Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

Text Alice Fibigrová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Nový Zéland

V příštích letech se předpokládá největší nárůst poptávky u oborů s vyšší mírou přidané hodnoty, jako jsou telekomunikace, výroba a distribuce elektrické energie, finančnictví a dále ve zpracovatelském průmyslu či turistickém ruchu. Perspektivní jsou také dodávky průmyslových strojů pro zemědělství nebo dodávky malých dopravních letadel a systémů lehké kolejové dopravy.

Energetika

Nový Zéland generuje energii z 85 % z obnovitelných zdrojů. Využívá k tomu zejména vodní, větrné, solární a geotermální elektrárny. V letech 2017 a 2018 se podařilo snížit energii získávanou spalováním uhlí téměř o čtvrtinu a objem energie získávané spalováním zemního plynu byl omezen o 21 %. Klíčová je podpora obnovitelných zdrojů ze strany vlády, která loni zakázala vydávání povolenek pro průzkum ropných polí. Podle vládní strategie mají být energetické potřeby ze 100 % pokryty z obnovitelných zdrojů do roku 2035 a v roce 2050 má být dosaženo nulových emisí. Pro české firmy se exportní příležitosti nabízejí v oblastech výroby nádob na stlačený nebo zkapalněný plyn, radiátorů pro ústřední topení nebo parních kotlů. Uplatnění najdou také moderní technologie, IT služby a řešení pro uskladnění energie.

Zemědělství a potravinářství

Největším bohatstvím této ostrovní země je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí ideální pro pastevectví. Nový Zéland je tak významným světovým producentem a vývozcem mléka a mléčných výrobků, hovězího a skopového masa, ovoce a vlny. Dalším zajímavým oborem je sadařství (zejména pěstování kiwi a jablek), vinařství, rybolov a lesnictví. Nový Zéland chce navýšit vývoz zpracovaných výrobků. Potenciál proto mají dodávky českých zemědělských strojů a linek do zpracovatelského průmyslu. V produkci obilovin je země ze tří čtvrtin soběstačná.

Strojírenský a kovozpracovatelský průmysl

Nový Zéland se věnuje především zpracování železné rudy. Lídrem oboru je firma New Zealand Steel, která působí na trhu již od roku 1960. Import průmyslových výrobků převyšuje export zhruba čtyřnásobně. České firmy se mohou na trhu prosadit například s odlitky ze železa nebo oceli, obráběcími stroji nebo zařízeními pro tepelné zpracování materiálu.

Železniční a kolejová doprava

Novozélandská železnice provozuje na 4000 km železničních tratí a zaměstnává přibližně 4 tisíce pracovníků. Příměstská železniční doprava funguje v Aucklandu a ve Wellingtonu. Po železnici je přepravováno zhruba 15 % zboží s potenciálem růstu do budoucna, zejména u přístavních stanic. Auckland City Rail Link připravuje zatím největší projekt svého druhu, v jehož závěru v roce 2024 bude zdvojnásobena přepravní kapacita, dojde ke zlepšení propojení a návaznosti stanic. Investice je vyčíslena na 3,4 mld. novozélandských dolarů, tj. zhruba 50 mld. Kč. Obchodní příležitosti skýtá vývoz železničních a tramvajových vozů, částí lokomotiv a jiných kolejových vozidel.

Text: Alice Fibigrová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 21.

Štítky Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.