Belgie je bránou do světa

Text Jaroslav Kurfürst Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Belgie

Kolébka průmyslové revoluce a strategická křižovatka umístěná mezi velkými hráči – Francií a Nizozemskem, Německem a Británií. To je Belgie. Kromě toho, že se zde setkává sever a jih Evropy, je díky svým přístavům také významnou bránou, skrze níž oběma směry proudí zboží mezi Evropou a zbytkem světa. Právě unikátní poloha vedla k umístění evropských a euroatlantických institucí právě v Belgii.

Belgičtí investoři rozeznali příležitosti v České republice bezprostředně po sametové revoluci, přišli k nám hned v první vlně a dosud jsou velmi úspěšní. Postupně rostl i český export, a tak je dnes Belgie co do objemu exportu na 11. místě mezi světovými destinacemi českého zboží a na kladné bilanci českého zahraničního obchodu se podílí celými 7,4 %. Na zemi, která má 11 milionů obyvatel a s Českem nesousedí, se jedná o vysoká čísla.

Cení se kvalita a spolehlivost

Pro české exportéry má Belgie výhodu partnera s kvalitním právním rámcem otevřené ekonomiky, hluboce integrované do vnitřního trhu EU, i spolehlivosti a zájmu partnerů o nové zboží. Belgičané jsou národem obchodníků se silnou průmyslovou tradicí, a proto u nich rozhoduje kvalita a konkurenceschopnost. Kdo ji nabízí, zpravidla sklízí úspěch. Navíc z praxe víme, že jednou navázané kontakty zde mají tendenci přetrvat. Z tohoto pohledu je česko-belgická relace ukázkou úspěšných ekonomických a obchodních vztahů s vysokou obchodní výměnou i solidní mírou investic. Vždy je však prostor jít dál a perspektiva leží mimo jiné ve vyspělých technologiích.

Praxe ukazuje, že český exportér s kvalitním zbožím a odvahou to zkusit i proti německé, nizozemské nebo například francouzské konkurenci má šanci uspět. V Belgii se nachází řada příležitostí. Mezi ně patří rozhodně oblast dopravy. Belgie patří spolu se sousedním Nizozemskem mezi nejvytíženější logistické uzly na světě. Situaci pro silniční dopravu mohou zkomplikovat regulace v oblasti minimální mzdy, což je téma, kterého si je naše diplomacie vědoma a věnuje se mu. S logistickou intenzitou dopravních sítí souvisí budování a modernizace infrastruktury především železniční. Potenciál je i v rámci MHD ve velkých belgických městech. Belgie například v roce 2013 dovezla kolejová vozidla za 918 milionů eur a vyvezla jen za 157 milionů eur.

Mezi další obory patří energetika, do níž bude muset Belgie v nadcházejících letech masivně investovat, aby zajistila svou energetickou dostatečnost. Samozřejmě tradiční a silnou doménou českého exportu je strojírenství – zdvihací zařízení, obráběcí a tvářecí stroje, řezné nástroje apod. Příležitosti se nachází také v chemickém a farmaceutickém průmyslu, nábytkářství, stavebním průmyslu nebo zdravotnictví či biopotravinách. Jako perspektivní vidíme i sportovní nářadí a vybavení.

Technologie budoucnosti

Viditelným a silným trendem v belgické ekonomice je propojení vědy a výzkumu s komerční sférou. Belgičanům ve Vlámsku i Valonsku se daří budovat systém, v němž výsledky výzkumu jsou velmi rychle komercializovány a výzkumné instituce i univerzity se zapojují do ekonomiky.

Díky kvalitě české vědy a podobné průmyslové tradici české ekonomiky leží v této oblasti velké možnosti pro společné projekty. Mezi klíčové obory patří mimo jiné biotechnologie, optické technologie, nanotechnologie, IT sektor. Vlámská vláda má ambici přidat dalších 500 milionů eur ročně na vědu, výzkum a inovace a směřuje k radikální digitalizaci a superrychlému internetu v situaci, kdy již dnes má Vlámsko nejhustější síť kabelového propojení na světě. Podle jejích studií přináší nárůst digitalizace o 10 % přibližně 25 tisíc nových pracovních míst. Tento trend by neměl uniknout pozornosti českých subjektů působících v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Vlámsko a Valonsko

Při navazování kontaktů v Belgii je třeba vnímat rozdělení země po jazykové linii. V nizozemsky mluvícím Vlámsku samozřejmě ocení znalost nizozemštiny, nicméně angličtina je zcela samozřejmým jednacím jazykem. Ve Valonsku je preferovaná francouzština. Do jeho regionální struktury patří i německá jazyková komunita, kde podnikatelé zabodují znalostí němčiny, nicméně Belgičané většinou hovoří více jazyky. Pro kontakt se státem je dobré disponovat znalostí rozdělení kompetencí mezi federální vládou, regiony a komunitami, avšak pro byznys je podstatný legislativní rámec unijního vnitřního trhu. Obě části země jsou z ekonomického pohledu silně integrované do širších ekonomických regionů, které překonávají logiku státních hranic.

V Belgii pracuje ve prospěch zájmů českých firem kancelář CEBRE, která od začátku letošního roku převzala také roli kanceláře CzechTrade a je zapojená i do práce velvyslanectví. A pro náš úřad je podpora českých firem a poskytování kvalitních služeb samozřejmostí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2015 na straně 38 -39.

Štítky Belgie, Exportní šance

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.