Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina: Nepropásněte šance spojené s novým plánem na rozvoj venkova

thumbnail

Země bohatá na přírodní krásy a kulturní dědictví není jen lahůdkou pro turisty. Meziroční dvouciferný růst hodnoty vývozu České republiky, která vloni činila téměř 145 milionů eur, svědčí nejen o obchodních příležitostech, ale i o platících odběratelích. Prostor pro investice je vzhledem k riziku podle údajů OECD silně limitován. Značné potřeby se tedy země snaží řešit převážně ze zdrojů dárcovských zemí a mezinárodních finančních institucí a organizací. V této oblasti se dlouhodobě angažuje také Česká republika. Zejména Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor v gesci České rozvojové agentury je velmi dobrým instrumentem, jak podpořit úsilí českých firem o místní trh. Obchodní příležitosti, které stojí za větší pozornost privátního sektoru, se nalézají hlavně v zemědělství, potravinářství a obnovitelných zdrojích energií.

Štítky Bosna a Hercegovina, Ekonomická diplomacie, MZV

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Balkáně

thumbnail

Rozvoj důlního, těžebního a ropného průmyslu Balkánské země aktivněji využívají svých zdrojů nerostného bohatství, ať formou revitalizace, rozšiřováním stávajících ložisek nerostných surovin či otevíráním nových dolů. To znamená poptávku po důlních a těžebních strojích, dopravních zařízeních,…

Štítky Balkán, Rumunsko, Bulharsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Energetika, Těžební průmysl, Vodohospodářství, Dopravní infrastruktura

číst celý článek

Bosna a Hercegovina se může stát stavebním rájem pro české firmy

thumbnail

Mnoho českých podnikatelů často vnímá Bosnu a Hercegovinu navzdory geografické blízkosti jako terra incognita – zemi neznámou, kterou si někteří možná matně pamatují jako jednu z republik bývalé Jugoslávie. Rozpad Jugoslávie a následná občanská válka v první polovině 90. let 20. století však zemi dramaticky změnily a poznamenaly její vývoj na další desetiletí. Přes objektivní a očividné problémy, které působí složitě zkonstruovaný a mnohovrstevný aparát státní moci vzniklý na základě daytonské mírové dohody z roku 1995 (v zemi na různých úrovních působí 5 prezidentů a 4 viceprezidenti, 14 parlamentů, 14 premiérů a vlád, cca 150 ministerstev a dále nepřehledné množství dalších státních institucí a agentur), vidíme v posledních dvou letech určité pozitivní signály, které by mohly přinést tolik potřebnou a hlavně tolik očekávanou změnu hospodářských poměrů. Nejsilnějším signálem byl písemný závazek všech parlamentních politických stran z ledna 2015, že budou aktivně podporovat uskutečnění hlubokých sociálně-ekonomických reforem. Některé z nich, například nový zákoník práce, se postupně daří prosazovat. Další vývoj ekonomiky a její kondice bude samozřejmě záviset zejména na rychlosti a kvalitě implementace reformních opatření. V tomto ohledu panuje v zemi opatrný optimismus.

Štítky Bosna a Hercegovina

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.