Lucie Spáčilová: Aby se firmě vedlo dobře, musí vedení se svými lidmi komunikovat

Text Jana Jenšíková Foto archiv Performia Publikováno

Lidé jsou dnes nejen v českých firmách tématem číslo jedna. Nízká nezaměstnanost na jednu stranu přinesla víc zájmu o zaměstnance, na druhou stranu s ní přišli do podniků často i nekvalitní jedinci. Co na to říká Lucie Spáčilová, expertka na budování produktivních týmů, která se se svými lidmi ze společnosti Performia snaží vnášet do oblasti personalistiky zdravý rozum?

Když jsme spolu připravovaly rozhovor pro TRADE NEWS před dvěma lety, označila jste rok 2017 za „rok boje o kvalitní lidi“. Jak se podle vás od té doby změnila situace a co je dnes hlavním problémem českých firem, co se týče zaměstnanců?

Situace se moc nezměnila. Většina firem vnímá, že najít kvalitního člověka není snadné. Během dvou let spousta z nich začala lákat kandidáty na ty nejlepší benefity, nejzajímavější platební podmínky a vůbec cokoli, čím budou krok před konkurencí. To se často nelíbí stávajícím zaměstnancům, kteří očekávají přinejmenším dorovnání všech těchto lepších podmínek. V opačném případě vyhrožují odchodem, čímž se zaměstnavatelé dostávají do pasti.

Čím se vyznačují firmy, z nichž lidé odcházejí? Jaké nejčastější chyby dělají?

Jsou to často firmy, kde se dlouhodobě zanedbávala práce s lidmi. Nejde o to, že by bylo nutné je nějak speciálně opečovávat, spíš tu celkově pokulhávala komunikace ze strany vedení, dlouhodobě byly přehlíženy některé klíčové požadavky a nejlepší lidé byli lehce (někdy i těžce) ignorováni. Odliv lidí také způsobovaly „hloupé“ hry zaměstnavatelů, kteří se předháněli v navyšování platů a bonusů, jen aby přilákali kandidáty. Dnes už ale lidé pomalu procitají a vidí, že ne vše, co je v inzerátech nebo na billboardech prezentováno, doopravdy za svou práci také dostanou.

A jak byste popsala ty nejúspěšnější klienty? Co dělají jinak než ostatní?

Když si je vybavím, vidím vždycky velmi uvědomělého majitele, ředitele a nejvyšší vedení. Jsou to nadřízení, kteří upřímně chápou, že lidé nejsou stroje ani komodita, otevřeně komunikují se svými stávajícími zaměstnanci, sdělují jim, kam se firma ubírá, a podle svých možností podporují hlavně ty, kteří jí nejvíc pomáhají. To se jim dlouhodobě vyplácí, i když to není vždycky ta nejsnazší cesta. Jakékoli úskočné manévry, nedodržování slova, ignorace a podobně oslabují důvěru a lidé začínají uvažovat o tom, že jinde jim bude třeba lépe. Není to ale určitě jen o tomto.

České firmy, a zejména ty výrobní, nezřídka řeší nedostatek zaměstnanců přijímáním lidí ze zahraničí. Jaké s tím máte vy, potažmo vaši klienti, zkušenosti a co by měla podle vás firma dělat, aby třeba nemusela čerpat z „externích zdrojů“?

Téměř ve všech případech slýchávám, že by zaměstnavatelé raději brali české zaměstnance spíš než ty ze zahraničí. Vnímají jejich odlišnou kulturu, nevelkou loajalitu a často také nespolehlivost. Bohužel neskutečný tlak na zvýšení nebo posílení výroby způsobuje, že se rozhodnou brát kohokoli i s rizikem následných nemalých problémů.

Tady je každá rada drahá, protože to souvisí s oborem, možnostmi zaškolení a dokonce lokalitou, kde firma působí. Poradit něco univerzálního, co by měli udělat nebo neudělat teď a co jim obratem tuto situaci vyřeší, je opravdu nemožné. Ale víme, že aby se situace ještě nezhoršila a případně měli větší šanci ve chvíli, kdy se dostaví recese a pracovní trh se trochu uvolní, je nezbytné dostatečně komunikovat se svými lidmi, věnovat svou pozornost těm nejlepším a na druhé straně netolerovat neetické nebo destruktivní chování pracovníků, kteří mají pocit, že si teď mohou všechno dovolit. Jednoduše konkrétními akcemi demonstrovat, jaký postoj má firma vůči svým pracovníkům. Tak na palubě zůstane víc těch schopných, kteří budou mít větší chuť přivést další, a ti neschopní (nebo schopní všeho) firmu opustí a vyčistí prostor pro nové, lepší.

Mezi více než šesti stovkami vašich aktivních klientů je velká část technických a výrobních firem. Proč si myslíte, že právě pro ně je důležité budovat produktivní týmy? A co je podle vás aktuálně jejich největším problémem?

Produktivní týmy jsou rozhodně důležité nejen ve výrobních nebo technických firmách. Spíš bych řekla, že tyto firmy k tomu ze své podstaty jasně tíhnou. V nich jde prostě o kvalitu v čase a tečka. Není tam nic, co byste „okecali“, zákazníka zajímá jen výsledný produkt a jeho kvalita a dodávka v požadovaném čase. Jde doslova o přežití dané firmy, a tak bez tlaku na produktivitu u jednotlivých týmů nebo přímo konkrétních zaměstnanců vedení velmi riskuje.

Nejčastější problémy jsou v udržení kvalifikovaného personálu a také v nalezení hotových odborníků, kteří by měli všechnu potřebnou kvalifikaci a zároveň by zapadli do firemní kultury a byli po stránce už zmiňované produktivity nadstandardní. To je opravdová výzva.

Jak by měla vypadat spolupráce personálního oddělení a managementu?

Personální oddělení už dávno není jen o „papírech“ a úřednické práci. Dnes musí ve firmě pracovat velmi systematicky, být v intenzivní komunikaci s vedením. Nejen proto, aby společně včas reagovali na potřeby firmy, ale také proto, aby spolupůsobili na zaměstnanecký trh a na své zaměstnance, které si chtějí udržet.

Ve spoustě firem je na personální oddělení kladena obrovská zodpovědnost, ale nemá dostatečné kompetence a nástroje k tomu, aby očekávání ustálo. Pak se snadno omezí na jediné řešení, a to zvyšování nástupních platů, což nevyhovuje managementu a ani to nefunguje. Management a personální oddělení musí spoluvytvářet strategii udržení lidí a náboru nových, jen tak to bude fungovat.

Jakým směrem se dnes ubírá česká personalistika?

Mnoho českých firem už pochopilo, že potřebují posílit své postavení a jméno zaměstnavatele. Ale také jim při tom často chybí trpělivost. Měnit hledisko nebo názor lidí není stejné jako „vyladit“ nějaký nefungující stroj. Je to o tom nejprve věci měnit u sebe, pak o nich komunikovat a pak teprve pocítit, že se obecné mínění začíná měnit k lepšímu. Zároveň se dnes mnohem víc pracuje a do budoucna se určitě ještě pracovat bude na vnitrofiremní komunikaci, na schopnostech vedoucích pracovníků, ať už jsou na jakékoli úrovni, a také na prezentaci firmy jako zaměstnavatele. A to je dobře.

A kam se ubíráte vy? Jaká je vaše vize?

Už patnáct let vnášíme do oblasti HR a personalistiky jednoduchost a zdravý rozum. Věříme, že každá v základě dobrá firma může vyrůst a mít úspěšný tým podle svých představ. V Performii nejsme romantici, jsme praktici. Důraz klademe na produktivitu a otevřenost, nepoužíváme cizí výrazy, abychom se prezentovali jako ti nejchytřejší, a porozumění a schopnost opravdu věci použít jsou pro nás klíčové.

Těším se na to, až se nám podaří zjednodušit proces najímání zaměstnanců a zvýšit jeho úspěšnost ve většině firem v České republice. To vše bez nutnosti vyšších nákladů nebo kompromisů ze strany zaměstnavatelů. Naše ambice jsou velké, ale pohání nás úspěchy našich zákazníků.

Jste profesionály v oblasti HR a budování produktivních týmů, a tak se může zdát, že vy jste určitě v najímání nikdy neudělali chybu. Je to tak? Je váš tým dokonalý?

Nikdo a nic není dokonalé. Ale můžu říct, že když se v mysli zaměřím na svůj tým, usmívám se. Jsem si vědoma, že v něm mám lidi, kteří jsou na svých místech a dlouhodobě přispívají k nemalým cílům Performie. Jsem na ně hrdá.

Když se podívám do minulosti, rozhodně nemohu říct, že byla bezchybná. Nejvíc chyb bylo spojeno s kompromisy, které jsem při najímání nebo práci s týmem udělala. Na druhé straně to jen upevnilo mé přesvědčení, že když se nějaká funkční technologie nepoužívá přesně, koledujete si o průšvih. A tyto zkušenosti jsou cenné!

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Performia

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2019 na straně 102-103.

Štítky Personalistika, Pracovní trh

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.