Australské firmy jsou čím dál kreativnějšíZručného řemeslníka platíte zlatem

Text Jana Jenšíková Foto archiv Negar Riazati Publikováno
thumbnail Austrálie

Jak je na tom Austrálie z hlediska výběru zaměstnanců? Jaké problémy řeší na pracovním trhu? A v čem jsou nám Australané podobní? Na to jsme se podívali s Negar Riazati, výkonnou ředitelkou společnosti Performia Austrálie.

Je známo, že australská ekonomika patří mezi nejsilnější a nejstabilnější na světě. Jak byste ji charakterizovala ze svého pohledu? Co je pro ni příznačné?

Austrálie je multikulturní, velmi silně roste v oblasti technologií, vzešlo z ní hodně vynálezů a exportuje výrobky, které jsou ve světě hodnoceny jako vysoce kvalitní. Dlouhodobě tu nejsou žádné občanské nepokoje a je tu velmi málo přírodních katastrof, což má pro zdejší ekonomiku samo o sobě výrazně stabilizující vliv.

Přibližte nám víc australský pracovní trh. Na co se v současné době vy či vaši klienti soustředíte?

Řešíme společně spoustu výzev. Například mzdy jsou v Austrálii vysoké zejména u živnostníků, jako jsou třeba elektrikáři. To zvedlo cenu práce a také cenu výrobků a produkce vůbec. Základním problémem, který ovlivňuje podnikání obecně, je, že na pracovním trhu není dostatek kvalitních a kvalifikovaných lidí a menší firmy se cítí znevýhodněné oproti velkým, protože si nemohou dovolit lidi platit tolik jako ony.

To je dost podobná situace jako u nás v České republice. Která zaměstnání jsou v Austrálii považována za prestižní a která za podřadná? O jaké obory a druhy práce je tam největší zájem?

Za nejprestižnější je považována profese programátora, také pozice výkonného ředitele je velmi populární a přirozeně přitahuje nejvíce kandidátů. Dobří elektrikáři, instalatéři či další zruční řemeslníci mají o mnoho vyšší roční příjem než jiní pracovníci a je po nich velká poptávka. Farmáři pak mohou patřit mezi ty přehlíženější, pracují velmi tvrdě.

A co držitelé pracovních víz? Dávají přednost hledání místa přes personální agenturu, nebo volí jiné způsoby?

Uchazeči s pracovními vízy se hlásí jak přímo ve firmách, tak přes agentury. Fungovat může oboje, jen záleží na tom, jak je firma otevřená tomu vzít člověka, který by mohl mít problémy s pracovní morálkou nebo s pracovními schopnostmi. Hledat práci přes agenturu je výhodné zejména pro uchazeče s velmi žádanými dovednostmi, potom může získat mnohem víc nabídek. Ale to platí také všude ve světě.

Jaké požadavky mají australští zaměstnavatelé na své zaměstnance především?

Chtějí lidi, kteří jsou spolehliví a loajální, ale tento požadavek příliš neodráží způsob, jak si zaměstnance vybírají. Mnoho firem totiž staví (z našeho hlediska nesprávně) při náboru nade vše ostatní zkušenosti, kvalifikaci a vzdělání.

Performia je u nás známá svým výrazným důrazem na produktivitu a naopak netrvá na požadavcích na kandidáty, které jste jmenovala. Dalo by se říct, že v australských firmách ještě není tento pohled častý?

Rozhodně není. Zatím mnoho zaměstnavatelů nechápe, že největší bariérou, která stojí v cestě za úspěchem firmy, je schopnost najít správné a dostatečně rychlé lidi. Firmy cítí, že takových je nedostatek, nebo mají pocit, že si personál nemohou dovolit. Ale to je všechno kvůli jejich strategii a přístupu k výběru zaměstnanců.

Když budete vybírat lidi stejným způsobem jako všichni ostatní, výsledky budete mít také stejné jako všichni ostatní. Kdykoliv začínáme školit novou firmu v oblasti náboru zaměstnanců, první z věcí, kterou musíme změnit, je jejich pohled na to, jaké požadavky by opravdu měli mít na kandidáty. To totiž zaměstnavatele často nejvíce limituje, aby získali ty správné lidi. Jeden velmi jednoduchý příklad: snažíme se například o to, aby pochopili, že skutečnost, jestli má někdo dva roky nebo třeba dvacet let zkušeností v oboru, má nulovou souvislost s tím, jestli bude mít zrovna u nich výsledky.

V čem se liší techniky výběru manažerů v zemích EU a v Austrálii?

Bohužel se mi to těžko obecně srovnává. Performia je globální společnost působící ve více než 25 zemích, tedy ty „běžné“ techniky náboru jsou u nás v jádru stejné. Běžný přístup k výběru zaměstnanců začíná u čtení životopisů nebo ověřování toho, jaké zkušenosti v oboru uchazeč má. Performia tuto náborovou techniku otáčí o 180 stupňů, což je právě důvod, proč jsou naši klienti tolik úspěšní. I když se některé firmy snaží být ve svém přístupu k náboru stále kreativnější, používají bohužel běžně zažitou techniku, která ale nevede k výrazným výsledkům. Neuvědomují si důležitost a následky své personální strategie a náborového procesu. Ústí to do nejasných rolí a nesoustředění se na to, co je při náboru opravdu důležité. Nejsou zaměřeni na výsledky, nevědí, jak si je představit, jak po nich jít a jak je měřit.

Co byste poradila zástupcům české firmy, která se chystá proniknout na australský trh? Jak by u vás měla taková firma nejlépe hledat kvalitní zaměstnance?

Definujte si přesně, co je ve vašem byznysu tou výzvou, a mluvte o ní, ať už je jakákoli. Určitě si tak budete jisti, že přitáhnete lidi, kteří se zajímají o to, jak vám mohou být užiteční, spíše než takové, které zajímá jen výdělek a benefity. Australský trh je náročný a je třeba trpělivost a skvělý produkt, abyste se na něm uplatnili. Ale pokud se vám to podaří, budete k nám jezdit rádi, Australané dokáží být velice přátelští a budete se u nás cítit skvěle.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Negar Riazati

Více o společnosti Performia Australia: www.performia.com.au

Více o české společnosti Performia: www.performia.cz

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 38-39.

Štítky Austrálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.