Milan Macholán: Exportní portfolio modifikujeme průběžně. Odklon od východních trhů nás nezaskočil

Text Věra Vortelová Foto archiv PBS Velká Bíteš Publikováno

„Nikdy jsme se neomezovali jen na teritoria, na nichž jsme byli úspěšní, ale průběžně jsme rozvíjeli naše obchodní aktivity všude po světě. Hledání nových příležitostí je nikdy nekončící proces, který firmám umožňuje překonat změny probíhající na dynamickém světovém trhu. Proto nás významně neovlivnily ani sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko a Bělorusko,“ říká generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán.

České firmy s válkou nevzdaly své aktivity a plány na Ukrajině, podporují tamější partnery humanitárně, kooperují s nimi na zakázkách a připravují se na společné projekty po válce. „V našem segmentu mají zakázky dlouhodobý charakter, typický projekt běžně trvá kolem tří let. Na Ukrajině v současné době spolupracujeme s několika subjekty, jimž dodáváme proudové motory. Na Pařížském aerosalonu jsme letos v červnu rovněž uzavřeli dohodu s ukrajinskou firmou Ivčenko-Progress, respektovanou konstrukční kanceláří, která vyvíjí turbínové pohonné jednotky i pro bojová a dopravní letadla. Kooperace českého výrobce s ukrajinskou konstrukční kanceláří přinese benefity ve vývoji, výrobě i distribuci oběma stranám,“ vysvětluje generální ředitel Macholán.

Na této výstavě společnost rovněž představila nový proudový motor PBS TJ200 o nominálním tahu 2280 N, který významně rozšíří portfolio turbínových motorů zkonstruovaných a vyráběných ve Velké Bíteši.

„V kategorii malých proudových motorů, které představují významnou část našeho produktového portfolia pro letecký průmysl, se naše výrobky řadí mezi nejlepší na světě. Vyznačují se vynikajícím poměrem tahu k vlastní hmotnosti a vysokou spolehlivostí. Díky tomu nacházejí uplatnění nejen v bezpilotních leteckých prostředcích, ale některé i v pilotovaných aplikacích. Vsadili jsme na ně již před dvaceti lety, a získali tak určitý náskok oproti konkurenci, z něhož v posledních letech těžíme.“

Je dobře známé, že Česko patří mezi světovou špičku ve výrobě sportovních a ultralehkých letadel. Méně známé ale je, že právě pohonné jednotky z PBS Velká Bíteš si našly cestu i k výrobcům ultralehkých a lehkých vrtulníků. V roce 2018 měla na Aero Friedrichshafen premiéru italská luxusní helikoptéra Zefhir od společnosti Curti Aerospace vybavená turbohřídelovým motorem PBS TS100 z Velké Bíteše. Italský konstrukční tým si ho vybral pro jeho vynikající technické vlastnosti a vysokou spolehlivost. Elegantní vrtulník vyznačující se rovněž unikátním padákovým záchranným systémem získal letos v březnu italský typový certifikát pro ultralehké vrtulníky, který je předpokladem pro obchodní úspěchy i v dalších evropských zemích.

V oblasti obranných systémů si společnost PBS vybudovala vynikající pověst jako inovativní a spolehlivý dodavatel proudových pohonných jednotek pro vzdušné cvičné terče. Prvním zákazníkem v tomto segmentu se stala španělská společnost INTA, pro jejíž cvičné terče dodala PBS již v roce 2004 první motory PBS TJ100. Mezi současné renomované zákazníky v tomto sektoru patří například italský nadnárodní koncern Leonardo, který si pro svůj modernizovaný cvičný terč Mirach 100/5 V2 zvolil motor PBS TJ150, konstrukčně navazující na již zmíněný PBS TJ100. Toho se mimochodem již prodalo více než 1500 kusů. V PBS dokáží pružně reagovat i na specifické požadavky zákazníků, právě pro společnost Leonardo například vyvinuli speciální verzi motoru TJ150 umožňující opakované použití po přistání terče s motorem do slané vody.

Mezi globální elitou

Kromě turbínových motorů jsou důležitou součástí výrobního programu, a to jak z hlediska objemu tržeb, tak i zisku, pomocné energetické jednotky (APU). Ty slouží k nastartování hlavních motorů vrtulníků a letounů a případně za letu jistí výpadek hlavního motoru jako pomocný zdroj energie pro klíčové letové systémy. I v této oblasti patří výrobky z Velké Bíteše mezi světovou špičku.

„Patříme mezi čtyři výrobce na světě, kteří jsou v tomto segmentu výroby držiteli všech potřebných certifikací vydávaných Evropskou agenturou pro bezpečnost civilního letectví (EASA),“ upřesňuje Milan Macholán. Tržby přitom v této oblasti generuje jak vlastní prodej, tak servis. Každá APU, jejíž technický život se pohybuje podle typu od 24 do 27 let, se v závislosti na počtu startů a letových hodin vrací zhruba po osmi letech od zákazníků do Velké Bíteše na generální servis. Ten spolu s prodejem náhradních dílů tvoří nezanedbatelnou část ekonomiky PBS.

Pomocné energetické jednotky (APU) z PBS před expedicí k zákazníkovi

Co spojuje PBS Velká Bíteš a švýcarský CERN

PBS Velká Bíteš dokázala své zkušenosti z výroby vysokootáčkových turbín již před mnoha lety využít i ve zcela odlišné oblasti, a to jako výrobce kryogenních kompresorů, čerpadel a expanzních turbín (turboexpandérů). Po mnoho let patří mezi dlouhodobé dodavatele největších světových výrobců kryogenní techniky. A právě jeden z nich, Linde Kryotechnik, se stal mezičlánkem pro spolupráci české firmy s Evropskou organizací pro jaderný výzkum – CERN, kam Češi dodávají kryogenní kompresory a další zařízení do systémů pracujících za velmi nízkých teplot blížících se absolutní nule. Pětatřicet let firemního výzkumu a vývoje se tak zúročilo v prestižních zakázkách pro světové vědecké instituce.

S rostoucím zájmem o vodík, dosud využívaný především jako tekuté palivo kosmických raket, v dopravě a energetice vyvíjí společnost novou generaci turboexpandérů HEXT/CTE300, které přinesou významné zvýšení chladicího výkonu a umožní jejich nasazení v oblasti vodíkové energetiky.

Důležitou součástí firemní strategie je nejvyšší možná míra nezávislosti na subdodavatelích. „Každý náš produkt si z devadesáti procent pokrýváme z vlastních zdrojů, počínaje návrhem přes testování, obchod, servis až po generální opravy. V našem oboru hraje mimořádnou roli přesnost a spolehlivost. Proto průběžně investujeme významné finanční prostředky do špičkového strojního vybavení a nových výrobních technologií. Intenzivně se věnujeme rovněž výzkumu a vývoji nových slitin,“ připomíná jeden z klíčových segmentů výroby generální ředitel Macholán. Přesné odlitky, především ze superslitin na bázi niklu a kobaltu, z vlastní slévárny PBS pokrývají jak vlastní potřebu, tak požadavky zákazníků z řady dalších oborů.

Kvalitní pracovníci. Základní know-how, bez něhož se průmysl neobejde

Zvláštní pozornost podnik věnuje praktické přípravě studentů technických oborů z místní Střední odborné školy Jana Tiraye. „Obráběním se ve Velké Bíteši zabývá pět firem, z nich tři jsou velké. V oblasti pracovních sil mezi nimi nutně panuje konkurence. Učni pro nás představují významnou pomoc a budoucí potenciál pro náš pracovní tým. Proto investujeme nemalé finanční prostředky do nákupu technologií, jejichž prostřednictvím získávají dovednosti pro svou profesní dráhu. V současné době zvažujeme pořízení obráběcího centra Mazak, aby se již při přípravě na povolání seznámili se špičkovou technikou, která je v našich provozech samozřejmostí,“ uzavírá top manažer.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv PBS Velká Bíteš

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2023 na straně 28-30.

Štítky Strojírenství, Inovace, Nové technologie, Export, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.