Balkán v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Rumunsko thumbnail Bulharsko thumbnail Srbsko thumbnail Bosna a Hercegovina thumbnail Černá Hora

Území Balkánu neboli Balkánského poloostrova tvoří evropská pevnina jižně od řeky Sávy a dolního toku Dunaje. Šestice států – Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Řecko a Turecko – tak leží na Balkáně jen částečně. Region je hornatý, a to doslova. Výraz Balkán, který původně pochází z perštiny, lze přeložit jako „hora“. Hospodářství poloostrova patří k nejméně rozvinutým v Evropě. Každý šestý Evropan žije na Balkáně, avšak vytváří se zde jen jedna dvanáctina HDP starého kontinentu. V minulosti byl Balkán po staletí součástí Osmanské říše. Smíšené obyvatelstvo a prvky muslimské kultury jsou toho dodnes důkazem. I v současnosti je řada zemí nucena čelit vlně migrantů směřujících z Asie do bohatších evropských států. Bulharsko, ze kterého od roku 1989 odešly statisíce Turků, vykazuje nejnižší HDP na obyvatele ze všech zemí Evropské unie. Na druhou stranu dosahuje slušného růstu. To samé lze říci o vývoji ekonomiky Srbska, které má jako jediná evropská země smlouvu o volném obchodu zároveň s EU a Ruskem. I Bosna a Hercegovina, zničená válkou z let 1992 až 1995, je na vzestupu. Do země proudí zahraniční investice i turisté – je jednou z nejnavštěvovanějších zemí regionu.

Doprava a stavebnictví patří k hlavním sektorům ekonomiky Balkánu, proto jsme se na ně zaměřili v naší nabídce anamorfních map.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import výrobků z cementu a betonu / Import výrobků z nerostných materiálů určených k izolaci

Anamorfní mapa - Import kolejnic, ozubnic, pražců, výhybek / Import střěšních tašek a komínových vložek

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2016 na straně 54—55.

Štítky Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Bulharsko, Rumunsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.