Příležitosti pro české firmy v Kanadě

Text Jaroslav Jelínek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Kanada

Důlní, těžební a ropný průmysl

Kanadský těžební průmysl je silně rozvinutý a tradičně si udržuje v národním hospodářství významnou pozici. Našim firmám se v těchto a souvisejících oborech nabízí řada exportních příležitostí. Např. se jedná o trouby a trubky, čerpadla, měřicí zařízení, zařízení pro zdvih, nakládání či manipulaci, součásti jeřábů, důlní lokomotivy a vozíky, buldozery a elektronická zabezpečovací zařízení.

Železniční a kolejová doprava

V současné době v zemi probíhá příprava i realizace četných projektů dopravní infrastruktury (např. kolejových tratí, tramvají, mostů, tunelů či silnic). České firmy mají šanci podílet se na subdodávkách ocelových konstrukcí, kolejových vozidel nebo zabezpečovací techniky.

Letectví

Kanada je pátým největším výrobcem letadel a leteckých komponentů na světě. Civilní výroba představuje asi 80 % kanadského leteckého průmyslu. České firmy by se mohly v tomto odvětví uplatnit například s výrobou částí letadel s turbovrtulovými motory, proudovými motory a spoluprací na výzkumu vesmíru.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Čeští producenti strojů a zařízení pro zemědělství a lesnictví by měli své potenci odběratele prioritně hledat v prérijních provinciích Alberta, Saskatchewan a Manitoba, jež patří mezi významné zemědělské producenty. Extenzivní pěstování klasických obilovin je pomalu vytlačováno intenzivním pěstováním speciál obilovin a zeleniny, léčivých bylin, včetně konopí, na což jsou české zemědělské stroje uzpůsobeny.

Informační a komunikační technologie

Segment ICT významně přispívá k růstu kanadského HDP. Úspěch na tamním trhu zaznamenávají především subsektory, jako je vývoj softwaru, počítačové služby, včetně ICT velkoobchodního prodeje. Jako perspektivní se jeví zejména obory spojené s umělou inteligencí, robotikou a vyspělou výrobou.

Nanotechnologie

Velmi nadějným oborem z hlediska českého vývozu do Kanady jsou nanotechnologie. V současné době se tam nanotechnologie a nanomateriály těší velkému zájmu a nacházejí uplatnění v široké škále oborů, jako je elektronika, zdravotnictví, strojírenství, chemický, automobilový, kosmický a vojenský průmysl či ochrana životního prostředí.

Text: Jaroslav Jelínek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 20.

Štítky Kanada

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.