Indičtí výrobci se v mnohém vyrovnají evropským

Text Vlasta Piskačová Foto Archiv Nerezové materiály Publikováno
thumbnail Indie

Společnost Nerezové materiály se sídlem v Uherském Hradišti se etablovala na českém trhu v době, kdy přicházela krize, a to se záměrem působit regionálně a obsluhovat pouze zákazníky z nejbližšího okolí. Díky skvělému servisu se však rychle rozrůstala a postupně se propracovala na pozici druhého největšího dodavatele nerezové oceli v Česku. „Naší filozofií vždy bylo poskytnout zákazníkům dokonalý servis, a dát jim tak výhodu při získávání zakázek. Jejich úspěch je pak i naším úspěchem,“ vysvětluje Josef Malár, který firmu před deseti lety založil společně se svým bratrem.

Flexibilita jako nesporná výhoda

Součástí takového servisu byla od prvopočátku vlastní autodoprava. Flexibilita, kterou díky ní dodávky materiálu k zákazníkům získaly, se stala velkou konkurenční výhodou před nadnárodními firmami. „Naši obchodníci mají také velkou volnost v tom, jak se zákazníky pracují, snažíme se naslouchat požadavkům trhu a pružně na ně reagovat,“ doplňuje Josef Malár. „V poslední době chtějí zákazníci nakupovat materiál rychle a jen v takových objemech, aby ho nemuseli skladovat. To zvyšuje nároky na naše sklady a celou logistiku. Zázemí proto neustále zlepšujeme, abychom obstáli.“

Jejich klienti oceňují také široké produktové portfolio, na skladě je celkem 3000 tun materiálu. A také skutečnost, že ve firmě pracuje řada lidí, kteří se v oboru nerezových materiálů pohybují patnáct i více let. Mají zkušenosti, vysokou odbornost, a umějí tedy poradit.

Nerez je v každém oboru, a to i díky cenám

Jen stěží bychom hledali průmyslové odvětví, v němž se nerezová ocel nepoužívá. Nerezové materiály nacházejí své uplatnění tradičně v potravinářském a chemickém průmyslu, v posledních letech se však výrazně prosadily i ve stavebnictví, kde aplikace v interiérech nebo opláštění budov nabízí designérům nové možnosti. Dnes má jihomoravská firma ve svém portfoliu kompletní sortiment nerezových výrobků a jen stěží lze říct, po čem je největší poptávka. Největší podíl však tvoří standardně plechy.

„Naše branže podléhá obrovským cenovým cyklům,“ vysvětluje Josef Malár. „Zažili jsme jak nárůsty, tak propady. V posledních devíti měsících opět prožíváme cenovou krizi, cena vcelku dramaticky padá. Je to bolestivé pro výrobce i pro nás, na druhou stranu to zase otvírá možnost používat nerez tam, kde to dosud kvůli ceně nebylo možné.“

Výroba nerezových ocelí zaznamenává také svůj vývoj, a to především v oblasti speciálně legovaných materiálů, u kterých je nutná vysoká odolnost v prostředích se silnou chemickou zátěží. Zdokonaluje se způsob povrchových úprav a také zpracování nerezových polotovarů.

Největší partner mimo EU je Indie

„V segmentu hutních nerezových materiálů je výroba v ČR téměř nulová, jsme tedy z 80 procent odkázaní na importy ze zemí EU a z 20 procent z mimounijních zemí,“ přibližuje základnu dodavatelů majitel firmy a upřesňuje, že největším z nich je Indie, odkud pochází 10 procent importu, především plechy a tyčový materiál. „Indičtí výrobci za posledních deset let dokázali vylepšit kvalitu produktů i servis a v mnohém se dnes vyrovnají producentům z Evropy.“

Indie jako jedna z mála zemí má pro tyto komodity minimální clo, proto je pro import tak zajímavá. Veškerá antidumpingová cla byla totiž směřována mimo Indii. Čína i Tchaj-wan, s nimiž firma dříve mnohem více spolupracovala, jsou pod jejich tlakem. Vliv asijských výrobců plochých produktů vyvrcholil před dvěma lety, kdy zavedení cel na dovoz plechů částečně vylepšil situaci evropských hutí. Avšak nyní, kdy čínská ekonomika nespotřebovává tolik oceli, kolik se očekávalo, snaží se asijští producenti opět intenzivněji uplatnit své výrobky na evropském trhu. Zároveň klesá počet zákazníků, kteří asijské materiály striktně odmítají.

„Obchod s Indií není v některých směrech jednoduchý, standardy, na které jsme zvyklí v Evropě, tam často nefungují, například potvrzení platby, na které čekáme i deset dní,“ doplňuje jednatel. „Spolupracujeme hlavně s osvědčenými výrobci. Setkáváme se s nimi na veletrzích, a to buď u nás, nebo v Evropě, osobně jsme do Indie zatím nezavítali. Existují dva úzce specializované veletrhy pro nerezové materiály, jeden z nich je jednou za dva roky v Brně a druhý v Maastrichtu, a většina asijských výrobců se na nich prezentuje.“

A jak si testují vhodného dodavatele? Začínají u vzorků, kdy ověřují, zda materiál odpovídá evropským normám. Poté následuje zkušební dodávka. Objemy objednávek se navyšují postupně a sleduje se nejen kvalita materiálu, ale také servis. „Standardní dodací lhůty jsou 90 dnů od objednání, připočteme-li však měsíc, kdy se zboží přepravuje, dostáváme se na 120 dnů,“ upřesňuje manažer. „Při spolupráci s asijskými výrobci neplatíme žádné zálohy, platba probíhá až v momentě, kdy je zboží odesláno na naši adresu. Výrobci v Indii mívají problémy s dodržením termínů, jejich zpoždění bývají velká, proto se vyplatí vše nejprve prověřit.“

Expanze potřebuje dobré financování

Uherskohradišťský specialista na nerez zaznamenal během své existence velmi rychlý růst. A to natolik, že jej riskaři mnohých bank hodnotili jako firmu „přehřátou“. „Naším dobrým a vstřícným partnerem se stala před čtyřmi lety Komerční banka, která dokázala celou situaci vyhodnotit jinak. Firma potřebuje banku v době, kdy jí finance nestačí. Dobudovávali jsme areál, dynamicky rostli a potřebovali tento růst zvládnout i finančně,“ líčí situaci Josef Malár. „Komerční banka nám vyšla vstříc a nabídla podmínky, které nám jinde dát nechtěli. Jsme za to velmi vděční, protože nám skutečně pomohla. Díky ní jsme se dostali na špici.“

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 44—45.

Štítky Indie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.