Příležitosti pro české firmy v Bosně a Hercegovině

Text Ladislav Horák Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Bosna a Hercegovina

Volný čas

V souvislosti s konáním zimního Evropského olympijského festivalu mládeže v únoru 2019 se očekává další stimul rozvoje zimního sportu. Střediska pomalu investují do své modernizace, zdaleka však nejsou využity nabízené možnosti. Maloobchodní nabídka lyžařských potřeb a oblečení je omezená a s růstem zájmu o lyžování a snowboarding se dá předpokládat i nárůst poptávky, což vytváří příležitosti pro české výrobce sportovního náčiní či oblečení, ale i pro firmy, které se mohou podílet na budování nezbytné infrastruktury zimních sportovišť.

Energetika

Produkce elektrické energie Bosny a Hercegoviny značně přesahuje domácí spotřebu. Země je na prvním místě v regionu západního Balkánu z hlediska vývozu elektřiny. Municipality, ale i soukromé společnosti plánují výstavbu produkčních zdrojů elektřiny i tepla z biomasy, převážně dřevní. Velké rozvojové možnosti se přisuzují také využití zemědělské biomasy pro energetické účely. Vše směřuje k dosažení vládního cíle, kterým je 40% podíl obnovitelných zdrojů energie na celkovém energetickém mixu. Příležitostí pro uplatnění českých firem jsou tak subdodávky pro výstavbu či modernizaci tepelných i vodních elektráren a díky zkušenostem z projektů realizovaných v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce i dodávky zařízení a technologií pro získání a využití biomasy.

Těžební průmysl

Technologické i strojové vybavení státních společností, které těží nerostné suroviny, je z velké části zastaralé a nevyhovující. Doly nutně potřebují nové těžební stroje, dopravní zařízení a moderní systémy řízení, které sníží náklady a zvýší bezpečnost práce. Příležitost tak nabízí poptávka po těžařských zařízeních, důlních strojích a zařízeních, tažných lokomotivách a průmyslových výbušninách. Zamýšlený intenzivní průzkum ložisek zemního plynu a ropy může v Bosně a Hercegovině generovat poptávku průzkumných společností po expertních službách.

Nábytkářský průmysl

Mezi nejdůležitější odvětví výrobního sektoru v zemi se řadí těžba dřeva a dřevozpracující průmysl, generující 8 % celkového exportu Bosny a Hercegoviny. Více než třetinu hodnoty tvoří vývoz nábytku, jehož výroba má v zemi tradici i značný růstový potenciál. Tento fakt tak vyžaduje rozšiřování či modernizaci výrobních kapacit prostřednictvím nákupu strojů a technického vybavení pro primární i sekundární zpracování dřeva, a vytváří tím poptávku po dřevoobráběcích strojích, pilách, frézkách, hoblovkách, sušárnách, lisech nebo strojích na laminování a dýhování.

Text: Ladislav Horák

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2018 na straně 24.

Štítky Bosna a Hercegovina

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.