Příležitosti pro české firmy v Maroku

Text Josef Vrbenský Publikováno
thumbnail Maroko

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl patří mezi přední sektory zpracovatelského průmyslu. Kromě podpory investic byly v Kenitře a Tangeru vybudovány dvě integrované průmyslové zóny se speciálním zaměřením na automobilový průmysl a subdodávky. Automobilový průmysl se během posledních let etabloval jako významný exportní sektor marocké ekonomiky. Jeho vývozní hodnota se odhaduje na cca 25 mld. MAD (tj. cca 58 mld. korun), což představuje kolem 14 % celkového marockého exportu. Kromě produkce osobních vozů představuje významnou součást marockého automobilového průmyslu výroba součástek. Jedná se především o produkci elektrických kabelů, v menší míře také lisování plastů, plechů a výrobu autotextilií. Čeští vývozci se mohou do marockého automobilového průmyslu zapojit jako investoři nebo subdodavatelé komponentů pro místní výrobce automobilů. Další příležitosti se otevírají při dodávkách náhradních dílů prostřednictvím místních distributorů.

Aeronautika

Konkrétně se jedná o letištní zařízení, dodávky nářadí pro letištní dílny, komponenty a malá letadla. Kromě podpory investic se dynamicky rozvíjí integrovaná průmyslová platforma v Nouaceuru u Casablanky, tzv. Midparc Casablanca Free Zone, kde byl v roce 2013 otevřen oborový vzdělávací institut. Celkem v Maroku působí přes 100 firem zaměřených na kabeláž, výrobu součástek a údržbu v leteckém průmyslu. I v tomto případě se mohou české firmy zapojit investicemi nebo subdodávkami pro místní výrobce a distributory.

Zdravotnictví

V nejbližším období by měl být přijat nový zákon umožňující vstup marockého i zahraničního kapitálu do státních zdravotnických zařízení. Zákon tak nově povolí podnikatelským subjektům zainvestovat výstavbu, rekonstrukci či vybavení zdravotnických zařízení, která budou moci po smluvně určenou dobu spravovat. Současně bylo oznámeno poskytnutí finanční pomoci ze zemí Zálivu v hodnotě jedné mld. USD. Výběrová řízení by měla být zahájena během roku 2015. V neposlední řadě chystá kapitálově silná nadace manželky krále Mohameda VI. vyhlášení vlastních tendrů na výstavbu čtyř nemocnic s kapacitou 150 lůžek na marockém území a v Gabonu.

Energetika

Maroko disponuje značným potenciálem obnovitelných zdrojů. V roce 2009 byla přijata Národní energetická strategie do roku 2030, podle níž by již v roce 2020 mělo 42 % energie pocházet z obnovitelných, zejména solárních a větrných zdrojů. Na podporu energetické strategie byl zřízen speciální finanční zdroj Fond de développement énergétique o objemu jedné mld. USD. Vládní podprogram solární energie do roku 2020 počítá s výstavbou pěti solárních elektráren o výkonu 2000 MW. Obdobně je realizován i podprogram větrné energie s cílem dosáhnout celkového výkonu větrných elektráren 2000 MW do šesti let. Souběžně probíhá rekonstrukce a obnova klasických elektráren na fosilní paliva. Někteří čeští výrobci (např. Škoda Doosan s dodávkou turbín) se již etablovali formou subdodávek zejména pro klasické elektrárny.

Těžařství

Na semináři Maroc Mining letos v květnu projevila marocká strana mimořádný zájem o zapojení českých společností do zpracovávání expertiz v oblasti dobývání nerostů, do geologického průzkumu a má rovněž zájem o moderní dobývací technologie. Cílem nové vládní těžební strategie (Strategie Nationale du Développement du Secteur Minier) je do roku 2025 ztrojnásobit obrat těžebního sektoru (vyjma fosfátového průmyslu) na 15 mld. MAD (tj. 34,5 mld. korun), zvýšit investice do geologického průzkumu na 4 mld. MAD (tj. 9,2 mld. korun) a zdvojnásobit počet pracovních míst v sektoru na 30 tisíc. S odkazem na dobrou zkušenost s československými geology působícími v Maroku v 60. a 70. letech minulého století se země velmi zajímá o české odborníky a firmy, které vyrábějí dobývací techniku a další zařízení spojené s těžbou nerostů.

Zemědělství

Zemědělství stále zůstává jedním z nosných oborů, jehož výkonnost je však velmi závislá na klimatických vlivech, zejména nedostatku dešťových srážek. Proto byl vyhlášen program „Maroc Vert“, jehož cílem je do roku 2020 zásadně změnit tvář marockého zemědělství. Program zahrnuje systém dotací, ale i další nástroje, jako je mimo jiné každoroční vládní podpora veletrhu SIAM. Otevírají se tak příležitosti jak pro české výrobce zemědělské techniky, dodavatele hnojiv a ochranných prostředků, ale také pro projekční kanceláře specializované na moderní zemědělské provozy.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2014 na straně 39.

Štítky Afrika, Maroko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.