Příležitosti pro české firmy v Ázerbájdžánu

Text Jan Jindřich Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Ázerbájdžán

Kolejová doprava

Ázerbájdžán již začíná s projektem další železniční dopravní cesty, která spojí tentokrát Rusko s Íránem. S výstavbou nových a modernizací starých železničních tratí úzce souvisí i potřeba nových lokomotiv, vagonů a traťového zabezpečení; zde ovšem čeští výrobci mohou narážet na konkurenci již etablovaných firem z Francie a USA. Kromě železničních tratí probíhá výstavba třetí trasy metra v Baku a připravuje se stavba dalších dvou linek.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kromě léčiv v Ázerbájdžánu existuje značný potenciál pro dovoz zdravotnického vybavení. Na státní úrovni probíhá program modernizace zdravotnických zařízení, na kterém čeští dodavatelé již v minulosti úspěšně spolupracovali. Zájem je nejen o dodávky samotného vybavení, ale rovněž o související programy zvyšování kvalifikace zdravotnického personálu. Podceňována by neměla být ani možnost rozvoje zdravotní turistiky. Současná situace na jednu stranu představuje příležitost pro české výrobce k tomu, aby se mohli v Ázerbájdžánu etablovat, na druhou stranu je třeba zohlednit specifika působení na silně regulovaném místním trhu.

Obranný průmysl

Ázerbájdžán opakovaně projevuje zájem o akvizice vojenského materiálu, ať již kompletních zbraňových systémů či náhradních dílů. Páteří pozemních sil i letectva je v současnosti technika ruské provenience, respektive původní sovětské systémy, modernizované ruskými či ukrajinskými specialisty. Ze strany Ázerbájdžánu lze ovšem sledovat snahu o větší diverzifikaci dodavatelského portfolia.

Elektrotechnika

Země plánuje v nejbližších pěti letech vyměnit stávávající vysílací technologii (rádio a TV) a v rámci státního programu rozvoje dálniční sítě vzroste potřeba tzv. telematiky. Kromě toho jsou zde příležitosti pro uplatnění například systémů klimatizace, svítidel apod.

Text: Jan Jindřich

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2018 na straně 23.

Štítky Ázerbajdžán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.