Příležitosti pro české firmy v Alžírsku

Text Bussinesinfo.cz Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Alžírsko

Zemědělství a potravinářství

Alžírská vláda usiluje o rozvoj a modernizaci zemědělství jako prostředku k diverzifikaci ekonomiky a přilákání zahraničních a domácích investic. Hlavními hnacími silami trhu jsou vládní politiky a programy na zvýšení domácí produkce, privatizace semenářského sektoru a investice do zemědělské infrastruktury. Tato situace bude příznivá především pro export zemědělské techniky, ale existují zde příležitosti i v oblasti potravin.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám a udržení soběstačnosti je pro Alžírsko klíčové zajistit udržitelné nakládání s vodou, a to především v zemědělství. Proto roste poptávka především po klimaticky inteligentním zavlažování. Stále více zemědělců je vybízeno k pořizování zavlažovacích systémů, které zvyšují účinnost zavlažování a chrání zdroje (prostřednictvím integrace systémů varování před vlhkostí půdy pro optimální využití zavlažovací vody, informací o typu plodin a vývojové fázi a místních klimatologických údajích). Vedle zavlažovacích systémů je zde velký potenciál i pro technologie zadržování vody, udržování kvality půdy, nebo využití odpadních vod.

Energetika

Alžírsko jako takové má potenciál konkurovat svému sousedu Maroku a stát se lídrem v sektoru solární energie v regionu. Existují určité povzbudivé signály, že ve vládních kruzích roste politická vůle usilovat o přechod na solární energii. V alžírském plánu rozvoje Horizont 2030 země stanovila cíl obnovitelné energie na 22 000 MW instalované obnovitelné kapacity do roku 2030 neboli 27 procent vyrobené elektřiny. Navzdory tomu, že je Alžírsko producentem ropy a zemního plynu, usiluje o podporu obnovitelné energie přinejmenším ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli rostoucí domácí poptávce po elektřině, která snižuje export Alžírska v oblasti plynu, a zadruhé kvůli vysokému potenciálu sektoru obnovitelné energie v Alžírsku a zájmu evropských zemí investujících do tohoto sektoru v severní Africe.

Liberalizace ekonomiky

V posledních několika letech Alžírsko směřuje k větší liberalizaci ekonomiky a poskytuje více ústupků soukromému sektoru a zahraničním investorům. Nově proto bylo zrušeno tzv. „pravidlo 51/49", které zavazovalo každého zahraničního investora v Alžírsku ke spojení sil s většinovým alžírským partnerem. To ovšem otevírá cestu i do jisté míry destruktivním projektům, jako je těžba břidlicového plynu na Sahaře a pobřežních zdrojů ve Středozemním moři. Proto sílí hlasy, které varují před novodobým energetickým kolonialismem.

Zdroj: Bussinesinfo.cz

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2022 na straně 22.

Štítky Alžírsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.