Články autora: Petr Štěpánek

ÍránStaronový trh se nám opět otevírá

thumbnail

Írán měl vždycky svébytné postavení – ať již v dějinách, regionální politice, světové kultuře či obchodní politice bývalého Československa nebo později České republiky. Je sebevědomým dědicem svého času největší říše dominující Starému světu, jednou z kolébek zemědělství a dědicem literární kultury, která si dokázala podmanit i ty nájezdníky, jimž se zemi podařilo politicky ovládnout. Je zároveň velkým trhem s dynamickým a vzdělaným mladým obyvatelstvem. Navzdory občasným politickým ambivalencím vždy představoval místo s velkým potenciálem pro uplatnění produkce českého průmyslu, jehož zaměření dokázalo vycházet vstříc aktuálním íránským potřebám.

Štítky Írán

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.