I podnikatelé mohou klidně spát

Text Jozef Gáfrik Foto archiv GSFT Publikováno

Rozhovor s Renátou Kadlecovou, výkonnou ředitelkou Garančního systému finančního trhu.

Jaké je postavení GSFT v českém finančním systému?

Jde o samostatnou právnickou osobu, jejímž úkolem je ochrana klientů před důsledky případných úpadků bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Vyplácí náhradu za vklady, když daná instituce není schopna dostát svým závazkům.

Mohou se o fond opřít i podnikatelé?

Ano, pojištění vkladů se kromě fyzických osob vztahuje také na právnické osoby, a to bez ohledu na jejich velikost. Výjimkou jsou pouze vklady finančních institucí (institucí, které k podnikání potřebují licenci ČNB a u nichž finanční činnost převažuje), vklady státu (včetně zdravotních pojišťoven) a větších obcí. Pojištění se týká běžných, termínovaných i spořicích účtů stejně jako vkladních knížek a stavebního spoření. Pojištěny nejsou investice do akcií, dluhopisů ani podílových fondů.

Jakými principy se řídí mezinárodní spolupráce GSFT?

Základní pravidla určuje evropská legislativa. Výše pojištění vkladů je jednotná v celé EU, a to sto tisíc eur (příp. v přepočtu) na jednoho zákazníka v jedné bance. Současně stanoví maximální lhůty pro vyplacení náhrad. Od roku 2024 to bude jednotně sedm pracovních dní, což v ČR platí již od roku 2016. Legislativa také upravuje povinnost spolupráce států v různých specifických případech.

Kdo do fondu přispívá?

Banky, stavební spořitelny, družstevní záložny a vybraní obchodníci s cennými papíry. Letos uhradilo příspěvek 51 institucí (celkem 4 908,9 mil. korun). Garanční systém (resp. předtím Fond pojištění vkladů) vrátil za dobu existence vklady asi 350 tisícům klientů třinácti bank a pěti záložen ve výši 45 659,6 mil. korun.

Čím aktuálním se zabýváte v současné době

 Nyní, kdy náhrady nevyplácíme, převážně zátěžovými testy a zlepšováním mechanismu komunikace s partnery v zahraničí. Věnujeme se také osvětě a nedávno jsme spustili nové webové stránky, kde zájemce jednoduše najde odpovědi na to, co, kde a jak je pojištěno.

Text: Jozef Gáfrik

Foto: archiv GSFT

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 79.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.