Příležitosti pro české firmy ve Spojených státech amerických

Text Jan Kubata a Luboš Matějka Foto Eva Stanovská Publikováno
thumbnail USA

Pokročilé a inovativní IT a ICT

České firmy v oboru IT, ICT a vývoji softwaru dosáhly celé řady úspěchu, a ukázaly tak, že je možné se v tomto segmentu v USA prosadit. Perspektivní může být například segment fintech (finanční technologie), kde lze sledovat, že některé elektronické služby amerických finančních institucí jsou do jisté míry pozadu, a dají se tedy předpokládat investice do jejich modernizace. Zajímavě se jeví také segmenty big data, integrace pokročilých IT platforem, umělá inteligence, robotic process automation (RPA) a aplikace pro nová progresivní odvětví, například smart cities, elektrifikace osobní dopravy atd. Nadějné mohou být také inovativní hardwarové výrobky, třeba pro segment kryptoměn.

Potravinářství

Zájem českých firem o potravinářský průmysl v posledních letech roste. I přes jisté administrativní překážky zůstává americký trh kvalitním potravinám při jejich splnění otevřen. Šanci na úspěch mohou mít trvanlivé potraviny s vyšší přidanou hodnotou, například sladkosti, musli a fitness tyčinky, zdravá výživa, chipsy, krekry, kvalitní alkoholické nápoje. Zejména ve velkých městech roste zájem o vysoce kvalitní potraviny se známkou organic (obdoba českého bio) a o bezlepkové (gluten free) potraviny. Především v New Yorku a okolí je také poměrně velký prostor p potraviny s kvalitním košer certifikátem. České firmy mohou své produkty prezentovat například na veletrhu privátních značek PLMA a KosherFestu. Účast zjišťuje každoročně agentura CzechTrade.

Outdoorové vybavení

Obor muže být zajímavý zejména pro velmi kvalitní inovativní výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Zajímavé mohou být výrobky pro horolezectví a vysokohorskou turistiku, elektrokola, kvalitní specializované textilní výrobky, vybavení pro kemping. V ČR je řada společností, které mohou na americkém trhu obstát. Pro prezentaci jejich produktu slouží například veletrh Outdoor Retailer — Summer Market, kde agentura CzechTrade organizuje účast českých firem.

Automobilový průmysl

V současné době prochází trh transformací. Zájem může být zejména o nové perspektivní technologie, části hybridních systémů, baterie, různé cenzory, techniku pro dobíjecí stanice, technologie pro samořízení apod. V tomto odvětví se více než v jiných uplatňuje tlak současné administrativy na výrobu ve Spojených státech. Je proto vhodné být připraveni na možnost přesunutí části výroby do USA.

Text: Jan Kubata a Luboš Matějka

Foto: Eva Stanovská

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 19.

Štítky USA

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.