Příležitosti pro české firmy v Jižní Koreji

Text Květoslav Sulek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Automobilový průmysl

Korejská republika patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů a v objemu jejich výroby zaujímá šesté místo na světě. Pro svoji finální výrobu vyhledávají korejští výrobci dopravních prostředků dodavatele kvalitních komponentů za konkurenceschopné ceny a pro české exportéry to představuje perspektivní příležitosti, neboť Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která kvalitní výrobky za přijatelnou cenu umí nabídnout. Navíc určitá část Korejců vyhledává zahraniční značky automobilů. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů a náhradních dílů, ale i pro celky.

Strojírenství

Exportně orientovaná korejská ekonomika vyžaduje špičkové vybavení továren a výrobních provozů. Vyspělé české strojírenské firmy, které jsou schopny konkurovat těm korejským i další zahraniční konkurenci (Německo, Japonsko, USA aj.), mají příležitost se na zdejším trhu prosadit. Mezi nejperspektivnější položky lze zařadit např. soustruhy, stroje pro obrábění, vrtání a frézování, lisy a tvářecí stroje apod. Čeští vývozci navíc mohou využít dobrého jména české produkce a pozitivních referencí z již realizovaných obchodních případů na korejském trhu.

Zábava a volný čas

Mezi perspektivní položky českého exportu patří hračky, stavebnice, modely a rovněž počítačové hry. Vzhledem ke stále většímu zájmu korejské populace o sportovní vyžití se zvyšuje poptávka po sportovním vybavení, potřebách pro fitness, atletiku a jiné sporty apod. Velmi zajímavou oblastí pro české exportéry je rovněž zdejší trh s hudebními nástroji, kde byla hodnota dovozu v loňském roce 192 mil. amerických dolarů.

Obranný průmysl

Stálá hrozba vojenské konfrontace s KLDR a s tím související potřeba modernizace armády nutí Korejskou republiku investovat nemalé prostředky do jejího vybavení. Zájem o spolupráci v oblasti obranného průmyslu projevují jak korejští vládní představitelé, tak instituce a firmy působící v tomto oboru. Český průmysl může prorazit v oblasti pokročilé elektroniky a prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení. Potenciál skýtá oblast společného výzkumu, vývoje a projektů v oblasti robotiky a pokročilých technologií.

Text: Květoslav Sulek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2018 na straně 20.

Štítky Jižní Korea

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.