Indie nabídne spoustu obchodních šancíCovid ji však zasáhl velmi tvrdě

Text Josef Vrbenský Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Indie

Nikdo nepochyboval o tom, že se pandemii covidu-19 Indie nevyhne. Země sousedí s Čínou a i přes přetrvávající rivalitu spolu vzájemně čile obchodují. Rychlé šíření nákazy signalizovaly i další významné faktory, jako je vysoká hustota a počet obyvatel či obliba Indů v masových shromážděních. V této souvislosti se připomínala se znepokojením tzv. španělská chřipka, na kterou v letech 1918–1919 zemřelo v Indii přibližně 18 milionů lidí, což bylo 6 % tehdejší indické populace.

Když se tedy na jaře začala v zemi nákaza šířit, indická vláda vyhlásila 22. března bezprecedentně přísná opatření. Indie se prakticky uzavřela a ekonomický, společenský, sportovní či kulturní život se zastavil. Přestala fungovat vnitrostátní i mezinárodní hromadná doprava, byla prakticky vypnuta průmyslová výroba a s ní i obchod a došlo k omezení pohybu obyvatel. Výjimky sice platily pro zdravotnictví, zemědělskou výrobu, potravinářský a finanční sektor a nákladní dopravu nebo pro IT a bezpečnostní služby určené k ostraze objektů, ale omezení pohybu pracovníků výrazně paralyzovalo i tyto sektory.

Uvedená přísná opatření platila až do začátku května a v oblasti ekonomiky si vyžádala vysokou daň. Ekonomika v prvním čtvrtletí indického fiskálního roku (duben–červen) poklesla o téměř 24 %. Jedná se o nejhlubší pokles výkonu hospodářství za dobu trvání samostatné Indické republiky a toto číslo výrazně překonalo nejpesimističtější předpovědi odborníků.

I když od května dochází k postupnému rozvolňování přísných opatření a od června již platí omezení jen v některých nejpostiženějších oblastech, k nastartování ekonomiky i přes relativně vysokou a intenzivní vládní pomoc téměř nedochází.

Rozvolnění přísných opatření navíc vedlo ke zrychlení šíření nákazy. Indie se tak na konci léta dostala na smutné druhé místo hned za USA z hlediska absolutního počtu nakažených a každý den zdravotníci registrují desítky tisíc nových případů. Tato situace omezuje ochotu obyvatel utrácet a způsobuje, že řada závodů či obchodů má své zaměstnance v karanténě. Podle odborníků již nelze počítat s restartem indické ekonomiky ještě letos. Vedení země si však uvědomuje, že je třeba přinejmenším vytvořit předpoklady k tomu, aby se Indie vrátila k růstu alespoň v příštím roce.

Plánované reformy nezůstaly u ledu

Indická vláda se ani v této složité situaci spojené s pandemií nevzdala realizace významných strukturálních reforem ekonomiky. Proběhla liberalizace investičních pravidel, která by měla pomoci přilákat nové investice do obranného průmyslu (podíl zahraničního kapitálu se zvyšuje ze 49 % na 74 %), těžby uhlí, civilního letectví či distribuce elektřiny. Mechanismus schvalování investic by měl být rychlejší a pružnější a investicím by měl napomoci i rozvoj průmyslových a zvláštních ekonomických zón.

Stát předpokládá také výrazný ústup z ekonomiky cestou privatizace státních podniků. Počítá se s další privatizací letišť, s komerční těžbou uhlí či s privatizací distribučních společností v energetice. Vláda směřuje prostředky rovněž do rozvoje a modernizace zdravotnické infrastruktury a testovacích laboratoří.

V průběhu září bylo výrazně liberalizováno zemědělství. Doposud totiž mohli farmáři nabízet svou produkci pouze na státem kontrolovaných aukcích v oblasti, kde podnikali. Aukce sice zemědělcům zaručovaly minimální cenu, ale současně bránily zdravému rozvoji trhu. I když nedávnou reformou státní aukce zrušeny nebyly, producenti zemědělských výrobků mohou nyní nabízet své zboží také přímo odběratelům kdekoliv v Indii. Tento krok se sice nesetkal všude s pochopením (řada zemědělců se bojí ztráty jistoty odbytu), ale měl by vést k narovnávání trhu a k modernizaci zemědělství. Z řady reforem i z opakovaných vyjádření premiéra je zřejmé zvyšování tlaku na dosažení soběstačnosti v řadě oborů včetně zemědělství.

Důležitý partner a zajímavý trh pro světové hráče

Současná epidemiologická situace do značné míry brání rozvoji obchodních a ekonomických vztahů s Indií. Mezinárodní letecká doprava je minimalizována a případná cesta do Indie je spojena s množstvím náročných administrativních a karanténních opatření. Přesto významní světoví ekonomičtí hráči nezahálejí a snaží se vybudovat si výhodné startovní pozice pro okamžik, kdy se mezinárodní obchod přiblíží běžnému fungování.

Například Spojené státy americké během uplynulých měsíců připravily s indickou vládou k podpisu omezenou dohodu o volném obchodu, která by měla umožnit americkým farmářům přístup na indický trh a naopak Indii získat zpět režim GSP (General System of Preferences), který jí USA až do června 2019 poskytovaly. Dohoda by měla snížit tarify u zboží aktuálně obchodovaného mezi oběma zeměmi v hodnotě přibližně 10 miliard dolarů. Na druhé straně například neřeší ochranu práv duševního vlastnictví, která americké obchodníky v Indii citelně trápí.

… i pro Českou republiku

Zastupitelský úřad ČR v Dillí se ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s podnikatelskými asociacemi snaží zabránit narušení kontaktů mezi českými a indickými podnikateli a otevřít cestu k novým obchodním vztahům. Toto úsilí je o to důležitější, že současná pandemie vedla ke zrušení řady mezinárodních výstav a veletrhů, které jsou jinak vhodnou příležitostí pro tvorbu takových partnerství.

Počátkem září letošního roku proběhl za účasti přibližně patnácti českých a indických společností webinář zaměřený na obchodní příležitosti ve svazovém státě Karnátaka. Mimo jiné na něm vystoupili náměstkyně ministra průmyslu a obchodu M. Tauberová, představitel Ministerstva obchodu a průmyslu Karnátaky G. Gupta, velvyslanec ČR v Indii M. Hovorka či člen představenstva AMSP ČR L. Musil.

Obdobná akce se uskutečnila s představiteli státu Tamilnádu v polovině října. Třicátého října pak proběhlo slavnostní otevření virtuálního veletrhu Waste to Worth, který pravidelně organizuje Konfederace indického průmyslu a na kterém měla stánek rovněž Česká republika. Ta vystupovala jako Country – Partner. Náklady spojené s účastí hradilo MPO a stánek využilo několik českých exportérů. MPO rovněž počítá v příštím roce s oficiální účastí na veletrhu IESS (International Engineering Sourcing Show), záleží však na tom, zda epidemiologická situace dovolí jeho uspořádání. Akce se zpravidla koná v únoru nebo březnu, přesný termín ale zatím nebyl stanoven.

Inkubátor pro české firmy v Bengalúru

K významným krokům Ministerstva průmyslu a obchodu, které by měly napomoci proniknout českým podnikatelům na indický trh, je založení inkubátoru ve městě Bengalúru. Díky iniciativě AMSP ČR již dnes existuje kancelář, kterou pronajímá honorární konzul ČR v Bengalúru českým firmám a která sousedí se zahraniční kanceláří agentury CzechTrade. Nyní se však připravuje vyšší forma takového inkubátoru v tom smyslu, že pronajaté prostory budou více reprezentativní, bude v nich možné představit indické podnikatelské veřejnosti Českou republiku a její výrobky a v další fázi by mohl inkubátor zahrnovat i prostory pro jednodušší montážní či výrobní operace.

Vhodný objekt pronajme a bude spravovat ředitel zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Bengalúru a bude v něm k dispozici základní infrastruktura včetně administrativní pracovnice. Podle aktuálního záměru budou moci prostory po omezenou dobu (např. 6 až 12 měsíců) využívat bezplatně zájemci z řad českých podnikatelů, kteří se budou chtít zblízka seznámit s podmínkami na indickém trhu s cílem se na tomto trhu také prosadit. V současnosti probíhá výběr vhodných prostor a v optimálním případě by měly být kanceláře k dispozici od ledna 2021.

Příležitostí je moc, jen zvolit správnou taktiku a partnera

S tímto zázemím mohou čeští výrobci a vývozci využít nové příležitosti v mnoha oblastech. Patří mezi ně modernizace zdravotnictví, která otevírá cestu pro dodávky zdravotnického materiálu a laboratorních přístrojů. Rozvoj důlních společností nabízí prostor pro důlní technologie, privatizace strojírenských podniků vytváří příležitosti pro dodávky obráběcích a tvářecích strojů. Investice do zemědělství skýtají možnosti pro nabídku zemědělské techniky a především potravinářských technologií.

Nelze opomenout ani možnosti, které vznikají v energetice či v odpadovém hospodářství. Společnosti působící v obranném průmyslu mohou k proniknutí na indický trh využít nová, výrazně liberálnější investiční pravidla.

Podpora rozvoje letecké dopravy nabízí příležitosti v oblasti modernizace letišť či při dodávkách malých letadel. V souvislosti s odezníváním krize bude stoupat poptávka po různých službách a pro české společnosti mohou být zajímavé zvláště služby finanční. Nadále zůstává prostor pro spolupráci ve vědě a v inovacích.

Je třeba však mít na paměti, že se indická vláda bude nadále snažit omezovat různými protekcionistickými opatřeními prostý dovoz a naopak podporovat usazování zahraničních společností v Indii.

Text: Josef Vrbenský

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2020 na straně 28-31.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.