Články se štítkem: Lucembursko

Lucembursko: Rostoucí technologický hub uprostřed Evropy

thumbnail

„Mir wëlle bleiwe wat mir sin“ (chceme zůstat tím, kým jsme). Národní slogan, který vyjadřuje odhodlání Lucemburčanů zachovat si svou svébytnost. Rozhodně má opodstatnění, pohlédneme-li do historie i na mapu Evropy – s velkovévodstvím vklíněným mezi Německo, Francii a Belgii. Pokud se však zaměříme na dynamiku vývoje této země, nic nenasvědčuje tomu, že by se lucemburští občané chtěli konzervativně uzavřít světu a k pokroku se otočit zády. „Startupové uvažování“ vykazovali dlouho předtím, než se tento výraz začal používat. Od rozvoje ocelářského průmyslu koncem 19. století přes finančnictví 80. let 20. století po znalostní ekonomiku od počátku 21. století můžeme sledovat společné jmenovatele ekonomického uvažování Lucemburčanů: přemýšlet novátorsky, využít geografické polohy a být otevření světu. Jedním z nejinspirativnějších rysů této země je schopnost jejích obyvatel dohodnout se na dlouhodobých národních prioritách (například zaměřit se na niky) a pak se jich držet.

Štítky Lucembursko

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy v Lucembursku

thumbnail

Civilní letecký průmysl Lucembursko dlouhodobě podporuje výzkum a vývoj v oblasti technologií ve vesmíru, zastřešené pod Luxembourg Space Agency a ve spolupráci s Lucemburským institutem pro vědu a technologie (LIST). Pro české firmy a akademickou sféru je tak příležitost vzájemné spolupráce. …

Štítky Lucembursko

číst celý článek

Letem světem nejen Spojeným královstvím a zeměmi Beneluxu

Velká Británie Spojené království je 6. největší světovou ekonomikou, 3. největší evropskou ekonomikou a lídrem na poli zahraničního obchodu. Je naším 5. největším exportním trhem; český export roste a v roce 2014 dosáhl dokonce 183 miliard korun. Z poloviny je tvořen produkty energetického…

Štítky Velká Británie, Irsko, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko, Lucembursko, Lichtenštejnsko

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.