Příležitosti pro české firmy v Číně

Text Aleš Červinka Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Čína

Spotřební zboží a e-commerce

Kupní síla Číňanů roste, staví se nové pětihvězdičkové hotely, luxusní restaurace a rezidence. Přibývá lidí žijících ve velkoměstech — to obnáší změnu životního stylu a přechod ke konzumní společnosti. Prodává se sklo, výrobky pro děti a matky, kosmetika, luxusní produkty. Novou cestou, jak relativně snadno a levně vstoupit na čínský trh, je e-commerce. Stovky milionu spotřebitelů nakupují každý den prostřednictvím mobilního telefonu různé zboží. Kancelář CzechTrade v Pekingu nabízí českým firmám pomoc při jejich zapojení do e-commerce platforem a přiblížení se milionům čínských spotřebitelů.

Potraviny a nápoje

Čína je největším trhem s potravinami a nápoji na světě. Zároveň se může pochlubit titulem největšího dovozce potravin, což je podporováno pochybnostmi střední a vyšší třídy o kvalitě domácí produkce. Tito spotřebitelé preferují dovážené produkty a poptávka po nich se zvyšuje. Tuzemské firmy mohou nabídnout organické potraviny, pivo, víno, minerální vody, lihoviny, mléčné výrobky, cereálie, vitaminy, cukrovinky, dětskou výživu či doplňky stravy.

Letectví

Čína je druhým největším trhem civilního letectví na světě. V regionech postupně dochází k uvolňování vzdušného prostoru, vznikají malá letiště a letecké školy. Dostatek movitých zákazníků má zájem o soukromé létání. S ohledem na kapacity místních výrobců se nabízí spolupráce na bázi společných podniků. Perspektivní pro české společnosti jsou dodávky malých letadel, motorů, záchranných a radarových systémů, výstavba a rekonstrukce letišť či výcvik leteckého personálu.

Environmentální technologie

Vláda si uvědomuje nutnost přijmout ekologická opatření pro producenty, jejichž výroba desítky let značně znečišťovala životní prostředí. Dochází k přesunu „špinavých" podniků do vnitrozemí a rovněž bude nutné investovat do čištění zamořené půdy a vody, do environmentálních zařízení, čističek odpadních vod nebo do nákupu elektrických automobilů. Exportní příležitosti jsou v dodávkách technologií na čištění vody, vzduchu, půdy, recyklace nebo třídění odpadů.

Hi-tech produkty

Tyto produkty zahrnují vše pro smart cities, ICT, mobilní software, internet věcí, cloudové technologie, spotřební elektroniku, zelené budovy, umělou inteligenci, elektromobilitu, nové materiály, nanotechnologie a biotechnologie. Například město Šen-čen, přezdívané čínské Silicon Valley, je skutečným centrem hi-tech firem. Působí zde startupová centra i největší čínské firmy (Huawei, Tencent, ZTE, BYD). Čínští spotřebitelé milují novinky a díky zvyšující se kupní síle si je mohou častěji dovolit.

Sportovní technologie, potřeby a oblečení

Peking je pořadatelem ZOH 2022 a čínská vláda chce před olympiádou přilákat 300 milionů lidí k zimním sportům. Na výuku, nákup vybavení a rozšíření či výstavbu související infrastruktury vyčlenila značné finanční prostředky a má v plánu vybudovat stovky lyžařských areálů a zimních stadionů. Pro české firmy se jedná o unikátní příležitost participovat na rychle se rozvíjejícím, avšak nesaturovaném trhu. Jedná se především o sportovní, outdoorové vybavení, související technologie a služby.

Zdravotnictví

Místní nemocnice modernizují své vybavení, vznikají soukromé ordinace. Rostoucí kupní síla Číňanů a změny životního stylu se projevují v investicích do zdraví, do péče o stárnoucí obyvatelstvo a zřizují se domy s nadstandardní pečovatelskou službou.

Služby

Služby hrají stále silnější úlohu. Například v provincii Kuang-tung polovina ekonomiky připadá právě na služby. Region těží ze strategické blízkosti Hongkongu, který zde využívá nižších nákladů na finančnictví nebo informační technologie. Firmy investují do výzkumných a vývojových center, spolupracují s univerzitami i zahraničními společnostmi.

Text: Aleš Červinka

Foto: Miroslav Scheiner

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 18-19.

Štítky Čína

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.