Italové nejsou vůči českým výrobkům předpojatí

Text Věra Vortelová Foto archiv ABBASu Publikováno
thumbnail Itálie

Společnost ABBAS vstoupila na italský trh v roce 2013 a od roku 2016 na něm začala využívat asistence agentury CzechTrade. Od té doby si tam vybudovala poměrně hustou síť kontaktů a přátelských osobních vazeb. „Její obchodní manažer pro region EMEA a Latinská Amerika Michal Vyplašil je velmi aktivní a daří se mu zúročit obecně vstřícný vztah Italů k českým výrobkům,“ chválí Michala Vyplašila z brněnského ABBASU vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně Marek Atanasčev.

ABBAS zastupuje na českém a zahraničních trzích mezi jinými také výrobce 3D skenerů, společnosti Artec 3D a RangeVision. Ruční skenery od Artecu směřují na české a slovenské teritorium, produkty RangeVision nacházejí své zákazníky především v ostatních zemích EU a Latinské Ameriky a brněnská společnost je prodává a servisuje od roku 2013. RangeVision dodává na trh tři typy 3D skenerů, z nich dva v kompletní sestavě a jeden pracovníci ABBASu před prodejem osazují kamerami a projektory dováženými z Německa.

„Aniž bych pro to měl jednoduché vysvětlení, stala se v posledních dvou letech naším nejsilnějším trhem pro 3D skenery Itálie, jejíž prognóza růstu HDP se pohybuje jen kolem 0,3 %,“ konstatuje Michal Vyplašil. „Velmi účinně nám tam asistovala zahraniční kancelář CzechTrade v Miláně, s jejímž vedoucím Markem Atanasčevem se znám ještě z České republiky. Dnes však máme na Apeninském poloostrově zkušeného distributora s mnohaletou praxí a bohatými kontakty,“ pokračuje manažer.

Usnout na vavřínech se nemusí vyplatit

Mezi další úspěšná exportní teritoria ABBASu v sortimentu 3D skenerů patří Maďarsko, Argentina a Polsko, na něž tlačí z dalších pozic SAE, Finsko, Nizozemsko, Německo a další. Slibně se rozvíjí rovněž Španělsko. Samotná distribuce probíhá přes nasmlouvané firmy, v každé zemi jeden až dva subjekty v distribučním řetězci.

Postupně se mění i vztah s německými partnery, kteří jsou pověstní silnou afinitou k vlastním značkám. „Ještě před pár lety bylo nemyslitelné, že by němečtí partneři sedli do auta a přijeli za svým protějškem z České republiky. Teď už se to stává. Dobře zavedeného distributora jsem podědil po svém předchůdci ve Finsku, daří se nám v Maďarsku a Rumunsku, kde jsou naši partneři velmi vstřícní a aktivní. Naproti tomu na Francii jsme si vylámali zuby a nizozemští obchodníci poněkud hřeší na svou dosavadní dobrou pověst. Nezřídka slýchám, že jsme dobří technici a vývojáři, ale neumíme se tak efektivně prosazovat a vyjednávat jako obchodníci ze západoevropských zemí. Snažím se v tomto ohledu přidat i já,“ upozorňuje na přetrvávající rozdíly v přístupu distributorů ze starých a nových členských států EU Michal Vyplašil.

3D skenery však představují pouze jednu „nohu“ produktového portfolia brněnské společnosti, založené v roce 1995 na bázi distribuce zabezpečovací a telekomunikační techniky.

„V posledních třech letech se vývojové oddělení naší firmy, v níž pracuje kolem deseti výzkumníků, zabývá novou, sofistikovanější verzí vlastního bezpečnostního systému, s jejímž uvedením do prodeje se počítá letos na podzim. Přitom naše bezpečnostní technologie se pyšní vysokou technickou kvalitou a spolehlivou a rychlou konzultační podporou,“ uvádí manažer.

Přes vysoké náklady je ABBAS již léta přítomen na specializovaných veletrzích v Německu, například na veletrhu FORMNEXT, kde nachází řadu kontaktů na globální trhy. Firma získala respekt také na veletrhu FIMAQH v Buenos Aires, jenž je jedním z nejvýznamnějších technických veletrhů v Jižní Americe.

Mezi její zatím poslední úspěchy na zahraničních trzích patří druhá účast na veletrhu INTERSEC 2019 v Dubaji, určenému odborníkům z oblasti security z celého světa, na němž vzbudil velký zájem systém Dominus3, jehož předností je možnost propojení s integračními nadstavbami a inteligentním řízením technologií budov. Společnosti se ve spolupráci se zástupci agentury CzechTrade podařilo získat distributora pro Spojené arabské emiráty pro 3D skenery značky RangeVision.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv ABBASu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2019 na straně 72-73.

Štítky Nové technologie, Inovace, Itálie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.