S KB se v Ghaně neztratíte

Text Michal Řehoř Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Ghana

Komerční banka se v oblasti exportního financování profiluje mimo jiné jako banka, která se díky podpoře své mateřské skupiny Société Générale (SG) dobře orientuje v Africe. Toto teritorium samozřejmě zajímá i řadu jejích klientů.

Z nedávného setkání s panem Petrem Foitem, obchodním ředitelem exportně orientované firmy Linet, například vyplynulo, že Afrika je pro tuto společnost nesmírně zajímavý trh, ale je potřeba mu rozumět. Mezi jmény perspektivnějších afrických zemí zazněla i Ghana. „Víme, že Afrika není úplně jednoduché teritorium, ale Ghanu považujeme v rámci tohoto kontinentu za perspektivní odbytiště pro naše produkty z oblasti zdravotnického vybavení,“ uvedl Petr Foit a zajímalo ho, jak se vlastně dívá na Ghanu Komerční banka (KB) a její mateřská skupina SG. „Je nás KB schopna podpořit při našich obchodech do této země a případně i zatraktivnit naši nabídku vhodným financováním, bude-li to náš zákazník požadovat?“ Odpověď může zajímat i další firmy, které o exportu do Ghany přemýšlejí.

Víme, co se tam děje

Ghana je vnímána z afrického úhlu pohledu jako stabilnější země, která v posledních letech prošla určitým ekonomickým propadem. Nicméně dynamika růstu a zvýšené objemy produkce ropy by měly umožnit ekonomickou situaci a větší zadluženost státu stabilizovat. Pro Komerční banku je Ghana určitě uchopitelné teritorium, a to zejména díky lokální přítomnosti SG, která v zemi disponuje více než 40 pobočkami.

Exportéři z řad klientů KB tak mohou profitovat nejen z čerstvých informací přímo z teritoria, ale i z faktu, že banka je schopna (za předpokladu kladných výsledků interního schvalovacího procesu) nabídnout řešení, které v menší či větší míře pomůže exportérovi lépe se prosadit v konkurenčním souboji na tomto trhu. Nejčastěji se jedná o akreditivní instrumenty se zapojením SG Ghana, které umožňují zajistit a případně i v krátkodobém horizontu profinancovat platby za dodávky z České republiky.

Financování vždy až na prvním místě

S očekávaným snížením státního zadlužení v poměru k HDP lze očekávat i zvýšení investičních aktivit státu. To bude velmi pravděpodobně generovat větší projekty v oblasti energetiky, infrastruktury, zdravotnictví a i v dalších státem podporovaných odvětvích. Takovéto projekty se většinou neobejdou bez externího dlouhodobého financování.

Tuto potřebu lze řešit mimo jiné i exportním odběratelským úvěrem s pojištěním EGAP. Je to zajímavá příležitost především pro větší, zkušené vývozce, kteří však rovněž potřebují podporu od své banky. Taková podpora se neodehrává pouze ve formě záruk a akreditivů spojených s vývozem, ale i v podobě možného profinancování předexportní fáze výroby vývozní zakázky.

Navíc pokud se ghanský stát za daný projekt zaručí, je KB ve spolupráci se státní pojišťovnou EGAP připravena nabídnout zaranžování a následně, za předpokladu pozitivního výsledku schvalovacího procesu u obou institucí, poskytnout dlouhodobé exportní financování na státní riziko Ghany. Toto financování spočívá zjednodušeně v tom, že banka po odsouhlasení a podpisu úvěrové dokumentace profinancuje exportní dodávky přímo na bankovní účet českého vývozce, a to v souladu s předloženými dokumenty a platebními podmínkami uzavřeného vývozního kontraktu. Současně umožňuje kupujícímu, aby za dodané zboží a služby platil postupně ve formě splátek poskytnutého exportního úvěru. Komerční a teritoriální riziko tak exportér přenáší na KB, která si ho z velké části zajišťuje u pojišťovny EGAP.

Jen e-maily nestačí

Nezřídka se také stává, že exportéři chtějí, aby je banka kromě poskytnutí příslušných bankovních produktů také doprovázela už během přípravných jednání. KB je jazykově vybavena nejen pro anglofonní, ale i pro frankofonní africká teritoria, a pokud to vývoj projektu vyžaduje, není pro ni problém se takovýchto jednání po boku svého klienta účastnit.

Navíc i zde je výhodou, když má financující bankovní skupina na místě své zastoupení, které urychlí navázání spojení s kompetentními lidmi a současně i odstíní mnohdy nekompetentní zprostředkovatele, kteří se v těchto zemích pohybují v hojné míře. Skupina SG si zakládá na svém dobrém jménu a netransparentních projektů se zapojením nedůvěryhodných zprostředkovatelů se principiálně neúčastní. Naopak všechny ostatní projekty do Ghany s vámi v KB rádi prodiskutujeme, a bude-li to možné, nabídneme i příslušné poradenství a vhodnou produktovou podporu.

Text: Michal Řehoř

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2019 na straně 48-49.

Štítky Afrika, Ghana, Financování exportu, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.