpět do Komerční banky. Ale vždyť jste z ní vlastně ani neodešel, jen jste si na chvíli „odskočil“ do mateřské Société Générale.

Z tohoto úhlu pohledu máte pravdu, i když to odskočení trvalo pět let. V lidském životě ani ve vývoji banky to není tak krátký úsek. V Komerční bance jsem byl šest let členem představenstva zodpovědným za řízení úseků Korporátního a Investičního bankovnictví. A ještě předtím jsem byl sedm let členem dozorčí rady.

Posledních pět let jste pracoval v oblasti korporátního a investičního bankovnictví v pařížské centrále SG. Co jste měl na starosti?

Jedna moje funkce byla Head of Coverage pro region CEEMEA. To znamená, že jsem zodpovídal za prodej SG produktů a služeb pro korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně jsem byl v pozici tzv. Senior Bankera pro region střední a východní Evropy.

Střední východ a Afriku si necháme do některého z dalších čísel TRADE NEWS. Ale mohl byste našim čtenářům přiblížit aktuální obraz bankovnictví střední a východní Evropy? Je to naše české na špici?

Výhodou českého bankovního sektoru je jeho stabilita a předvídatelnost pro klienty a také jeho kvalita. Ta je často vnímána jako samozřejmost, byť samozřejmostí být nemusí, jak nás poučila poslední celosvětová krize. Co se týče ziskovosti bankovního sektoru, je v porovnání se západními zeměmi stále poměrně solidní, a to navzdory velmi dlouhému období nízkých úrokových sazeb a dynamické regulaci. Skupina Société Générale má v regionu silné zastoupení a denně přemýšlíme, jak vytvořit dodatečné synergie pro naše klienty aktivní v tomto prostoru. V České republice zřejmě přinese ekonomické oživení pokračující zvýšenou aktivitu klientů bank, další mírný nárůst úvěrů i vkladů a nárůst správy aktiv.

Být klientovi nablízku bereme jako svou povinnost.

Držet krok s novými technologiemi

Obraťme pozornost k novým trendům, průmyslové automatizaci, robotizaci, digitalizaci, kybernetické bezpečnosti… Novinky můžeme sledovat i v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Jedete tam pro inspiraci?

Já na MSV jezdím již mnoho let pravidelně, hlavně za klienty. Největšího strojírenského svátku v roce se Komerční banka letos účastní již po sedmnácté. Prezentace skupiny Komerční banky je umístěna na volné ploše před pavilonem Z, kam klienty srdečně zveme. Osobně budu na veletrhu v pondělí a v úterý a bude mi opět potěšením a obohacením, potkám-li se s majiteli či manažery společností, kteří mají vizi, znají své možnosti, jsou inovativní a umí úspěšně prodávat své produkty a služby. Smekám před nimi, mnohým z nich se podařilo vybudovat prosperující firmu, která se probojovala do čela tuzemského nebo dokonce evropského či světového pelotonu a dokáže přitom čelit nejen mezinárodní konkurenci, ale musí zvládat i běžné provozní, byrokratické a jiné potíže.

A ta inspirace? Někde jsem četla, že už máte v Komerční bance roboty…

S robotizací se v bankovnictví v podstatě začíná, logicky od nejjednodušších kroků v podobě robotických procesů, které nahrazují některé rutinní činnosti. Snažíme se digitalizovat vnitřní procesy tak, abychom klientům, kteří tento způsob vyžadují, uměli nabídnout plnohodnotnou on-line komunikaci se všemi jejími výhodami: od rychlého procesování, statistik, uložení dokumentů až po milá připomenutí některých povinností. Bezpapírový svět je samozřejmě také hbitější, požadavky klientů jsou řešeny rychleji. Viditelným počinem je zabezpečení plateb po internetu kartou s využitím celosvětově standardizovaného technologického řešení 3D Secure či zabezpečení internetového a mobilního bankovnictví proti kybernetickým útokům.

Podle posledního průzkumu AMSP ČR byly čtyři z deseti podniků vystaveny kybernetickému útoku. To je poměrně vysoké číslo. Přitom vaše banka má mezi nimi z hlediska kybernetické bezpečnosti výbornou pověst. Co konkrétně pro ně děláte?

Klienti Komerční banky mohou bezplatně využívat specializovaný antivirový software IBM Trusteer, který ochrání internetové i mobilní bankovnictví před specifickým typem útoků, jež mají za cíl například podvodným způsobem vylákat z uživatele přihlašovací údaje. V tomto ohledu je naše banka na trhu jedinečná. Věnujeme se také osvětě a aktivně svým klientům komunikujeme základní pravidla bezpečnosti na internetu. Je samozřejmostí, že o aktuálních hrozbách klienty informujeme prostřednictvím sociálních médií i napřímo s využitím zpráv v internetovém bankovnictví. Bezpečnost klientů je pro nás prioritou, a proto každoročně investujeme do kybernetické bezpečnosti a ochrany dat stamilionové částky.

Bez skutečného dialogu s podnikateli nelze budovat dlouhodobý partnerský vztah.

Před úspěšnými podnikateli smekáme

V úvodním rozhovoru tohoto čísla doporučil profesor Hermann Simon, nejuznávanější odborník na management v německy mluvících zemích, abychom ještě více posílili roli malých a středních firem, neboť to je to, na čem stojí zdravá ekonomika. Souhlasíte s ním? A jaké místo zaujímají MSP mezi klienty Komerční banky?

Německá ekonomika a její prosperita je z velké části postavena na ekonomické aktivitě malých a středně velkých firem. Jak je to v Česku? ČSÚ nedávno oznámil nečekaně vysoký růst české ekonomiky ve druhém čtvrtletí – na úrovni 4,7 %. Tradičně silný zůstává i segment malých a středních podniků. Podle mě je potřeba smeknout před lidmi, kteří vzali osud do svých rukou a při podstupování nemalých rizik vytvářejí svými nápady, umem, pílí a pracovitostí nejen ekonomické hodnoty, ale pozvedávají úroveň života v naší zemi. Dávají lidem práci. I díky tomu, ve světle rekordní zaměstnanosti a rostoucích mezd, se zvyšuje spotřeba domácností. Pokračuje rozjezd investic, přidaly se infrastrukturní investice z veřejných zdrojů, příjemným překvapením je i vysoký příspěvek exportů. Očekává se další zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce.

V tomto prostředí růstu rostou i naši klienti. Je nám ctí být poskytovatelem bankovních služeb 43 procentům malých a středních podniků v ČR. Je to vysoké číslo a nemalý závazek. Snažíme se jim být nablízku zejména prostřednictvím našich bankovních poradců, kteří jsou větším klientům k dispozici na třiceti místech a pro menší společnosti dokonce na padesáti pěti místech po celé České republice. Být klientovi nablízku bereme jako svou povinnost, bez skutečného dialogu s podnikateli nelze budovat dlouhodobý partnerský vztah. Na tom nám v Komerční bance záleží.

Je síla malých a středních firem v Česku podle vás stejně významná jako v Německu?

Podíl malých a středních podniků na přidané hodnotě ČR je 56 %, což je o 3 % více než v Německu. V porovnání s Německem je u nás ale většina společností spíše menších, zpravidla totiž vyrostly v okolí velkých hráčů jako jejich dodavatelé a subdodavatelé, často budovaní rodinou dlouhá léta. A dnes, v mnoha případech po čtvrtstoletí úspěšného fungování, jim pomáháme s nevyhnutelnými změnami, které mohou mít formu prodeje společnosti, fúze s jinými firmami nebo generační výměny ve vlastnické či manažerské struktuře. U všech typů těchto transakcí Komerční banka dokáže nabídnout své poradenství nebo financování.

Je to fascinující etapa ekonomického rozvoje Česka. A výkonnost těchto společností je o to hodnotnější, pokud vidíme, čemu aktuálně musí čelit nad rámec tradičních komerčních rizik. Klienti se musí vypořádat s nedostatkem kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků při rostoucí produkci, se zúženým teritoriálním zaměřením exportů, s přílišnou sektorovou koncentrací, s nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturou, s vysokými administrativními nároky státních úřadů atd.

Co si z toho bere banka?

Musíme se snažit snižovat už tak dost velké administrativní nároky, které se na naše klienty valí ze všech stran. Nabízíme srozumitelné produkty, které jsou pokud možno šité na míru konkrétnímu klientovi a konkrétní situaci. Co slíbíme, to dodáme ve smluvené kvalitě a čase. Je to hlavní snaha našich bankovních poradců. Vím, že se ne vždy všechno vyvine ideálně, ale je to cíl, za kterým jdeme.

V TRADE NEWS už jsme několikrát psali i o tom, jak umíte podnikům pomoci s vyřizováním nejrůznějších dotací EU.

Dotační servis poskytujeme už skoro patnáct let. Od roku 2003 Komerční banka profinancovala přes 5200 projektů v objemu 54 miliard korun. Ve všech regionech jsou naši specialisté schopni poskytnout servis spojený s vyhledáním vhodných dotací, zpracováním žádosti o dotaci, navržením financování včetně využití zvýhodněných úvěrových a záručních programů. Těchto zvýhodněných úvěrů jsme ve spolupráci s evropskými finančními institucemi poskytli přes 800, což si myslíme, že je vůbec nejvíce na českém trhu.

Jaké možnosti se nabízejí v oblasti evropských dotací strojírenským firmám?

I přes pomalý rozjezd se pro strojírenské firmy otevírá řada zajímavých dotačních výzev v objemu miliard korun. Většina z nich je spojena s inovacemi a vývojem nových produktů. Jde například o program Inovace, který podporuje investice nutné k zavedení nových výrobků nebo služeb, konkrétně například nákup strojů. Pro firmy, které chtějí investovat do vybudování nebo rozšíření vlastního vývojového zázemí, bude otevřen program Potenciál. Za zmínku stojí i oblast úspory energií. Ze stejnojmenného dotačního programu lze získat podporu nejen na zateplení nebo výměnu topného či chladicího systému, ale i na výměnu výrobní technologie za novou, úspornější. Novinkou v této oblasti jsou dotace na instalaci fotovoltaických panelů na střechy (pro vlastní spotřebu energie) nebo podpora výstavby energeticky úsporných průmyslových budov. V této oblasti podnikatelům doporučuji, aby se obrátili na naše odborníky v regionálních pobočkách, ti jim dokáží nabídnout vhodné řešení.

TRADE NEWS je magazínem asociace malého a středního podnikání. Jak hodnotíte spolupráci s ní?

Při příležitosti veletrhu již tradičně, myslím po šesté, podepíšeme další etapu naší dlouhodobé spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků reprezentující více než 260 tisíc podnikatelů. Vážíme si logického spojení stabilní banky s významnou profesní a nezávislou organizací, což nám pomáhá lépe porozumět potřebám malých a středních podniků, dynamice očekávaných změn a umožňuje nám společně realizovat celou řadu průzkumů, seminářů, publikací v oblasti dotací EU a exportu. Nezanedbatelnou součástí jsou rovněž projekty zaměřené na začínající podnikatele v čele s grantovým programem Nastartujte se či program zaměřený na oživování řemeslné výroby. Výkladní skříní naší spolupráce jsou i příspěvky do tohoto časopisu.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Komerční banky

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 54-56.

Štítky Nové technologie, MSV, MSP, Německo, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.