Domy jako stromyLIKO-Vo – Průmyslový stavební objekt třetího tisíciletí

Text Rostislav Dvořák Foto archiv Liko-Su Publikováno

Český hydrometeorologický ústav vydal v dubnu 2019 prohlášení, v němž konstatoval deficit srážek v míře běžného ročního úhrnu za čtyřletou periodu posledních let. Jako by každý rok pršelo o 25 % méně. Ve spojení se stále se zhoršujícími podmínkami pro zasakování vody a oteplováním klimatu se enormní rychlostí dostáváme do situace, kdy v našich povrchových i podzemních zdrojích nemáme dostatek kvalitní vody. A na tom zatím bohužel nic nemění ani bohaté srážky v letošním májovém období.

Planeta se zahřívá

Vážnost situace si uvědomuje například také britský parlament, který jako první na světě vyhlásil stav klimatické nouze. Globální oteplování související s emisemi skleníkových plynů a stavební činností člověka se nedaří dostat pod kontrolu. Planeta se zahřívá a deficit vody v krajině znemožňuje přírodě, aby se tomuto jevu bránila. Obrovské zastavěné plochy našich měst jsou systematicky odvodňovány a sluneční energie dopadající na tuto plochu se nekontrolovaně šíří do jejího okolí.

Cítíme, že je zapotřebí okamžitě přijmout vhodná opatření, a přinejmenším tak zpomalit dramatický průběh událostí. Jaká opatření to ale jsou?

Samozřejmě je jich celá škála, počínaje změnou přístupu k zemědělství a lesnictví až po budování vodních nádrží, revitalizaci řek a potoků. Ale co v urbanizovaném prostoru? Vždyť ten představuje víc než 6 % povrchu celé souše a je právě tím, který se na schopnosti (resp. neschopnosti) pevniny akumulovat vodu podepisuje nejvýrazněji.

Řešením jsou i zelené stavby

Už v minulých číslech jsme vám představili důmyslná řešení firmy LIKO-S, která do stavebnictví aplikují jedinečné vegetační prvky. Jedná se o zelené střechy, zelené fasády a fasádní kořenové čistírny, jež budovu promění v kvetoucí biotop. Ten je přímo součástí životního prostředí.

Odpadní voda, která v našich stavbách vzniká, je přímo na jejich stěnách vyčištěna a využita k závlaze jich samých. Obrovským přínosem je pochopitelně také snížení teploty pláště stavby. Během letních měsíců jsme tak schopni docílit toho, že budovu nepotřebujeme klimatizovat, a přesto – díky odparu vody z našich vegetačních prvků – umíme docílit toho, že teplota v interiéru nepřesáhne 24 °C. A to ani v těch nejteplejších dnech.

Už jsme vám ukázali unikátní kancelářskou budovu LIKO-Noe, kterou firma realizovala ve spolupráci s architektem Zdeňkem Fránkem. Jsou zde uplatněny veškeré prvky přírodní tepelné stabilizace budov, mezi něž patří právě výše uvedené. Po téměř pětiletém provozu této stavby nyní firma LIKO-S realizuje ve Slavkově u Brna další projekt, tentokrát ve výrazně větším měřítku a s větším přesahem…

Světová premiéra živé haly

První živá hala na světě – to je LIKO-Vo. Průmyslový objekt třetího tisíciletí, který dokazuje, že stavby mohou být součástí životního prostředí, jež nás obklopuje.

Hala je kompletně opláštěna zelenými fasádami, její střechy jsou pokryty extenzivní zelení. Odpadní voda vznikající v rámci objektu je čištěna na jeho fasádách. Ty jsou zčásti představovány fasádními kořenovými čistírnami, které vodu umožňují přefiltrovat a upravit. Následně je využita k závlaze zbývajících ploch zeleného pláště stavby. Celý objekt je vodou zároveň chlazen a tepelně stabilizován. Dochází tak k výrazné úspoře energií spojených jak s chlazením, tak s vytápěním haly.

Moderní technologie daly vzniknout stavbě, která doslova splývá s přírodou a zároveň vytváří mimořádně příjemné pracovní prostředí pro své obyvatele.

Vedle toho, že je hala po technologické a designové stránce naprosto unikátní, poukazuje na principy, které je nutné aplikovat v moderním stavitelství. A jde tak příkladem. Prvky zelených fasád a střech podporují retenci vody v urbanizované krajině. Výrazně tím přispívají ke zlepšení klimatu a rapidnímu snížení teplot v hustě zastavěných lokalitách během letních měsíců, kdy nás trápí horko. Jde o opatření, které bojuje se suchem sužujícím naši planetu. Přinášíme řešení nejpalčivějšího problému současnosti.

Změňme styl stavění. Revoluce přichází…

Text: Rostislav Dvořák

Foto: archiv Liko-Su

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2019 na straně 76-77.

Štítky Environment, Rodinná firma

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.