Elektrárnu jsme postavili za rok

Text Vlasta Piskačová Foto Archiv Mexim Consulting Publikováno

„Vynález vodní turbíny pochází z Čech, profesor Kaplan přeci působil na brněnské technice,“ uvádí naše setkání Lubomír Marták, jednatel firmy Mexim Consulting. Za svůj projekt vodní elektrárny mezi Bělovem a Otrokovicemi získal ocenění Podnikatelský projekt roku agentury CzechInvest.

Ocenění jsme vůbec nečekali, je to pro nás příjemné pohlazení na duši,“ přiznává Lubomír Marták a z jeho vyprávění je cítit nejen nadšení ze zdařilého díla, ale zároveň radost ze spolupráce s příjemnými a vstřícnými lidmi na Zlínsku. A z leteckých snímků elektrárny i okolí zase respekt ke krajině, přírodě a vodnímu živlu především. Vodní elektrárny jsou v Čechách nejvíce využívaným obnovitelným zdrojem elektrické energie, a přestože není naše území pokryto příliš hustou sítí řek, mají u nás své nezastupitelné místo.

Voda jako zdroj nejčistší energie

Když se ptám, čím jej okouzlil právě oceněný projekt, odpovídá: „Jsem strojař a převážnou část života jsem se věnoval zahraničnímu obchodu. Před pár lety jsem obchodní aktivity ukončil a rozhlížel se po nějakém zajímavém a smysluplném projektu, který bych mohl zrealizovat. Poté, co se objevila možnost získat toto zajímavé, rozpracované místo na řece Moravě, a to včetně stavebního a vodoprávního povolení, neváhal jsem. Přestože návratnost stomilionové investice bude trvat zhruba deset let, projekt vodní elektrárny se mi moc líbí, především je to ekologicky nejčistší energie.“

V Česku je několik set vodních elektráren s výkonem od 50 kW až do 10 MW, a potenciál pro výstavbu nových je tak z valné většiny vyčerpán. „Jsou tady velké elektrárny, z nich řada je na Vltavě a tvoří tzv. vltavskou kaskádu. Tyto přehradní nádrže slouží jak k regulaci vodního toku, tak k získávání elektrické energie v elektrárnách. Hojně se využívají také jezy, těch je hodně například na Labi. Mnoho elektráren se vybudovalo ze starých mlýnů, zrekonstruovaly se elektrárny u bývalých textilek, a to hlavně v severních Čechách. Tam jsem několik z nich viděl na vlastní oči. Když se stará technologie opraví, působí to velmi hezky a elegantně. Je radost se do takové elektrárny podívat,“ říká Lubomír Marták. Elektrárna, o níž mluvíme, je na řece Moravě, která má proměnlivý průtok.

„Mění se od 5 m3/s k mnohem vyšším hodnotám. Při 100 m3/s se vyhlašuje 1. stupeň povodňové aktivity a nad 330 m3/s je již řeka v oblasti jezu Bělov neregulovatelná. Vltava, Labe ani Berounka takové rozdíly v průtoku nemají. Přírodu je však potřeba brát takovou, jaká je. Já už dnes vím, že pokud je pro oblast Beskyd předpovězen déšť, budeme vyrábět hodně elektrické energie. Množství je přímo úměrné průtoku řeky. Naše elektrárna dosahuje maximálních čísel při průtoku 60 m3/s. To je ve výsledku 1,5 MW/h. Ročně by tedy měla vyrobit 5,5 až 6 milionů kWh, což odpovídá přibližně spotřebě města s 5000 obyvateli.“

Sto tisíc bezporuchových hodin

Ze stavebního povolení vyplývaly určité rozměry, do nichž se museli vejít s turbínami. Elektrárna má dvě Kaplanovy turbíny s průměrem kol 2,5 metru, přičemž výkon každé z nich je 800 kW. „Stavbu jsme zahájili v červnu 2012 a už za rok jsme dostali povolení k zahájení zkušebního provozu. Celý proces výstavby elektrárny byl symbiózou stavebních prací a technologické dodávky zařízení. Firmy JC STAV a Mavel odvedly rychlou a kvalitní práci. Společnost Mavel počítá s provozem 100 tisíc hodin bez nutnosti závažných oprav, což je víc než deset let. Vždy po osmi tisících se musí provést servis. Ten obnáší výměnu olejů a další údržbu, zajišťují ho pro nás firmy z okolí.

Mohu říct, že jsem v průběhu realizace všude nacházel lidi, kteří byli vstřícní, aktivní a hledali cesty, jak vše vyřešit. To mne na Zlínském kraji opravdu nadchlo. Výborný pocit mám z odboru životního prostředí Městského úřadu v Otrokovicích. Jsou tam vzdělaní, inteligentní, mladí lidé. Nic mi neodpustili, ale byli velmi otevření a dobře se s nimi jednalo. Toho si nesmírně vážím. Jsou vzorem toho, kam by se samospráva měla hnout. S velkou vstřícností jsem se setkal také u starosty Otrokovic i u hejtmana,“ pochvaluje si poměry na Zlínsku jednatel společnosti.

Firma Mexim Consulting má sídlo v Praze, nabízí se tedy otázka, jak se na dálku zajišťuje dohled nad celým zařízením. „Podařilo se nám dohodnout se s Povodím Moravy, aby člověk, který tam je ‚jezným‘, mohl na částečný úvazek pracovat i pro nás a dohlížet na elektrárnu. Je to ideální kombinace, a mezi námi a Povodím Moravy tak nevznikají žádné problémy. Je-li například velká voda, řeší jeden člověk zastavení elektrárny a postupné pouštění zachycených nečistot koordinovaně dál. Z Prahy sleduji elektrárnu přes počítač nebo přes mobilní telefon. Vidím objekt i jeho okolí, veškeré aktuální parametry provozu, mohu sledovat množství vyrobené elektrické energie i výkony turbín. Obsluha v Otrokovicích může přes počítač elektrárnu v případě nouze i zastavit. A do Otrokovic jezdím tak dvakrát za měsíc,“ odpovídá mi pohotově Lubomír Marták.

Vodní elektrárna Bělov, která rozhodně nepatří k úplně malým projektům, je zajímavá i svým vzhledem. Autorem architektonické části projektu je Pavel Hnilička. Stavební část navrhoval Ing. Jan Šinták. Výsledkem jejich práce je skutečnost, že je elektrárna z velké části skryta pod terénním valem a esteticky zapadá do krajiny. Toto řešení umožňuje její ochranu i před tisíciletou vodou. Celé dílo je tak i přitažlivou atrakcí pro turisty, kolem elektrárny vede nová cyklostezka. „Umožňujeme také prohlídky, a to nejen jednotlivcům, ale například školám. Po telefonické domluvě zájemcům rádi ukážeme zařízení elektrárny zblízka,“ uzavírá naše setkání šéf oceněné firmy.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2014 na straně 50—51.

Štítky Energetika, CzechInvest, Podnikatelský projekt roku

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.