Příležitosti pro české firmy ve Spojených arabských emirátech

Text Michal Nedělka Foto ShutterStock Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty

Stavebnictví

Do roku 2023 je v plánu jen v segmentu hotelové výstavby proinvestovat 11 mld. amerických dolarů. Očekává se značný příliv zahraničních turistů, to i s ohledem na Expo 2020, jehož hostitelem bude Dubaj. Příležitosti jsou v subdodávkách hotelového vybavení a stavebních materiálů vůbec. CzechTrade i letos zařadí do plánu podporovaných akcí veletrh The Big 5 2019 (25.-28. listopadu), největší stavební veletrh v regionu, aby českým firmám umožnil za zvýhodněných podmínek představit produkci do dodavatelského řetězce.

Potravinářství

Potravinářský sektor skýtá příležitosti s ohledem na stále se zvyšující počet obyvatel a narůstající počet turistů, kteří do SAE přijíždějí celoročně. V roce 2017 trh vykázal hodnotu 29 mld. amerických dolarů, do roku 2021 by měl růst k hodnotě 37 miliard. Díky sílící kupní síle je zájem především o kvalitnější potraviny, trendem budou ochucené vody, jichž je momentálně na trhu zanedbatelná nabídka. Bio potraviny, zdravá výživa, vitaminové doplňky, to je další škála produktů, které jsou v SAE již nyní poptávány a zájem o ně nadále roste. Další rozvoj e-commerce v maloobchodním prodeji potravin bude stát za jejich zvýšeným prodejem. Do budoucna se jeví jako nutnost počítat s certifikací halal.

Vodohospodářství

SAE již několik let čelí až pětinásobně vyšší spotřebě vody, než je světový průměr. Je to dáno ekonomickým rozvojem teritoria a snahou o udržitelný rozvoj. Aby jej bylo možné dosáhnout, jsou a budou nadále poptávány nové, energeticky šetrné technologie pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod a jejich následné další využití. V plánu je další výstavba velkokapacitních odsolovacích stanic pro výrobu pitné vody za využití solární energie i velkokapacitní čističky odpadních vod. České společnosti budou mít v letošním roce příležitost představit své technologie na veletrhu WETEX 2019 v Dubaji.

Letectví

Velmi moderní, technologicky náročný obor, který v SAE získává stále větší význam. Ať už se jedná o letectví jako takové nebo kosmický program. Jeho rozvoj je v souladu s vizí SAE zaměřit se na znalostní ekonomiku, výrobu produkce s vysokou přidanou hodnotou. Místní firmy jsou dodavateli pro takové společnosti, jako Boeing, Airbus, Saab a další světové výrobce. V odvětví kosmického průmyslu můžeme zmínit vědecko-výzkumné centrum, za nímž stojí vypuštění prvního satelitu KhalifaSat na oběžnou dráhu na konci roku 2018. V těchto moderních odvětvích lze spatřovat potenciál pro české společnosti jako dodavatele možného strojního zařízení, ICT řešení a elektrotechnické produkce.

Text: Michal Nedělka

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2019 na straně 23.

Štítky SAE

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.