Články autora: Mårten Runow

Když chcete ty nejlepší hráče, nemůžete hrát druhou ligu

thumbnail

Už téměř třicet let se snažím vnášet do oblasti personalistiky zdravý rozum. Výběr zaměstnanců stavíme spolu s pobočkami Performia a klienty po celém světě na předchozích výsledcích spíš než na otázkách, které nikam nevedou. Při vedení lidí pracujeme s jejich potenciálem a ochotou, protože dovednosti je většinou možné se doučit. Jak se ale pozná, že je člověk vybraný podle všech těchto kritérií dostatečně dobrý, aby zvládal tempo týmu, do kterého nastoupil?

Štítky Personalistika

číst celý článek

When you want to attract and keep the best players, you can’t play in a low league.

thumbnail

For almost thirty years I have been trying to bring some common sense to the area of human resources. Together with Performia offices and clients around the world, we set up a recruitment formula based on a person’s previous results rather than on questions that lead nowhere. When leading people we work with their potential and willingness because skill can usually be taught. But how do you know that a person selected according to all these criteria is good enough to manage the pace of the team he has joined?

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.