Britské ostrovy a země Beneluxu v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Velká Británie thumbnail Irsko thumbnail Belgie thumbnail Nizozemsko thumbnail Lucembursko

Britové a Nizozemci ovládali v nedávné minulosti dvě třetiny světa. Díky své poloze, vyspělému námořnictví a technologiím – právě Anglie a Holandsko byly průkopníky průmyslové revoluce – oba nevelké národy dobyly a po staletí udržely rozsáhlé koloniální říše. Praktické využití technických vynálezů přineslo prudký růst produktivity práce už před dvěma třemi stovkami let. Její vysokou úroveň si obě země udržely dodnes, a tak náleží k hospodářsky nejvyspělejším státům světa.

Podobně jsou na tom v současnosti i jejich nejbližší sousedé. Irsku se říkalo „keltský tygr“, když díky liberálním reformám a masivním zahraničním investicím dokonce předstihlo Británii v HDP na obyvatele. Belgie, která vlastnila několik kolonií v Africe, těží nejen ze své výhodné dopravní polohy, ale i hostitelství mezinárodních institucí (Evropská komise, rada Evropské unie, centrála NATO). Rovněž v půlmilionovém Lucembursku najdeme sídla evropských institucí, takže není divu, že země dosahuje nejvyššího HDP na obyvatele na světě.

Prosadit výrobek v atraktivním regionu je i vlivem značné konkurence ostatních dodavatelů nesnadný úkol. Mapky vybraných komodit na této dvoustraně dokládají, že si čeští exportéři nevedou špatně.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import trub, pecí, vařičů, varných desek ad. / Perníků a podobných výrobků 

Anamorfní mapa - Piva se sladu / Chmele, chmelového prášku, pelet

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2015 na straně 36—37.

Štítky Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.