Spojme myšlenky, vytvořme budoucnost

Text Martin Tlapa Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Londýn, Paříž, Brusel, Montreal, Ósaka, Šanghaj, Milán. Co spojuje všechna tato města? Jsou to místa, kde se odehrála Všeobecná světová výstava EXPO. A v roce 2020 k nim přibude Dubaj.

Tradici světových výstav založil princ Albert již v roce 1851 v Londýně se slovy, že jde o místo, „kde mezi státy mizí hranice v oblasti vědy, průmyslu a umění“. A přestože se může zdát, že ve druhé dekádě 21. století, v době globálního informačního propojení a multimediální prezentace, mohou mít podobné události svůj zenit za sebou, uchází se o možnost pořádat EXPO každých pět let vždy řada zájemců a na vlastní akci se prezentují stovky vystavovatelů a zemí.

Československo a později Česká republika se světových výstav účastní již více než sto let a dá se říci, že má renomé atraktivního a viditelného vystavovatele, který vždy dokázal vynikajícím způsobem představit svou zemi a získal přitom řadu ocenění, naposledy v Miláně 2015 bronzovou medaili za architekturu. Vysoce hodnocený český pavilon tam navštívilo za šest měsíců celkem 2,5 milionu lidí.

Mimořádná šance prezentovat se v regionu Středního východu

EXPO 2020 v Dubaji bude ve své době největší celosvětovou akcí zabývající se spoluprací a sdílením know­how v globálním měřítku. Organizátoři počítají s účastí přibližně 25 milionů návštěvníků, kteří budou moci zhlédnout expozice více než 200 vystavovatelů, z toho 150 států. Ústředním tématem je „Connecting Minds, Creating the Future“, tedy „Spojování myšlenek, vytváření budoucnosti“. Propojení současného světa má EXPO 2020 ztvárnit prostřednictvím tří témat odvozených od ústředního titulu: „Příležitost, mobilita, udržitelnost“.

Česká republika má ambici představit se v Dubaji v intencích celkového zaměření této světové akce jako moderní, ekonomicky a technologicky vyspělá a inovativní země. Na EXPO 2020 bude mít opět vlastní, původní pavilon, navržený mladými českými architekty, který bude zahrnovat inovativní postupy s důrazem na ekologický přístup ke stavbě i k provozu pavilonu. Symbolem a jádrem národní expozice, která nese název Czech Spring, bude voda. Český pavilon spojí původní design a moderní technologie a jeho jádrem se stane systém s pracovním názvem SAWER (solar­air­water­energy­resources), originální dílo českých vědců, které bude vyrábět vodu ze vzduchu jen s pomocí solární energie. Stálou součást expozice budou dále tvořit ukázky předního českého designu (sklo, šperky) a měnící se část bude určena pro výstavy partnerů – soukromých firem, ale i oborových sdružení, krajů a institucí.

Česká republika má v Dubaji i v celém regionu již dnes dobré jméno a prosadila se v řadě oblastí služeb, průmyslu, ale i ve vědě a školství. Nicméně EXPO 2020 je vynikající příležitostí pro prezentaci celé země i řady společností a firem, které vynikají ve svém oboru. Náš export do tohoto regionu v současné době vykazuje růstový potenciál a vyhlídky jsou díky úspěšně se rozvíjejícím ekonomikám i nadále velmi dobré. Samotné Spojené arabské emiráty jsou největším arabským obchodním partnerem ČR s obratem kolem 800 milionů amerických dolarů, jakož i jedním z nejdůležitějších mimoevropských obchodních partnerů. Vzájemný obchod je druhý největší v regionu Středního východu.

Ze strany soukromého sektoru a především firem zabývajících se chytrými technologiemi je již dnes veliký zájem o přímou účast a spolupráci na českém projektu EXPO 2020. Právě to umožňuje, že česká účast v Dubaji bude spolufinancována soukromými subjekty, a nároky na státní rozpočet tak budou omezeny. To vše ovšem při zachování vysokých požadavků na prezentaci České republiky jako dynamicky se rozvíjející a technologicky vyspělé země.

Text: Martin Tlapa

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 59.

Štítky SAE, Dubaj, EXPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.