Plzeňské turbíny: Kvalita potvrzená víc než stoletímSpojením se skupinou Doosan se rozlétly na čtyři kontinenty

Text Věra Vortelová Foto archiv Doosan Škoda Power Publikováno
thumbnail Jižní Korea

„Začlenění do nadnárodní skupiny Doosan bylo pro nás velkým přínosem. Hned v prvních měsících jsme se stali subdodavatelem turbín generálního dodavatele Doosanu do Izraele. Polevila obvyklá obezřetnost asijských partnerů a nám se otevřely dveře k významným korejským EPC kontraktorům. Současně si nás nový vlastník vybral jako své globální výzkumné a vývojové centrum v oblasti parních turbín,“ říká Daniel Procházka, provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power.

Read in English

„Globální společnost Doosan Heavy Industries and Construction se rozhodla pro akvizici Škody Power především proto, aby do svého portfolia získala vysoce konkurenční produkt vyvíjený vlastní technologií a s více než stoletým know-how. Jihokorejci sice vyráběli parní turbíny i předtím, ale licenčně propojené s externími technologiemi.“

JUDr. Daniel Procházka, obchodní a provozní ředitel Doosan Škoda Power

Zakázky za 8,5 miliardy ročně

Mezi lety 2007 až 2010 tvořily významnou část zakázek společnosti projekty na modernizaci tuzemské energetiky. „S akvizicí, která byla dokončena v roce 2010, se nám nebývalým způsobem otevřel mezinárodní obchodní trh. I když jsme výrobcem vysoce sofistikovaných zařízení, která tvoří klíčovou část projektu a představují až 20 % z celkové ceny investičního celku, fungujeme na bázi subdodavatele. Naším partnerem je vždy buď elektrárna, nebo generální dodavatel – EPC kontraktor. V souvislosti s uskutečněnou akvizicí nás jako součást jiného silného korejského hráče přijaly tak silné subjekty, jako jsou například Samsung, Hyundai, Daewoo, SK Group nebo Lotte.

Z těchto vazeb aktuálně nejvíc těžíme v Jižní Koreji, ve Španělsku a Turecku, ale dařilo se nám rovněž s Hyundai a SK Group v Kolumbii, Uruguayi, Chile a Panamě. Velmi dobrých výsledků dosahujeme dlouhodobě také v Evropě. Konkrétně ve Švédsku, Finsku, Dánsku, Španělsku a dokonce i v Německu, navzdory silné pozici národního šampio¬na Siemensu, a aktuálně také v Polsku. V posledních pěti letech rosteme o asi 10 až 15 procent ročně. Co se týče přijatých zakázek, v roce 2020 dosahovaly jejich hodnoty okolo čtyř a loni již vyskočily na osm a půl miliardy,“ říká manažer, který strávil ve firmě na různých pozicích dvaadvacet let.

Zákazníci si nás většinou vyhledávají sami

Obchodní tým společnosti tvoří příslušníci několika národností a Daniel Procházka říká, že už si ani nepamatuje interní meeting vedený v češtině. Je strukturován podle teritorií – pro Evropu, pro Asii, pro Ameriku a vzhledem k rostoucímu zájmu o bezuhlíkové energie ve světě vzniklo před několika lety ještě oddělení projektů pro jaderné elektrárny. Tedy problematiku, která není pro Doosan Škoda Power žádnou novinkou. Asi dvacet procent historické produkce firmy totiž směřovalo do jaderného sektoru. „Reagujeme tak na sílící poptávku jak po velkých jaderných reaktorech, tak po jejich malých modulárních alternativách, na jejichž vývoji pracují naši odborníci již několik let.“

Členové obchodního týmu se aktivně věnují vyhledávání obchodních příležitostí, ale ve většině případů přicházejí zákazníci s poptávkou sami. Následně společnost pro potenciálního klienta vypracuje nabídku na optimální produkt, jejíž příprava obnáší stovky hodin práce inženýrů a jednání obchodníků se zákazníky a jejíž cena se běžně pohybuje až do výše šesti milionů korun. O složitosti a náročnosti nabídkové fáze obchodního případu svědčí nanejvýš dvacet customizovaných projektů, které společnost realizuje ročně.

Parní turbína, solár i jádro

A jaké produkty patří mezi nejžádanější? „Vyrábíme turbíny o výkonu zhruba od pěti do třinácti set megawattů a jen těžko bych vybral nějaký ‚bestseller‘. Tržní úspěšnost výstižněji ilustruje zájem klientů podle aplikací, v nichž je náš produkt nejžádanější nebo vyniká svou inovativností. Obecně investoři častěji preferují bloky s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, schopné pracovat s různými typy paliv včetně odpadů, a tzv. kombi cykly s plynovými turbínami, které dokážou pružně reagovat na výkonové změny v síti. Mezi naše zakázky s vysokou technickou a komerční hodnotou patří například parní turbína pro koncentrovanou solární elektrárnu v chilské poušti Atacama o výkonu 110 megawattů. Jde o technologii koncentrovaného soláru s úložištěm, kdy za pomoci tekutých solí lze generovat elektrickou energii ze Slunce až 16 hodin denně, jako to dělají konvenční elektrárny. Toto originální řešení je pro Chile i další země Jižní Ameriky zajímavou příležitostí, jak získat energii z obnovitelných zdrojů. Za pozornost stojí i modernizace jaderné elektrárny Temelín v období 2010 až 2016. Cennou referencí našich produktů je rovněž již zasmluvněná zakázka na dodávku parní turbíny pro dodavatele spaloven odpadu Covanta v USA nebo na modernizaci nízkotlakých turbín ve finské jaderné elektrárně Loviisa, s jejíž realizací se počítá od roku 2026.“

Kombinace inženýrské invence a nejmodernějšího softwaru

O sofistikovanosti produkce, její vysoké přidané hodnotě a významné pozici v rámci skupiny Doosan svědčí struktura pracovníků závodu Doosan Škoda Power a finanční podpora centra, které do Plzně nasměrovalo značný objem finančních prostředků a posílilo personální zázemí. „Zaměřujeme se na řešení, která zesilují účinnost, vyšší efektivitu při využití surovinových vstupů a mají ekologické parametry. K ověřování kvality vyvíjených turbín nám slouží vlastní testovací středisko, jediné svého druhu ve střední Evropě, které využívá páru dodávanou sousední elektrárnou,“ upozorňuje provozní ředitel na možnost vytvořit pro testování podmínky reálného provozu.

Mladým se musí nabídnout jasná perspektiva

Investoři napříč technickými obory si stěžují na nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků. „Není jich dostatek, ale já bych to tak tragicky neviděl. Ve studijních programech inženýrských oborů by se však mělo pamatovat na rozumný poměr mezi všeobecnými disciplínami a specializacemi. V tak složitém oboru, jako jsou turbíny, to platí dvojnásob. Proto již léta úzce spolupracujeme s řadou vysokých technických škol.

V Plzni jde o Západočeskou univerzitu, kde působím ve správní radě a která mimo jiné nabízí v kooperaci s naší společností, akademickými pracovišti a menšími specializovanými firmami obor Stavba energetických strojů a zařízení. Jako jeden z největších zaměstnavatelů v Plzeňském kraji cílíme také na žáky a studenty středních škol, například formou veletrhu technického vzdělávání Study Map Day.

Provozujeme vlastní školicí centrum pro až pětadvacet zájemců, vybavené nejmodernější technikou, do něhož jsme investovali kolem pětadvaceti milionů korun. V něm rozšiřujeme škálu potřebných dovedností studentů druhých a třetích ročníků středních technických škol a odborných učilišť jako našich potenciálních pracovníků.“

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Doosan Škoda Power

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 50-53.

Štítky Jižní Korea, Energetika, Strojírenství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.