Skandinávie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Švédsko thumbnail Norsko thumbnail Finsko thumbnail Dánsko

Region byl pojmenován podle jižní části Švédska zvané Skåne (latinsky Scania). Jádro Skandinávie tvoří tři království: Švédsko, Norsko a Dánsko. Za součást regionu se však považují také Island, Faerské ostrovy a Finsko, země historicky spjaté se skandinávskými zeměmi. Ovšem v samotné Skandinávii se v takovém případě spíš používá pojem severské země.

Území Skandinávie zasahuje k severnímu polárnímu kruhu, díky Golfskému proudu má však relativně mírné klima. Kromě jižních oblastí je region velmi řídce osídlen.

Skandinávské země mají mnoho společného: velmi vysokou životní úroveň, sociální stát s vysokým zdaněním, nízkou nezaměstnanost, exportně orientovanou otevřenou ekonomiku, významnou roli státu spočívající ve vlastnictví strategicky významných firem, spoleh na vlastní měnu (jen Finsko má euro) a vzhledem k počtu obyvatel značné přírodní bohatství.

Skandinávie vytváří 2 % světového HDP, ale na populaci se podílí jen asi třetinou procenta.

Chladné podnebí i těsné sepětí s přírodou vede Seveřany k velmi rentabilnímu a k životnímu prostředí šetrnému přístupu k využívání energií. I na to jsme se soustředili při výběru komodit pro anamorfní mapy.

POČET OBYVATEL / HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

IMPORT ELEKTRICKÝCH AKUMULÁTORŮ / IMPORT FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ A DALŠÍCH FOTOSENZITIVNÍCH POLOVODIČOVÝCH ZAŘÍZENÍ

IMPORT STROJŮ A PŘÍSTROJŮ K FILTROVÁNÍ NEBO ČIŠTĚNÍ VODY / IMPORT TEPELNÝCH ČERPADEL

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2020 na straně 62.

Štítky Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.