Černá Hora: Přírodní skvost, kde se domluvíte i česky

Text Veronika Grossová Foto Shutterstock Publikováno

Černá Hora je stát s pouhými 630 tisíci obyvateli, který je vyhledávanou turistickou destinací nejen pro krásná přímořská letoviska, ale také díky národním parkům s vysokými horami a průzračnými jezery. V minulém roce se tam konaly zlomové parlamentní volby, které odstavily od moci garnituru vládnoucí od vyhlášení samostatnosti země na Srbsku v roce 2006. Ačkoliv na pozici prezidenta i nadále zůstává Milo Djukanović, který je personou ovládající dění v této malé zemi od 90. let, kormidla se nyní ujaly nové politické subjekty. Pro ekonomický rozvoj Černé Hory je podstatné, že i tato nová vláda má v úmyslu pokračovat v co nejrychlejším integračním procesu do EU.

Černá Hora získala status kandidátské země již v roce 2010, a co se týče úspěšnosti vyjednávání o vstupu do EU, dlouhou dobu je ve vedení všech zemí ucházejících se o přidružení. Klíčovými reformami, které politická reprezentace musí aktivně podpořit, jsou posílení vlády práva a transparentnosti státní správy, boj proti korupci nebo zlepšení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti.

Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou pro Černou Horu státy EU a její regionální sousedé. Co se týče zahraničního obchodu, země čelí velké nerovnováze obchodní výměny – dovoz výrazně převyšuje vývoz. Jako hlavní řešení jsou vnímány nové přímé zahraniční investice.

Ekonomika Černé Hory je z hlavní části tvořena službami. Turismus, který představuje značnou část obživy místních obyvatel, byl silně zasažen koronavirovou krizí. Meziroční pokles HDP v roce 2020 činil 15,2 %, tedy nejvíce ze všech států západního Balkánu. Naději na zotavení představuje letošní turistická sezona. Propad zájmu turistů prohloubil již dříve vysokou úroveň nezaměstnanosti.

Také vzájemný obchod mezi ČR a Černou Horou byl znatelně postižen loňskou krizí, objem vývozu z ČR klesl o 55,7 %. Tato náchylnost k propadu v době krize by měla být do budoucna řešena větší diverzifikací struktury obchodu. Co se týče aktivit českých firem přímo v regionu, zásadní jsou projekty stavby a modernizace železniční infrastruktury.

Dlouhodobým nástrojem na podporu vzájemného obchodu mezi ČR a Černou Horou je Dohoda o hospodářské spolupráci podepsaná oběma vládami v roce 2011. Zasedání smíšené komise a ekonomické konzultace pořádané na základě této dohody napomáhají prioritizaci sektorů pro spolupráci, efektivnímu předávání informací o připravovaných veřejných zakázkách a plánovaných investicích vlád. Podporu exportu v teritoriu poskytuje ekonomický úsek Velvyslanectví ČR a také zahraniční kancelář CzechTrade v Podgorici.

Text: Veronika Grossová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2021 na straně 56.

Štítky Černá Hora

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.