Záruční programy jsou akcelerátorem ekonomické aktivity firem

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Záruky Národní rozvojové banky (NRB), dříve Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), patřily a patří k významným podpůrným nástrojům malých a středních firem, které jsou srdcem našeho podnikatelského prostředí. Stávající nelehká ekonomická situace jim však ztěžuje přístup k úvěrům, proto roste poptávka podniků po záručních programech jako cesty k získání potřebných financí. Firmy se ale obávají, že dostupnost záruk se nyní snižuje, jak uvádí ve svých komentářích nedávný průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Bohužel tolik očekávané ivení naší ekonomiky se stále odkládá v důsledku řady faktorů. K těm zásadním patří i po nedávném snížení sazeb ČNB poměrně vysoké úrokové sazby, přetrvává hospodářská stagnace v našich tradičních exportních teritoriích, zejména v Německu. Rovněž  nejistota z nedávných krizí ještě úplně neodezněla. V této situaci zůstává opatrný i finanční sektor. Pro firmy je proto právě v těchto časech kombinace bankovního úvěru a poskytnuté záruky velmi významná.

To potvrzují i výsledky zmiňovaného průzkumu, kdy devět z deseti firem, které tyto záruky využily, je vnímá jako důležitou pomoc ve složité finanční situaci. Zároveň záruky NRB v kombinaci s úvěrem své domovské banky v minulosti využilo 41% firem. Na 40% podniků se domnívá, že by získání úvěru nebo dalšího úvěru od banky bylo bez záruky NRB obtížné, což je podstatnou zprávou směrem k budoucí nabídce záručních programů.

Záruky zvyšují investiční apetit firem

Jsem rád, že klienti Komerční banky patří při čerpání záruk NRB (dříve ČMZRB) k nejúspěšnějším. Náš podíl na poskytovaných zárukách činí 28%, což je mimo jiné dáno naší kompatibilní produktovou nabídkou se státními i evropskými podporami pro malé a střední podniky. Tyto záruční programy využili naši klienti historicky u téměř 16 500 úvěrů s celkovým objemem 78 miliard korun. Oproti období pandemie, kdy jsme poskytli firmám přes 26,2 miliardy korun zejména na provozní účely, míří nyní jejich zájem do oblasti investic. Více než polovina středních podniků, především z výrobního sektoru, uvedla, že uvažuje o využití záruky spíš na nové investice. Právě investiční aktivita firem je jedním ze zásadních prvků ekonomického oživení.

Při všech těžkostech, s nimiž se firmy zejména z výrobního sektoru potýkají, je tak záruka NRB jednou z mála možností, jak investici realizovat. Proto věřím, že budeme při financování s využitím podpory NRB klientům opět spolehlivým partnerem.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock


David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 49.

Štítky Záruky, NRB, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.