Komerční banka přichází s novinkami

Text KB Publikováno

Dasa

Od roku 2018 KB postupně digitalizuje komunikaci s klienty. To znamená, že smlouvy některých produktů, jako jsou běžné účty nebo platební karty, je možné podepsat bez vytištění jediného listu papíru a na dálku jen s využitím internetového bankovnictví. Tato nově postavená „digitální dálnice“ je dále využitelná také pro zasílání finančních výkazů a dalších dokumentů potřebných pro schvalování úvěrových produktů, případně takto můžou klienti žádat o čerpání úvěrových linek. V segmentu občanů si můžou klienti tímto kanálem aktualizovat své nové osobní doklady bez nutnosti návštěvy pobočky.

Cola

U platebních karet nově zavádí roli tzv. administrátora platebních karet, která firmám umožní delegovat správu karet na pověřenou osobu, např. finančního ředitele nebo účetní namísto statutárního zástupce. Tato pověřená osoba pak může pomocí internetového bankovnictví jednoduše a on-line měnit podle potřeby parametry karet, jako je například úprava limitu, povolení platby přes internet nebo dočasné uzamčení karty.

Bleskový platební styk

Další novinka se týká platebního styku, kdy při zadání příkazu v dopoledních hodinách bude úhrada do jiné banky připsána ještě během téhož dne. V průběhu října pak KB zruší souborový certifikát potřebný pro přihlášení do internetového bankovnictví a nahradí jej přihlašováním pomocí mobilního telefonu.

Firemní centra KB i pro menší firmy

Od jara letošního roku probíhá na několika vybraných obchodních místech KB pilotní projekt nového obchodního přístupu, v jehož rámci je i menším podnikům poskytován stejný rozsah služeb a poradenství, jaký byl dosud na trhu dostupný jen středním a velkým firmám. Plošná implementace nového modelu je plánována v závěru letošního roku.

Fakturoid – služby on-line fakturace

Klienti KB mohou v rámci internetového bankovnictví využívat bezplatný nebo zvýhodněný přístup ke službám on-line fakturace, což jim zjednoduší a usnadní celou agendu spojenou s fakturací a inkasem pohledávek a ušetří čas pro jejich hlavní podnikatelskou činnost.

Přístup k sektorovým informacím a informacím o tendrech

Ve spolupráci s externím partnerem KB ověřuje pilotně zájem svých klientů o koncentrované informace z jednotlivých odvětví obsahující nejen nejvýznamnější události v daném sektoru, ale i nově vypisovaná výběrová řízení a další obchodní příležitosti. Všechny informace je možné získávat buď plošně z celého tuzemského trhu, případně s omezením pouze na lokalitu, např. kraj, kam směřují zájmy klienta.

Burza volných výrobních kapacit ve strojírenství

Ve spolupráci s externím partnerem nabízí KB klientům ze sektoru strojírenství přístup do specializované platformy, která umožňuje optimalizaci strojírenské výroby a sdílení volných kapacit strojů. Burza tak může být přínosem jak pro firmy, které hledají volné výrobní kapacity, tak pro ty, které pro ně, třeba i dočasně, nemají využití.

Zdroj: KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2018 na straně 86.

Štítky Nové technologie, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.