O systému IZRI a red bullu v každém balení

Text Vlasta Piskačová Foto Vlasta Piskačová a archiv Recutechu Publikováno

Přestože pardubická firma Recutech vznikla teprve před třemi lety, umí dnes za jeden rok vyrobit 35 tisíc výměníků tepla pro své zákazníky z 25 zemí světa. „Vždycky jsem byl trochu rebel,“ zahájil naše setkání jednatel společnosti Filip Hazuka, „a proto se snažím, aby i firma šla svou vlastní cestou.“ A že se Recutechu tato filozofie daří a osvědčuje, ukazují nejen úspěchy na domácích i zahraničních trzích.

Chuť odlišit se je jedna věc, ale najít způsob, jak to udělat co nejlépe, zase druhá. Filip Hazuka čerpá inspiraci z internetu, ale také se na svých častých cestách pozorně dívá, jak to dělají jinde. Prozradil, že se řídí mottem jednoho školitele marketingu, které zní: „Odliš se, nebo zemři.“ Pokud jde o produkty samotné, pro začínající firmu byl v určitém směru vzorem největší výrobce rekuperačních výměníků v Německu, který funguje 32 let. Recutech má však jinou technologii, jiný způsob skládání lamel i jinou výrobu. Ve výrobní hale nejsou klasické výrobní linky, ale tzv. hnízda. Díky tomuto systému může firma vyrábět více zakázek najednou.

Jako jediný na světě měří Recutech těsnost výměníků a garantuje ji. Svým přístupem se snaží ve všech směrech nabídnout něco navíc, něco jinak, než je běžné. „I náš zákaznický den, který právě připravujeme, bude neformální,“ doplňuje jednatel, „chceme, aby si u nás zákazníci odpočinuli, a tak pro ně chystáme sezení nebo spíše ležení na zemi. Budou si moci v klidu užít jak prezentaci produktů, tak i speciální jógu.“

Vlastní vývoj se opírá o akademiky

Už v době, kdy byl Recutech součástí společnosti 2VV a začínal vývoj prvního rekuperačního výměníku, navázalo vedení firmy spolupráci s libereckou univerzitou. Ta má své vědecké a technologické know-how a také výpočetní nástroje. „Lidé z univerzity dokázali vypočítat a nasimulovat, jak se budou jednotlivé desky chovat. Pomohli nám navrhnout jejich tvar a my jsme si pak už zajistili technologii, která desky tvaruje,“ vysvětluje Filip Hazuka. „Praxe ukázala, že výpočty byly správné.“ Dnes spolupracují i s dalšími katedrami, například na vývoji entalpického výměníku, u něhož vyvíjí atypickou, tvarovanou membránu. Toto řešení je sice technologicky náročnější, ale přináší velké množství výhod. Další inovací, která je právě v běhu, je adiabatický výměník. Na hliníkovou fólii, ze které se pak lisují lamely, se nanese z jedné strany speciální vrstva, jež obsahuje vlákna se schopností rozvádět vodu. Výměník se sprchuje vodou, která tak rovnoměrně zchlazuje vzduch proudící dovnitř, aniž by se s ní dostal do kontaktu. Pouze odebírá teplo z lamel. Ve fázi vývoje je také cenově dostupný výměník pro lokální větrání jedné místnosti.

Automatizace a efektivita především

Nezapomínají tu ani na investice do výrobních technologií. Výroba roste a její kapacita přestává stačit. Snahou je však využít a zlepšovat kapacitu zařízení, která firma má, nikoliv koupě nových. Například nová technologie skládání lamel zvýšila jeho rychlost až o 30 %.

Zdejší výrobní linka patří k těm nejmodernějším technologiím, jaké lze u nás vidět, a je naprosto jedinečná, vyvinutá přesně pro tento typ výměníků. Všechny stroje jsou řízené počítačem a napojené na systém MES (Manufacturing Execution System), který data sbírá a shromažďuje. Vyčíst lze pak hodně údajů, například efektivitu jednotlivých strojů, ale také OEE, tedy efektivitu výroby. Pracovníci ve výrobě dokážou díky tomuto systému obsluhovat až šest strojů najednou. Systém, který řídí automatickou linku, je spojený s ERP systémem. Dokonale tak funguje propojení s logistikou, skladem, nákupem i expedicí.

Výrobní zařízení jsou sestrojena „na míru“, a to dvěma dodavatelskými firmami přímo z Pardubic. Při prohlídce firmy obdivuji i robotizované pracoviště, které prostřednictvím dvou samostatně pracujících robotů dokáže opláštit a utěsnit lamely. Výměníky jsou často velké a hodně těžké a manipulace s nimi by byla fyzicky náročná. K lepení se používá tavné lepidlo, které má pracovní teplotu 180 °C, což by bylo navíc pro člověka nebezpečné. „Výrobu chceme průběžně automatizovat a udržet si rozumné množství zaměstnanců. V tuto chvíli jich máme třicet tři, z toho dvacet ve výrobě,“ dodává můj průvodce.

Dozvídám se také, že v Recutechu nevyrábí nic na sklad, udržují pouze pojistnou zásobu. Výroba funguje na principu „just in time“. Výměníky jsou na objednávku a výroba zakázky se spouští skutečně až v momentě, kdy je přesně specifikována a obchod se zákazníkem uzavřen. Jejich největším exportním trhem je Skandinávie, s výjimkou Norska. Pak také Francie, Itálie, Španělsko a Portugalsko. Novým teritoriem je Rusko a v tomto roce také domácí trh. „To, že jsme vstoupili do Ruska, je pro nás hodně zajímavá příležitost. Současná situace posílila tamní interní výrobce a ti potřebují naše komponenty,“ objasňuje aktuální stav Filip Hazuka.

Balení, ve kterém Recutech produkty dodává, se skládá pouze z obalové fólie a papíru, který je dobře recyklovatelný. V každé paletě je však ukrytý také jeden nápoj Red Bull, který souzní s mottem firmy „Energy to people“. „Lidé, co zařízení rozbalují, vědí, že red bull najdou. Chtěli jsme, aby měli rádi Recutech a samozřejmě také aby nás prosazovali dál, u svých nákupčích,“ dodává k nevšednímu nápadu s úsměvem jednatel firmy.

Lidé potřebují cítit zájem

A to už jsme u filozofie Recutechu – věnovat patřičnou pozornost lidem. Jak na straně zákazníka – vnímat lidi, kteří výrobky vybalují, vyřizují dodávky a projednávají vše okolo exportu, tak samozřejmě i ty uvnitř vlastní firmy. Vedení proto hledá nové způsoby, jak zaměstnance motivovat a jak jim umožnit, aby se aktivněji podíleli na chodu firmy a znali její záměry.

Systém IZRI, což znamená „inovuj, zlepšuj, realizuj a inkasuj“, jim dává příležitost uplatnit svoje náměty na zlepšení. „Na začátku jsme museli lidi motivovat a vysvětlovat jim, jak na to a proč by to měli dělat. Nyní je to tak, že už vyvíjejí vlastní iniciativu a chodí za námi s nápady sami,“ chválí IZRI Filip Hazuka. Se zaměstnanci se také sám setkává na neformálních a nepravidelných schůzkách, kterým se ve firmě říká „schůzky s továrníkem“. Jsou to setkání přímo ve výrobě a zaměstnance na nich seznamuje s důležitými aktivitami firmy navenek i s děním uvnitř. Pro lidi je důležité, že mohou říct svůj názor a že se mohou na cokoliv zeptat, i to, že pociťují zájem.

A výhled do budoucna? V nejbližší době chtějí Pardubičtí začít vyrábět i rotační výměníky, které se používají v odlišných aplikacích, spíše při větších průtocích, tam, kde hrozí například zámraz. To bude znamenat celkem významné rozšíření portfolia. „Nadpoloviční většina našich zákazníků tyto výměníky používá, ale zatím je kupují jinde. Chceme jim tak dodat další produkt,“ uzavírá optimisticky naši debatu Filip Hazuka.

Štítky Strojírenství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.