Na investicích do výzkumu jsme nikdy nešetřili

Text Věra Vortelová Foto Petr Vejbor Publikováno
thumbnail Turecko

„Výzkum a vývoj v oboru čerpací techniky a jeho ověřování a aplikace ve výrobním procesu představují klíč k úspěchu značky Sigma,“ zdůrazňuje generální ředitel nejvýznamnějšího výrobce čerpací techniky v České republice Milan Stratil.

„V sektoru investičního strojírenství patříme mezi přední nositele českého know-how na evropských i mimoevropských trzích. Úspěšně tak navazujeme na dlouholetou tradici výroby čerpadel v regionu střední Moravy,“ poznamenává Milan Stratil.

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti čerpací techniky a implementaci nových vývojových trendů do výroby zajišťuje dceřiná společnost Sigma Výzkumný a vývojový ústav, která působí v rámci koncernu Sigma Group rovněž jako informační a normalizační základna. Provozuje zkušební laboratoř pro modelové zkoušky čerpací techniky a zabývá se také vývojem a výrobou speciální protipožární a protipovodňové čerpací techniky a dýchacích ochranných filtrů pro vojenské, průmyslové a civilní využití s certifikací AQAP 2110.

Vývojovými, výpočtovými a konstrukčními činnostmi se zaměřením na konkrétní aplikace čerpací techniky se zabývají také specializovaná pracoviště společnosti, jejichž tým více než sedmdesáti projektantů, konstruktérů a technologů pracuje na inovacích a snaží se uspokojit specifické požadavky zákazníků. Další koncernovou VaV organizací je společnost Centrum hydraulického výzkumu, která má status výzkumné organizace podle právních předpisů EU. Zajišťuje participaci vědeckých a akademických institucí, studentů vysokých škol a odborníků z praxe na základním výzkumu a vývoji v oblasti hydrauliky kapalin, hydrostatických a hydrodynamických strojů a čerpací techniky.

Firemní pýcha: mobilní čerpací stanice

Historie výroby mobilních čerpacích stanic (MČS) značky Sigma se váže k roku 1997, kdy byl zahájen vývoj těchto zařízení určených k likvidaci následků povodní. V následujícím období je firma vyrobila a dodala pro hasičské sbory v České republice, na Slovensku, ale i ve Francii a Bělorusku.

Nová letošní řada MČS Sigma 180-330 je určena především pro dopravu velkého množství vody na velké vzdálenosti s využitím i při hašení. Splňuje požadavek na víceúčelovost použití. Vývoj probíhal od roku 2013 v rámci grantu Ministerstva vnitra ve spolupráci s VŠB Ostrava a lutínskou organizací Centrum hydraulického výzkumu.

„Tato nová čerpací stanice představuje jeden z nejvýkonnějších mobilních systémů dálkové přepravy velkých objemů vody v Evropě. Vyvinuli jsme pro ni speciální čerpadlo z řady Sigma KID, které může přepravovat objem až 500 l/s (1800 m³/h) na vzdálenost dvou kilometrů do převýšení až 180 metrů,“ specifikuje jednu z nejvyspělejších novinek v produktovém portfoliu společnosti Milan Stratil.

Investiční celky jsou nejvyšší metou

Na inženýrské aktivity a dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky se zaměřením na teplárenství, klasickou a jadernou energetiku a vodní hospodářství průmyslových podniků se v rámci koncernu Sigma Group specializuje její dceřiná společnost Sigma Diz.

„Dodávky napájecích, podávacích, cirkulačních a chladicích čerpacích stanic pro elektrárenské a teplárenské bloky do 1000 MW s aplikací středně těžkých, těžkých a unikátních čerpadel z produkce společnosti Sigma Group představují základ našich podnikatelských aktivit,“ říká generální ředitel a upřesňuje: „Soustředíme se také na projekci, dodávky a kompletaci velkých průmyslových čerpacích stanic v hutnictví a těžebním průmyslu, čerpacích stanic pro těžbu a dočerpávání ropy, například pro Kazachstán či Ázerbájdžán, a odvodňovacích či zavlažovacích stanic v zemědělství v Egyptě. Mezi nedávné nosné investiční akce v energetice patří komplexní dodávka čerpacích stanic pro napájení a chlazení v novém zdroji 660 MW elektrárny Ledvice, komplexní obnova chladicího systému elektrárny Prunéřov II či právě probíhající dostavba třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce na Slovensku s dodávkami pro primární i sekundární okruh elektrárny.“

V Turecku Sigmu znají

Na tureckém trhu, který je jedním ze strategických exportních teritorií koncernu, působí Sigma Group již několik desítek let. „Hlavním segmentem, na který cílíme, je energetika. Nabízíme své produkty a služby jak velkým EPC kontraktorům do nových projektů, tak jsme velice aktivní v oblasti modernizací. V nedávné době proběhlo několik privatizací starších uhelných elektráren. Noví vlastníci musí investovat do modernizace, takže očekáváme zajímavé angažmá také v tomto segmentu. Konkurence je v Turecku velká, ale v projektech, kde můžeme nabídnout i přidanou hodnotu a nejen samotné čerpadlo, máme šanci. Důkazem toho může být naše dodávka dvou kusů napájecích čerpadel pro elektrárnu Orhaneli,“ připomíná Milan Stratil kontrakt, který společnost získala v prosinci 2013 a realizovala v srpnu 2014. Předmětem dodávky tohoto projektu nebyla jen samotná napájecí čerpadla, ale i elektromotory, frekvenční měniče, ventily, demontáž původních agregátů a montáž nového zařízení včetně uvedení do provozu.

Stejnou cestou se společnost snaží jít i v dalších projektech. Nabídnout partnerovi komplexní dodávku, tedy nejen čerpadlo, ale i veškeré příslušenství a služby spojené se zprovozněním čerpacího zařízení.

Sehraná trojka

Spolehlivým průvodcem společnosti Sigma Group po zahraničních trzích jsou již po léta zkušení pracovníci Ministerstva zahraničních věcí a proexportní agentury CzechTrade. Letos se moravští čerpadláři zúčastnili veletrhu ICCI a mise českých firem zaměřené na modernizace privatizovaných elektráren, které pro české exportéry zorganizoval právě CzechTrade. „Jsme spokojeni s kvalitou nabízených služeb, a proto je chceme využívat i v budoucnu,“ chválí partnera ze státní správy Milan Stratil.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2015 na straně 42—44.

Štítky Energetika, Strojírenství, Turecko, Inovace, Výzkum a vývoj

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.