České dopravní prostředky mají ve světě zvuk

Text Hana Hikelová Foto Archiv EGAP Publikováno

Téměř třicet tisíc osobních vozů, pět tisíc autobusů, tisícovka trolejbusů a desítky tramvají jezdí v různých částech světa díky podpoře EGAP. Právě dopravní prostředky jsou jedním z velmi dobrých vývozních artiklů a ty se značkou Made in Czech Republic mají v řadě zemí vynikající renomé. Především výrobci autobusů, trolejbusů a tramvají porážejí v zakázkách blízkou i vzdálenou zahraniční konkurenci. V případě exportu do rizikovějších teritorií nebo u vývozu, kde je delší doba splatnosti, se pak bez pojištění od EGAP neobejdou.

Autobusy Iveco brázdí silnice v Ázerbájdžánu

Nejnověji pojistil EGAP vývoz 151 autobusů společnosti Iveco Czech Republic do ázerbájdžánského Baku v celkové hodnotě téměř 900 milionů korun. Baku potřebovalo modernizovat svůj vozový park v souvislosti s červnovou historicky první „kontinentální olympiádou“, Evropskými hrami. Po jejich skončení se české autobusy stanou součástí tamní městské hromadné dopravy. Splácení úvěru je zajištěno suverénní státní zárukou vystavenou Ministerstvem financí Ázerbájdžánské republiky.

Akciová společnost Iveco Czech Republic je přitom tradičním partnerem EGAP. Od roku 2009 pojistil pět obchodních případů vývozů Iveca Czech Republic pro Iveco France financovaných prostřednictvím odběratelských úvěrů poskytnutých Československou obchodní bankou (ČSOB) skupině CNH Industrial. Celková pojistná hodnota těchto smluv je téměř 11,6 miliardy korun a jednalo se o převážně školní autobusy.

Česká firma vyrábějící autobusy ve Vysokém Mýtě letos začátkem června oslavila významné jubileum – 120 let od založení vysokomýtské karosářské firmy Josefem Sodomkou. K tomuto výročí firmě gratulujeme a přejeme do příštích 120 let export dalších tisíců autobusů.

Vozy SOR si oblíbili na Slovensku i v Srbsku

Iveco není jediným naším úspěšným vývozcem autobusů. EGAP spolupracuje například i se společností SOR Libchavy. Od roku 2009 pojistil devět jejích obchodů financovaných prostřednictvím odběratelských úvěrů poskytnutých ČSOB. Jedná se o autobusy různých typů, převážně však nízkopodlažní městského typu. Celková pojistná hodnota těchto devíti smluv je téměř 1,4 miliardy korun a jednalo se o vývozy na Slovensko a do Srbska.

Významný český výrobce nabízí moderní typy autobusů a trolejbusů podle modelových řad i nestandardní provedení na přání klientů, a to pro městský, meziměstský a dálkový provoz. Jsou vybaveny motorem, který odpovídá požadavkům ekologických norem EU. Zákazník si může kromě klasického pohonu zvolit pohon na stlačený zemní plyn – CNG, elektropohon a hybridní pohon.

Vývozu automobilů logicky vévodí Škoda Auto

EGAP podporuje vývoz společnosti Škoda Auto do Ruska pojištěním odběratelských úvěrů financovaných ČSOB a Sberbank CZ. V posledních dvou letech šlo o dodávky za téměř 138 milionů eur. Škoda Auto má uzavřenou vnitrokoncernovou rámcovou smlouvu o vývozu s Volkswagen Group Rus na dodávky automobilů a komponentů.

Obdobně funguje i spolupráce v Kazachstánu, kde EGAP podporuje svým pojištěním dodávky komponentů pro montáž osobních vozů Škoda a kompletních automobilů včetně náhradních dílů pro záruční a pozáruční servis prodaných vozů. Pojištěny jsou v tomto případě odběratelské úvěry financované Raiffeisen Bank a Komerční bankou pro dlužníka Azia Avto. Toto financování pojišťuje EGAP už od roku 2007, nyní jde o desátý krátkodobý revolvingový exportní odběratelský úvěr. Azia Avto je montovnou osobních automobilů značek Lada, Chevrolet, KIA, UAZ a Škoda pro trh Kazachstánu a přilehlých zemí s roční kapacitou 60 tisíc vozů. Je také nejvýznamnějším kazašským výrobcem automobilů s právem bezcelního vývozu své produkce do Ruska a Běloruska (celní unie).

Pojištění zahraničních investic na výrobu automobilů v zahraničí

EGAP, podobně jako většina „export credit agencies“ z nejrozvinutějších zemí světa, nabízí vedle klasického pojištění vývozních úvěrů proti nezaplacení i pojištění pro národní investory provozující výrobu v dceřiných společnostech v zahraničí. Tato pojistná ochrana má smysl zejména v zemích se zvýšeným teritoriálním rizikem. Chrání investory před ztrátou hodnoty jejich zahraniční investice v důsledku vyvlastnění, konfiskace, poškození politicky motivovanými násilnými činy (válka, občanská válka, teroristické útoky apod.) a před riziky vyplývajícími ze zamezení směnitelnosti místní měny do měny volně směnitelné a zamezení převodu výnosů z investice zpět do ČR.

Pro Škoda Auto bylo toto pojištění sjednáno již v roce 2000, a to na připravovanou investici do dceřiné společnosti Škoda Auto India. Pojistná hodnota byla prvních několik let poměrně nízká, ovšem o čtyři roky později rozhodla Škoda Auto o výrazném rozšíření o montáž Fabie. Produkční kapacita montážního závodu v Aurangabadu s rozlohou 300 tisíc m2 byla celkově stoprocentně navýšena na 30 tisíc vozů ročně. V roce 2008 už se v Indii montovaly vozy Fabia, Octavia a Superb. Loni oslavila Škoda Auto India desetileté výročí a po celou dobu byla bez přerušení pojištěna EGAP. V posledních dvou letech sice indická investice zažívá po období růstu pokles prodeje v souvislosti se stagnací celého indického trhu, avšak to nemění dlouhodobou strategii na indickém trhu dále působit.

Na základě dobrých zkušeností s pojištěním investice v Indii se automobilka rozhodla v roce 2008 pojistit i svůj podíl v dceřiné společnosti OOO Volkswagen Group ve městě Kaluga v Rusku. Ten Škoda Auto spoluvlastní společně s mateřským Volkswagenem. Tato investice byla připravována od roku 2006 a jedná se o ještě výrazně větší výrobně montážní kapacitu, než je závod v indickém Aurangabadu. Nový závod byl slavnostně otevřen v roce 2007 a dnes v něm pracuje přes 5000 zaměstnanců. Montují se tu jak vozy Škoda, tak Volkswagen. Pojištění EGAP je u této investice poskytováno nepřetržitě od roku 2008 do současnosti a nic na tom nezměnila ani současná složitá ekonomická i politická situace v Rusku. Ta způsobila automobilce i dočasný pokles odbytu na ruském trhu a loni došlo dokonce k několikatýdennímu zastavení provozu. EGAP tak plní poslání pojištění investic – chránit investora dlouhodobě nejen v situaci, kdy je vše v pořádku, ale zejména v době, kdy se cílová země našeho investora ocitne v problémech.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2015 na straně 54—55.

Štítky Pojištění, Automobilový průmysl, Ázerbajdžán, Slovensko, Srbsko, Kazachstán, Indie, Rusko, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.