Bez vlastního produktu bychom neobstáli

Text Věra Vortelová Foto archiv Komfi Publikováno
thumbnail Německo thumbnail Česká republika

V roce 1992 opustil Karel Matějček, absolvent Strojní fakulty VUT Brno, Teslu Lanškroun, do obýváku instaloval rýsovací prkno a na úřadech si zaregistroval konstrukční společnost. Vedoucímu konstrukce tehdejšího předního výrobce kondenzátorů a rezistorů nechybělo cenné know-how získané léty studia a praxe, ani pořádný kus odvahy udělat krok do neznáma tržní ekonomiky. A tak na chlup přesně před čtvrt stoletím vznikla rodinná firma KOMFI, která dnes patří ve svém oboru mezi evropskou i světovou špičku.

 „Měl jsem štěstí, že jsem hned v začátcích mohl navázat spolupráci s bývalými kolegy z podniku, zkušenými odborníky, kteří se rovněž pustili do podnikání. Věděli jsme, co kdo umí, a dané slovo platilo i bez smlouvy,“ vzpomíná na dvě desetiletí mimořádných vztahů s regionálními partnery Karel Matějček, když spolu procházíme jejich výrobní halu.

A dodává, že tehdy se všichni v oboru znali a podporovali se. Velká zakázka a kooperace v roce 1995 s firmou Lux pro rozvíjející se AVX Czech Republic pomohla ve výsledku všem. Tehdy se jednalo o významnou zakázku na jednoúčelový stroj, konkrétně o konstrukci a výrobu automatických linek pro kontrolu a balení elektrosoučástek. Od té doby Komfi dodala svým zákazníkům více než 500 kusů různých modifikací tohoto stroje. Jejich největším odběratelem je právě firma AVX jak v Lanškrouně, tak Salvadoru či USA, ale i v Německu a Portugalsku. V Německu se prodalo asi 350 ručních strojů. Zajímavé prodeje však zaznamenali také mezi ruskými výrobci elektrosoučástek.

„Naše společnost se v průběhu tohoto prvního významného projektu osvědčila natolik, že pro AVX a jeho zahraniční pobočky vyvíjíme a vyrábíme dosud i další jednoúčelové stroje, mimo jiné linky pro výrobu tantalových kondenzátorů,“ vysvětluje obchodní ředitel firmy a zeť Karla Matějčka, Jan Slovák, když vcházíme do sídla společnosti. I nepozornému návštěvníkovi nemůže hned za vstupními dveřmi uniknout laminátor Delta s číslem 001, který odkazuje na druhý zásadní směr vývoje a výroby lanškrounské firmy – sériové stroje pro polygrafický průmysl. První Delta je z roku 1996 a Komfi ji po letech bezporuchového provozu odkoupila od svého zákazníka, který si u ní jako osvědčeného dodavatele pořídil novější model.

Odvážný rozvod s americkým partnerem

Někteří čeští exportéři se shodují, že američtí obchodní partneři nebývají na rozdíl od části západoevropské podnikatelské komunity předpojatí a nepodceňují své protějšky ze střední a východní Evropy. Koncem devadesátých let se o tom přesvědčila na vlastní kůži i Komfi.

Velká americká společnost GBC se tehdy zajímala, zda by jí lanškrounská Komfi nedokázala za navržené kalkulace zkonstruovat a vyrobit nakladače pro jejich laminátor. „Tchán souhlasil za podmínky, že jim zkonstruuje kompletní laminovačku. Obě strany se dohodly na nákladech a spolupráci a v roce 1995 vyvinuly první laminátor Orbit, předchůdce úspěšné Delty, stroj konstrukčně lepší, než jakým disponovali Američané. Od té doby od nás americká firma odebírala laminovací stroje Delta s logem Komfi a působila jako náš dealer na americkém a řadě západoevropských trhů. My jsme měli rozjetý obchod na Východě včetně Ruska, v Rakousku a jižní Evropě. Jenomže po pár letech nás začali tlačit k tomu, abychom přesunuli výrobu do Číny, a spolupráce se začala komplikovat i v dalších ohledech,“ vzpomíná na období kolem roku 2008, kdy se vzájemné vztahy partnerů přerušily, Jan Slovák.

„Nikdo v GBC nevěřil, že se odhodláme emancipovat. Ne že bychom si neuvědomovali, že jde o velmi riskantní krok, ale na druhou stranu jsme byli přesvědčeni, že nás zákazníci znají a mají k nám důvěru. Situaci jsme zvládli i díky tomu, že naše vývojové a výrobní portfolio nezahrnuje jen laminovací stroje. Další segment představují, i když v mnohem menším objemu, ale pro strategický rozvoj firmy důležitý, jednoúčelové stroje. Právě na nich společnost vyrostla a představují fundament vlastní produkce,“ vysvětluje Jan Slovák, proč se tehdy rozhodli pustit jen zdánlivě na tenký led. Předností společnosti hned od jejího založení je totiž šíře produktového portfolia od jednoúčelových až po polygrafické a laminovací stroje.

Sebevědomí české rodinné firmě nechybí

Odvaha a sebevědomí se společnosti Komfi vyplatily mnohokrát. Například když vybudovala dceřinou obchodní společnost v Nizozemsku, která pokrývá teritorium západní Evropy, další na Slovensku a v Rakousku a zaměstnala vlastního pracovníka ve Švédsku. V současné době se opět nadějně vyvíjí poptávka ve Spojených státech. Podle obchodního ředitele oceňují Američané stále zejména schopnost Komfi vyhovět jejich specifickým požadavkům. A disponují zvučnými referencemi: mimo jiné se lanškrounské laminátory osvědčily například u poboček společnosti Amazon v USA, Německu, Polsku a Velké Británii, kde jich pracuje celkem jedenadevadesát. Cílem českého exportéra je proto rozšířit v USA stávající služby dealera ještě o pobočku.

Při vyprávění Jana Slováka se mi vybavují slova tehdejšího ředitele strojíren Beneš a Lát Lumíra Al-Dabagha, která uvedl pro TRADE NEWS před pěti lety v souvislosti s krizí minulého desetiletí: „Schopní budou mít šanci získat byznys konkurentů, kteří zaváhali.“ Jako by se tím řídila i Komfi. Její vedení spojuje rok 2008 především s posílením pozice na trhu. Řada výrobců laminovacích strojů se totiž tenkrát dostala do těžkostí, některé zkrachovaly, jiné nebyly schopné pružně zareagovat na potřeby klientů.

„O síle a stabilitě firmy nevypovídají ani tak momentální hospodářské výsledky, ale její, byť dočasně menší růst na trhu i v dobách recese. V Komfi se sledují ekonomické ukazatele v kontextu strategického rozvoje. Rodinné firmy naší velikosti zajímají především dlouhodobé a smysluplné investice do vlastního majetku,“ vysvětluje Jan Slovák, jak chápe udržitelný růst rodinná firma.

Bez slev, a přesto vyprodáno

Stabilita je dána mimo jiné i tím, že stálí zákazníci jsou ochotni za vysokou kvalitu, spolehlivost a originalitu akceptovat vyšší cenovou hladinu. A přestože letošní plán prodeje nadsadilo Komfi o dvacet procent, jsou v současné době již „vyprodáni“. Stroje ve výrobě jsou většinou zarezervované a dodací lhůta na některé modely činí tři měsíce. „I když poptávka překračuje nabídku, nechceme prodávat víc za cenu, že budeme kooperovat celé stroje. Založili jsme svou prestiž a solidnost na špičkové kvalitě, již můžeme garantovat pouze v našich provozech,“ prozrazuje principy obchodní politiky firmy její obchodní ředitel.

Bez dluhů v době dluhové

Podle Jana Slováka jsou v tomto důslední. To znamená, že ani auta na leasing. V dnešní době je firma bez závazků u bank bílá vrána. „Při rozjezdu se ani Komfi neobešlo bez externích finančních zdrojů, to se však již po pár letech změnilo. Na všechno si nejprve vyděláme. Každý ekonom vám vysvětlí, proč je v situaci, kdy úrokové sazby sotva pokrývají míru inflace, výhodné si půjčovat. Jenomže nejde o vaše peníze. Tahle úvěrová strategie přišla v letech 2009 a 2010 řadu podnikatelů velmi draho. Proto investujeme, až když na to máme,“ je hrdý na disciplínu společnosti její manažer. Díky diverzifikovanému výrobnímu portfoliu a obezřetné finanční politice se Komfi podařilo projít obdobím světové krize bez propouštění zaměstnanců, z nichž mnozí, na vyšších pozicích prakticky všichni, pracují ve firmě od jejího vzniku, tedy už pětadvacet let.

Rozhoduje trh, ne marketingové studie

Každé podnikání s sebou nese určitou míru rizika. A jak už jsme uvedli v úvodu zásadu zakladatele Karla Matějčka, kdo se bojí, nesmí do lesa. „Pravda, máme dvě stě lidí a nemůžeme je existenčně ohrozit. Na druhou stranu jsme již velká a silná firma a větší riziko si můžeme dovolit. Dílčí neúspěch nic neznamená, na neúspěších se roste. Je efektivnější investovat peníze do vývoje, postavit prototyp, otestovat ho na trhu a v případě malé poptávky ho stáhnout, než je utopit v marketingových studiích, které se nezřídka mýlí. Na ty se u nás tak nehraje.“

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv Komfi

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 58-60.

Štítky Strojírenství, Německo, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.