Jižní Amerika v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Brazílie thumbnail Argentina thumbnail Chile thumbnail Peru thumbnail Kolumbie thumbnail Venezuela thumbnail Bolívie thumbnail Paraguay

Území táhnoucí se od Panamského průplavu po Ohňovou zemi se rozkládá převážně na jižní polokouli. Kontinent vypadá na první pohled poměrně jednotně, když se ve většině zemí mluví španělsky a obyvatelé vyznávají katolickou víru. Pro všechny jihoamerické země jsou však typické propastné sociální rozdíly a značná politická a finanční nestabilita.

Argentina, po Brazílii druhá největší jihoamerická ekonomika, těží z velkého přírodního bohatství a relativně nepočetné, zato vzdělané populace. Předností je diverzifikovaný průmysl a exportně orientované zemědělství. Západní soused Argentiny, Chile, charakteristické svým územím ve tvaru nudle, představuje v současnosti nejstabilnější a nejvíce prosperující zemi kontinentu. Před pěti stoletími bylo Peru centrem říše Inků. Dnes se vyznačuje jedním z nejvyšších přírůstků HDP v regionu.

Jižní Amerika se hlavně v důsledku své odlehlosti od ostatního světa podílí na světovém obchodu jen podprůměrně. I proto představuje dosud nevyužitou obchodní příležitost pro řadu českých firem. V naší nabídce anamorfních map jsme se zaměřili na komodity související s energetikou.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import elektronických integrovaných obvodů / Import elektronických transformátorů

Anamorfní mapa - Import diod a tranzistorů / Import vodních turbín

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2016 na straně 50—51.

Štítky Jižní Amerika, Energetika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.