Klidné moře nedělá dobré námořníky

Text Martin Tlapa Foto Shutterstock Publikováno

„Pro schopné lidi není hranic,“ říkal Karel Raška, zakladatel moderní československé epidemiologie a jeden z nejvýznamnějších epidemiologů 20. století, který zanechal nesmazatelnou stopu jak v dějinách lékařství, tak na africkém kontinentu. Významně se podílel na vymýcení pravých neštovic, které si v historii vyžádaly stovky milionů obětí. Byla to právě Afrika, kde se v roce 1978 nacházela poslední ohniska viru.

Karel Raška se společně s několika dalšími českými odborníky podílel na bezprecedentním úspěchu zdravotnictví a záchraně obrovského počtu lidských životů. Dnes zachraňují životy v Africe české léky, zdravotnické prostředky a unikátní technologie. Může tak nastat situace, že v nemocnici v Gabonu, která je vybavená rozvody biomedicínských plynů z Liberce a nábytkem od firmy Techo, můžete ležet na českém lůžku značky Linet a ošetří vás lékař, který vystudoval pražskou Karlovu univerzitu.

Afrika je obrovským trhem s více než 1,2 miliardy obyvatel a v oblasti zdravotnictví představuje pro české exportéry významné obchodní příležitosti. V africké společnosti stále silněji zaznívá požadavek na kvalitnější lékařskou péči dostupnou pro širší vrstvy obyvatelstva, kterou by poskytoval stát. Je evidentní, že investic do zdravotnictví a souvisejících služeb bude přibývat.

Tři miliony na devatenáct projektů ekonomické diplomacie

Jen v letošním roce Ministerstvo zahraničních věcí ČR podpořilo český export v oblasti zdravotnictví a farmacie částkou tří milionů korun alokovaných na devatenáct projektů ekonomické diplomacie. Z teritoriálního hlediska jsou prioritou české ekonomické diplomacie mimoevropské trhy včetně těch afrických. V rámci zdravotnických misí tak měli čeští exportéři příležitost prezentovat své produkty například v Jordánsku, Maroku či Senegalu. Prostřednictvím individuálních služeb exportérům letos ekonomická diplomacie pomohla s pronikáním na zahraniční trhy firmám jako Medin, EGO Zlín či TSE.

Navzdory specifickým úskalím, která s sebou export do Afriky nese, mají české firmy o tyto země zájem. Zkušenosti z těchto exportně obtížnějších teritorií jim pak pomáhají v orientaci v dalších zemích světa. Jedno africké přísloví praví, že klidné moře nedělá dobré námořníky. Zkušený námořník je ošlehán mořskými větry a lijáky. S trochou nadsázky by se tedy dalo říct, že zkušený je ten exportér, který poznal Afriku. Já bych si přál, aby jich přibývalo.

Text: Martin Tlapa

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2017 na straně 35.

Štítky Ekonomická diplomacie, Afrika, Zdravotnictví

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.