V Thajsku je úsměv nakažlivý

Text Jana Jenšíková Foto archiv Cayman Pharma Publikováno
thumbnail Thajsko

„Jednání s thajskými klienty začínáme vždy pečlivě zabaleným drobným dárkem, který zafunguje spolehlivě jako spouštěč další komunikace. To je pro nás velkým zážitkem, protože u svých protějšků vidíme až dětskou radost. Pak nastane obřadné fotografování na mobilní telefony všech zúčastněných, a tím myslím skutečně všech. Až po tomto rituálu začne jednání plné úsměvů a zdvořilostí. Oč méně jednoznačných odpovědí, o to více úsměvů. Vše zakončí pozdrav wai, mírný úklon se sepnutýma rukama v oblasti hrudníku. Po několika setkáních jsme se takto s kolegyní z firmy již běžně zdravily i při snídani a odchodu na pokoj,“ vypráví své zážitky Petra Miketová, výkonná ředitelka společnosti Cayman Pharma, která tráví na obchodních cestách mnoho času.

Exkurz do chemie

Víte, co jsou to prostaglandiny? Jde o důležité hormony, které mohou vznikat prakticky ve všech orgánech těla a mají mnoho různých fyziologických funkcí. Chemicky jsou odvozeny od kyseliny arachidonové a změnou chemických skupin a substituentů získávají specifické farmakologické vlastnosti, kterých se aktivně využívá v humánní i veterinární medicíně. Jsou například schopny ovlivňovat srážení krve, prokrvení, svalové stahy děložní stěny, snižování intraokulárního tlaku a celkovou imunitu organismu.

Společnost Cayman Pharma je jedním z mála světových výrobců aktivních farmaceutických substancí právě na prostaglandinové bázi. A jak se ocitly exotické Kajmanské ostrovy v názvu firmy, kterou najdete v Neratovicích v chemickém areálu Spolany? „Jméno je odvozeno od mateřské společnosti Cayman Chemicals v Ann Arboru v americkém státě Michigan. Vlastník skupiny Cayman, lékař Kirk Maxey, získal po ukončení studií na medicíně povolení k potápěčské expedici na Kajmanských ostrovech. Během ponorů se mu podařilo najít korál Plexaura homomalla (rohovitka) obsahující prostaglandin PGA2, který využívá jako chemickou zbraň proti predátorům,“ vysvětluje spojitost korálů se svou firmou její ředitelka.

Právě z těchto korálů, které jsou velmi pestré a připomínají podmořské keříky, se podařilo přírodní prostaglandiny izolovat a charakterizovat. „Přírodní zdroje však nemohou uspokojit poptávku po těchto fascinujících molekulách, a tak ke slovu přišla pokročilá syntetická chemie, která vedla k vývoji jednoho z technologicky nejkomplexnějších procesů v České republice, zahrnujícího více než dvacet syntetických kroků,“ dozvídáme se.

Čtyřicetiletá tradice

Úspěch neratovické firmy je postaven na zkušenostech a technologickém know-how získaných v průběhu uplynulých čtyř desetiletí, kdy se dařilo uskutečňovat výzkum a syntézu veterinárních prostaglandinů pro všechny země tehdejšího východního bloku.

Devadesátá léta minulého století pak charakterizovalo rozšíření portfolia o humánní prostaglandiny s postupným exportem do USA. V roce 2006 proběhla akvizice společnosti, která do té doby vyráběla pod jménem NeraPharm, skupinou Cayman Chemicals a změna jména na Cayman Pharma. „Po ní se naše firma orientovala na výzkum a vývoj prostaglandinů pro humánní medicínu. Například produkt Epoprostenol se používá na léčbu plicní hypertenze, která je charakterizována vysokým krevním tlakem v plicním oběhu,“ upřesňuje Petra Miketová a dodává, že bez farmaceutické intervence mohou klinické příznaky rychle gradovat do fatálního stadia nemoci.

Dnes se firma zaměřuje hlavně na výrobu oftalmických prostaglandinů, které se používají ke snižování nitroočního tlaku spojovaného s diagnózou glaukomu, lidově řečeno zeleného zákalu. „Při zeleném zákalu dochází k poškození optického nervu zvýšením tlaku uvnitř oka. Tato diagnóza je druhým nejčastějším důvodem ztráty zraku. Prostaglandiny jsou schopny progresi nemoci při jejím včasném odhalení zpomalit,“ ujišťuje nás Petra Miketová.

V jihovýchodní Asii vracíme lidem zrak

Aktivní farmaceutické substance Cayman Pharma exportuje do celého světa, nicméně aktuální snahou společnosti je získat pevnou pozici i na trhu jihovýchodní Asie. „Naše produkty tam mají obrovské opodstatnění. Důvodem je genetická predispozice populace v této oblasti k formě zeleného zákalu, který se označuje jako prostý glaukom s otevřeným úhlem. Naprosté většině pacientů s touto chronickou diagnózou můžeme pomoci očními kapkami, které obsahují prostaglandiny, jejichž účinkem dojde ke snížení nitroočního tlaku,“ věří představitelka úspěšné farmaceutické firmy v ocenění na tamním trhu. A nenechává nic náhodě. „Ve spolupráci s agenturou CzechTrade jsme se již zúčastnili výstav, konferencí a seminářů včetně setkání s místními firmami nejen v Thajsku, ale i v Indii, Malajsii, Číně a Jižní Koreji. Navázali jsme spoustu užitečných kontaktů, které nyní rozvíjíme. Víme, že na skutečný úspěch si v tomto regionu musíme opravdu počkat.“

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv Cayman Pharma

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 34-35.

Štítky Thajsko, Farmaceutický průmysl, věd, Věda a výzkum

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.