Exportéři do Kanady začínají těžit z CETA

Text Jana Jenšíková Publikováno
thumbnail Kanada

Obchodní příležitosti v Kanadě se právě otevírají. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) vstoupila 21. září do režimu prozatímního provádění a o měsíc později dokončila Česká republika její ratifikaci. O dopadech na exportéry hovoříme s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem.

Co znamená pro podnikatele zpráva, že bylo zahájeno prozatímní provádění CETA?

To, že se Kanada otevírá pro evropský export. Začíná totiž platit drtivá většina částí sjednané dohody. Okamžitě se ruší cla na 98 % výrobků, s nimiž se mezi EU a Kanadou obchoduje. Naše společnosti také získají nebývale volný přístup k veřejným zakázkám až do úrovně jednotlivých provincií. Největší prospěch z CETA budou mít především malé podniky, kterým významně uleví zjednodušení byrokracie a celních procedur.

Největší prospěch  z CETA budou mít především malé podniky.

Kdy začne platit dohoda v plném znění?

Po ratifikaci členskými státy v jejich vlastních parlamentech. To ale může trvat i několik let. Až poté začnou platit zbývající ustanovení, jako například soud pro řešení sporů mezi investory a státem. My jsme v říjnu dokončili ratifikační proces jako jedni z prvních v EU.

Kam se mají podnikatelé obrátit, pokud budou chtít zjistit více informací o CETA?

Všechny aktuální informace jsou přehledně uvedeny na stránkách www. Businessinfo.cz/CETA. Dále Evropská komise vydala novou brožuru s popisem, co dohoda přináší a jak ji využít. Samozřejmě i Ministerstvo průmyslu a obchodu, Klientské centrum pro export a Jednotná zahraniční síť jsou připraveny na konzultace o možnostech exportu do Kanady a je také možné využít kontaktního formuláře na zmíněných stránkách Businessinfo.cz

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 71.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.