Společnost, v níž chybí úcta a čest, skončí špatně

Text Jana Jenšíková a Daniel Libertin Foto Archiv J. M. Huntsmana Publikováno
thumbnail USA

„Nejlepším cvičením pro lidské srdce je sáhnout dolů a vytáhnout jiné lidské srdce nahoru,“ sdělil nám Jon M. Huntsman, zakladatel a dodnes hlava Huntsman Corporation, jedné z největších chemických společností na světě. Pokud máte pocit, že jste se s jeho jménem nikdy nesetkali, není to tak úplně pravda. Minimálně důvěrně znáte „jeho“ produkty: plastové příbory, kelímky, obaly na vejce… Tento miliardář, který nezapomněl na to, že býval chudým venkovským klukem z Idaha a firmu budoval doslova od nuly, celý život usilovně pomáhá ostatním. Přivedla nás k němu jeho kniha o etice v podnikání, jež vyšla i u nás pod názvem Vítězové nikdy nepodvádějí, a to ani v těžkých časech. Na naši žádost o rozhovor zareagoval tak nesmírně vřele, ochotně a s pokorou, až nám to vyrazilo dech.

Pane Huntsmane, co vás přivedlo k myšlence napsat knihu o vítězích, kteří nepodvádějí?

Byl jsem hluboce znepokojen chováním některých jedinců, zejména v sektoru finančnictví a ve světě byznysu vůbec. Jejich bezohledné a tvrdé způsoby jsou podle mého názoru ohavné. Naše společnost – a vlastně nejspíš všechny společnosti ve všech zemích světa – se musí vrátit k hodnotám, jako jsou úcta a čest jak v rámci pracovních aktivit, tak v soukromém životě. Společnost, v níž jsou bezskrupulózní praktiky považovány za normální, přestává fungovat a dříve nebo později skončí špatně.

Recept na úspěch

Váš životní příběh je čítankovým příkladem budování úspěšné globální společnosti. Z maličké firmy, kterou jste založil, se vám podařilo vybudovat kolos s obratem přibližně 12 miliard dolarů ročně. V čem podle vás spočívá tajemství vašeho úspěchu?

Naše „tajemství“, recept na to, jak vybudovat globální podnik, zřejmě spočívá v tom, že jsme získali dobrou pověst založenou na bezúhonnosti a čestnosti. Naše firma rostla prostřednictvím postupných nákupů jiných podniků a zařízení, z nichž všechny jsme uskutečnili za vypůjčené finanční prostředky. Kdybychom ovšem neměli již od samého počátku vybudovanou dobrou pověst spočívající v naší čestnosti a morální integritě, žádná z těch bank nebo firem, které nám půjčily vysoké finanční částky, by k tomu nebyla tak ochotná. Vedle toho jsem se vždy snažil zaměstnávat zkušené profesionály, kteří umějí něco, co já ne, čímž jsme postupně v našem podniku vytvářeli velmi vyvážený a úspěšný tým vedoucích pracovníků.

Jak vznikaly prvotní nápady, které vám zaručily rychlý úspěch? Máme na mysli například originální obal na Big Mac pro McDonald’s nebo plastové talířky a příbory pro fast foody. Byl to jen produkt náhody, nebo cílený vývoj?

Jako je tomu u většiny úspěšných typů podnikání, náš příběh začal v mém původním zaměstnání. Na začátku šedesátých let jsem pracoval jako provozní ředitel ve firmě na výrobu vajec, která patřila rodině mojí ženy; jmenovala se Olson Brothers, Inc. Rozvoz vajec zákazníkům vyžadoval používání takového typu balení, v kterém by se vejce dostala k zákazníkovi bez jakéhokoli poškození. Firma Olson Brothers později založila společný podnik s firmou Dow Chemical, který dostal název Dolco Packaging a jehož cílem bylo vyvinout nový polystyrenový obal na vejce. Byl jsem v této nové firmě jmenován generálním ředitelem a později jsme spolu s týmem spolupracovníků vynalezli první polystyrenové obaly na vejce.

Pak jsem se posunul dál a založil jsem vlastní firmu pod názvem Huntsman Container Corporation, která vyráběla nejen obaly na vejce, ale svou produkci rozšířila na celou škálu plastových talířů a potřeb a dalších polystyrenových výrobků – mimo jiné včetně podnosů používaných na balení masných a pekárenských výrobků. To vedlo k tomu, že jsme začali vyrábět onen známý obal na sendviče. Nejprve ho od nás koupil Burger King, jelikož top management McDonald’s mi ani po několika měsících pokusů o kontakt nevěnoval žádnou pozornost. Jakmile se ukázalo, že sendviče od Burger Kingu prodávané v našich obalech si udržují teplotu a čerstvost, a proto rychle získávají oblibu u spotřebitelů, kontaktoval mě McDonald’s. Měli jsme velkou radost, že jsme s nimi navázali obchodní vztah, takže jsme jim umožnili prodávat jejich sendvič Big Mac v našich obalech. Pak jsme ve spolupráci s McDonald’s zakládali výrobní továrny po celém světě, abychom dokázali uspokojit jejich poptávku.

Vzestupy a pády

Rychlý růst firmy s sebou zcela jistě přinesl problémy. Jaké byly a jak jste je řešili?

Problémy spojené s růstem naší společnosti souvisely spíše s vzestupy a pády chemického průmyslu než s naší rychlou expanzí. Několikrát se stalo, že rychlé vzestupy cen surovin a poklesy poptávky měly za následek, že jsme museli řešit potíže se splácením půjček. Naším řešením těchto drobných finančních krizí bylo, věřte nebo ne, kupovat ještě více firem. Tím jsme rozšířili naši zákaznickou základnu, a těžili jsme tak z úspor z rozsahu a z toho, že jsme se přeorientovali na chemické látky, po kterých byla vyšší poptávka. Většina našich problémů v průběhu více než čtyř desetiletí činnosti byla zapříčiněna působením hospodářských cyklů v našem odvětví nebo pravidelnými ekonomickými krizemi celostátního či globálního charakteru.

Více než čtyři desetiletí se vám daří, že jsou vaše produkty synonymem kvality a neustálých inovací. Co byste doporučil ostatním firmám, které si myslí, že na inovace nemají dost financí a kvalitní produkt bude pro trh hodně drahý, a tedy o něj nebude zájem?

Pokud firmě schází dostatečné prostředky k tomu, aby zajistila výrobu kvalitního produktu, může svůj podnik rovnou zavřít. Osekávání nákladů prostřednictvím snižování kvality výrobků znamená obětovat důvěru zákazníků a dříve či později povede k tomu, že značka společnosti a její pověst ztratí hodnotu. Úspěch každé firmy závisí na tom, jak důkladně její vedení zná odvětví, v němž působí, a trh, který obsluhuje.

Je úkolem generálního ředitele orientovat svou společnost tím správným směrem – aby vyráběla zboží či dodávala služby, po kterých je poptávka. V takovém případě cena výrobku ospravedlňuje produkční náklady. Produkty firmy Huntsman vždy znamenají nejvyšší kvalitu. Každý náš výrobek prochází důkladnou kontrolou, abychom zajistili, že je dosaženo nejvyšších možných standardů kvality, ať už jde o samotnou tvorbu výrobku, použitý potisk či logo, zámky a uzávěry nebo jakýkoli jiný aspekt našich produktů, našich továren, hospodaření, úprav krajiny kolem našich budov a tak dále.

Korporace na zásadách rodinné firmy

Na přelomu milénia jste Huntsman Corporation předal jednomu ze svých synů, Petrovi R. Huntsmanovi. Připravovali jste se nějak na toto předání? Považujete korporaci stále za „rodinnou firmu“?

Všechny naše děti jsou nějakým způsobem zapojeny do činnosti naší firmy již téměř od dětství a vždy jsem doufal, že alespoň některé z nich se se mnou budou podílet na chodu podniku, pokud by o to měly zájem. Peter Huntsman, náš druhý nejstarší syn, již v mladém věku prokazoval, že má vůdčí schopnosti, a tyto dovednosti nejprve rozvíjel v několika menších firmách, které naše rodina v té době provozovala. Poté, co se vypracoval nahoru, převzal v roce 2000 roli generálního ředitele Huntsman Corporation a vydobyl si reputaci jako kvalitní lídr nejen v rámci naší firmy, ale také obecně v chemickém průmyslu. Náš další syn James Huntsman je ředitelem naší divize Advanced Materials (Pokročilé materiály) a je uznávaným top manažerem firmy Huntsman. I když naše společnost vstoupila v roce 2005 na akciový trh (po 35 letech historie firmy v soukromém vlastnictví), dokud nese jméno naší rodiny, budu ji stále považovat spíše za rodinnou firmu.

Váš přístup k podnikání byl vždy založen na týmové práci, rodině, etických hodnotách a společenské odpovědnosti. Jak přimět bohaté mezinárodní korporace, aby se chovaly stejně odpovědně?

Skutky všech firem, velkých či malých, působících v jednom státě nebo mezinárodních, jsou řízeny lidmi. Lidem musí být vštěpován určitý systém etických hodnot a čestnosti, kterým by se měli vždy řídit v rámci své filozofie i praxe v podnikání – měli by etiku vnímat jako automatickou věc. Ekonomické a obchodní vzdělávací instituce by měly u svých studentů rozvíjet také etické návyky.

Například Jon M. Huntsman School of Business (Obchodní fakulta Jona M. Huntsmana) na Univerzitě státu Utah byla založena za pomoci finančního daru naší rodiny a jednou z podmínek našeho donátorství bylo ustanovení etické výchovy jako klíčového zaměření této školy. The Wharton School (Whartonova fakulta) Pensylvánské univerzity také obdržela miliony dolarů od naší rodiny a hlavní budova této fakulty byla pojmenována po mně. Je pro mě obrovská pocta, že tato univerzita vyjádřila tak velké uznání naší rodině, jelikož jedním z hlavních faktorů, který jsme zdůrazňovali, bylo, aby součástí hlavního studijního plánu na Whartonově fakultě, první a nejlépe hodnocené ekonomické a obchodní fakultě v USA, byly etika a čestnost v podnikání. I ostatní ekonomické a obchodní školy na celém světě by se měly profilovat jako jakési tréninkové areály pro příští generaci sociálně odpovědných manažerů.

Vždycky jste se řídil heslem, že v první řadě je kvalitní práce a pomoc druhému, zisk nesmí být hnacím motorem podnikání?

Dosahovat zisku je přirozeným cílem všech firem, jinak by zkrachovaly. Možná podstatnější otázkou je: Jak s těmi tržbami ti, kterým připadnou, dále naloží? Ve středu zájmu našeho rodinného podniku vždy stála dobročinnost. Vytvářet zisk jen za účelem nacpat si kapsu není zrovna ušlechtilý cíl. Vytváření bohatství za účelem vrátit ho zpět do společnosti, abychom se na světě měli lépe, je podle mého názoru jedinou správnou motivací maximalizace zisku firmy.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2013 na straně 12—15.

Štítky USA, Inovace, Společenská zodpovědnost, Etika, Chemický průmysl

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.